Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 13 juni 2017 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Energie-efficiëntie-etikettering - Compensatie voor verkeerd geëtiketteerde energiegerelateerde producten (debat)
 3.Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen (debat)
 4.Viering 30 jaar Erasmus
 5.Stemmingen
  5.1.De betrokkenheid van de partners en de zichtbaarheid van de resultaten van de Europese structuur- en investeringsfondsen vergroten (A8-0201/2017 - Daniel Buda) (stemming)
  5.2.Kosteneffectiviteit van het zevende onderzoeksprogramma (A8-0194/2017 - Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender) (stemming)
  5.3.Staatloosheid in Zuid- en Zuidoost-Azië (A8-0182/2017 - Amjad Bashir) (stemming)
  5.4.Grensoverschrijdende fusies en splitsingen (A8-0190/2017 - Enrico Gasbarra) (stemming)
  5.5.Participatie van de Unie in het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) (A8-0112/2017 - Sofia Sakorafa) (stemming)
  5.6.Specifieke maatregelen voor het bieden van aanvullende steun aan lidstaten die zijn getroffen door natuurrampen (A8-0070/2017 - Iskra Mihaylova) (stemming)
  5.7.Energie-efficiëntie-etikettering (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano) (stemming)
  5.8.Culturele hoofdsteden van Europa voor de periode 2020 tot 2033 (A8-0061/2017 - Santiago Fisas Ayxelà) (stemming)
  5.9.Beoordeling van de tenuitvoerlegging van Horizon 2020 (A8-0209/2017 - Soledad Cabezón Ruiz) (stemming)
  5.10.Bouwstenen voor een cohesiebeleid van de EU na 2020 (A8-0202/2017 - Kerstin Westphal) (stemming)
  5.11.Toestand van de visbestanden en sociaal-economische situatie van de visserijsector in de Middellandse Zee (A8-0179/2017 - Marco Affronte) (stemming)
 6.Stemverklaringen
  6.1.De betrokkenheid van de partners en de zichtbaarheid van de resultaten van de Europese structuur- en investeringsfondsen vergroten (A8-0201/2017 - Daniel Buda)
  6.2.Kosteneffectiviteit van het zevende onderzoeksprogramma (A8-0194/2017 - Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender)
  6.3.Staatloosheid in Zuid- en Zuidoost-Azië (A8-0182/2017 - Amjad Bashir)
  6.4.Participatie van de Unie in het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) (A8-0112/2017 - Sofia Sakorafa)
  6.5.Specifieke maatregelen voor het bieden van aanvullende steun aan lidstaten die zijn getroffen door natuurrampen (A8-0070/2017 - Iskra Mihaylova)
  6.6.Energie-efficiëntie-etikettering (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano)
  6.7.Beoordeling van de tenuitvoerlegging van Horizon 2020 (A8-0209/2017 - Soledad Cabezón Ruiz)
  6.8.Bouwstenen voor een cohesiebeleid van de EU na 2020 (A8-0202/2017 - Kerstin Westphal)
  6.9.Toestand van de visbestanden en sociaal-economische situatie van de visserijsector in de Middellandse Zee (A8-0179/2017 - Marco Affronte)
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 9.Discussienota over de verdieping van de EMU voor 2025 (debat)
 10.Glyfosaat en vergunningsprocedures (debat)
 11.Situatie in de Democratische Republiek Congo (debat)
 12.De humanitaire situatie in Jemen (debat)
 13.Evaluatie van de tenuitvoerlegging van de EU-mensenrechtenrichtsnoeren inzake vrijheid van meningsuiting online en offline (debat)
 14.Verslag 2016 over Servië (debat)
 15.Samenstelling Parlement: zie notulen
 16.Verslag 2016 over Kosovo (debat)
 17.Ingekomen stukken: zie notulen
 18.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 19.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (1015 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (4736 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid