Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 13 czerwca 2017 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Etykietowanie efektywności energetycznej - Rekompensaty z tytułu błędnego etykietowania produktów związanych z energią (debata)
 3.Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego (debata)
 4.Uroczystość z okazji trzydziestolecia programu Erasmus
 5.Głosowanie
  5.1.Zwiększenie zaangażowania partnerów i widoczności wyników europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (A8-0201/2017 - Daniel Buda) (głosowanie)
  5.2.Opłacalność 7. programu badań (A8-0194/2017 - Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender) (głosowanie)
  5.3.Bezpaństwowość w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej (A8-0182/2017 - Amjad Bashir) (głosowanie)
  5.4.Transgraniczne łączenia i podziały spółek (A8-0190/2017 - Enrico Gasbarra) (głosowanie)
  5.5.Uczestnictwo Unii w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) (A8-0112/2017 - Sofia Sakorafa) (głosowanie)
  5.6.Szczególne środki w celu zapewnienia dodatkowej pomocy państwom członkowskim dotkniętym klęskami żywiołowymi (A8-0070/2017 - Iskra Mihaylova) (głosowanie)
  5.7.Etykietowanie efektywności energetycznej (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano) (głosowanie)
  5.8.Ustanowienie działania Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 (A8-0061/2017 - Santiago Fisas Ayxelà) (głosowanie)
  5.9.Przegląd wdrażania programu „Horyzont 2020” (A8-0209/2017 - Soledad Cabezón Ruiz) (głosowanie)
  5.10.Elementy składowe europejskiej polityki spójności na okres po roku 2020 (A8-0202/2017 - Kerstin Westphal) (głosowanie)
  5.11.Stan stad ryb oraz sytuacja społeczno-gospodarcza w sektorze rybołówstwa w regionie Morza Śródziemnego (A8-0179/2017 - Marco Affronte) (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  6.1.Zwiększenie zaangażowania partnerów i widoczności wyników europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (A8-0201/2017 - Daniel Buda)
  6.2.Opłacalność 7. programu badań (A8-0194/2017 - Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender)
  6.3.Bezpaństwowość w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej (A8-0182/2017 - Amjad Bashir)
  6.4.Uczestnictwo Unii w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) (A8-0112/2017 - Sofia Sakorafa)
  6.5.Szczególne środki w celu zapewnienia dodatkowej pomocy państwom członkowskim dotkniętym klęskami żywiołowymi (A8-0070/2017 - Iskra Mihaylova)
  6.6.Etykietowanie efektywności energetycznej (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano)
  6.7.Przegląd wdrażania programu „Horyzont 2020” (A8-0209/2017 - Soledad Cabezón Ruiz)
  6.8.Elementy składowe europejskiej polityki spójności na okres po roku 2020 (A8-0202/2017 - Kerstin Westphal)
  6.9.Stan stad ryb oraz sytuacja społeczno-gospodarcza w sektorze rybołówstwa w regionie Morza Śródziemnego (A8-0179/2017 - Marco Affronte)
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 8.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 9.Dokument otwierający debatę na temat pogłębienia UGW do roku 2025 (debata)
 10.Glifosat i procedury udzielania zezwoleń (debata)
 11.Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga (debata)
 12.Sytuacja humanitarna w Jemenie (debata)
 13.Ocena realizacji wytycznych UE w sprawie praw człowieka dotyczących wolności wypowiedzi w internecie i poza nim (debata)
 14.Sprawozdanie dotyczące Serbii za 2016 r. (debata)
 15.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 16.Sprawozdanie dotyczące Kosowa za 2016 r. (debata)
 17.Składanie dokumentów: patrz protokół
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 19.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1015 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (4736 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności