Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Marţi, 13 iunie 2017 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică - Compensații pentru produsele cu impact energetic etichetate necorespunzător (dezbatere)
 3.Reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris (dezbatere)
 4.A 30-a aniversare a programului Erasmus
 5.Votare
  5.1.Creșterea implicării partenerilor și a vizibilității în procesul de execuție a fondurilor structurale și de investiții europene (A8-0201/2017 - Daniel Buda) (vot)
  5.2.Eficiența, din punctul de vedere al costurilor, a celui de al 7-lea Program de cercetare (A8-0194/2017 - Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender) (vot)
  5.3.Apatridia în Asia de Sud și de Sud-Est (A8-0182/2017 - Amjad Bashir) (vot)
  5.4.Fuziunile și divizările transfrontaliere (A8-0190/2017 - Enrico Gasbarra) (vot)
  5.5.Participarea Uniunii la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) (A8-0112/2017 - Sofia Sakorafa) (vot)
  5.6.Măsuri specifice de acordare a unei ajutor suplimentar statelor membre afectate de dezastre naturale (A8-0070/2017 - Iskra Mihaylova) (vot)
  5.7.Etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano) (vot)
  5.8.„Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 (A8-0061/2017 - Santiago Fisas Ayxelà) (vot)
  5.9.Evaluarea punerii în aplicare a programului Orizont 2020 (A8-0209/2017 - Soledad Cabezón Ruiz) (vot)
  5.10.Elemente constitutive ale politicii de coeziune a UE pentru perioada de după 2020 (A8-0202/2017 - Kerstin Westphal) (vot)
  5.11.Starea stocurilor de pești și situația socioeconomică a sectorului pescuitului din zona mediteraneeană (A8-0179/2017 - Marco Affronte) (vot)
 6.Explicații privind votul
  6.1.Creșterea implicării partenerilor și a vizibilității în procesul de execuție a fondurilor structurale și de investiții europene (A8-0201/2017 - Daniel Buda)
  6.2.Eficiența, din punctul de vedere al costurilor, a celui de al 7-lea Program de cercetare (A8-0194/2017 - Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender)
  6.3.Apatridia în Asia de Sud și de Sud-Est (A8-0182/2017 - Amjad Bashir)
  6.4.Participarea Uniunii la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) (A8-0112/2017 - Sofia Sakorafa)
  6.5.Măsuri specifice de acordare a unei ajutor suplimentar statelor membre afectate de dezastre naturale (A8-0070/2017 - Iskra Mihaylova)
  6.6.Etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano)
  6.7.Evaluarea punerii în aplicare a programului Orizont 2020 (A8-0209/2017 - Soledad Cabezón Ruiz)
  6.8.Elemente constitutive ale politicii de coeziune a UE pentru perioada de după 2020 (A8-0202/2017 - Kerstin Westphal)
  6.9.Starea stocurilor de pești și situația socioeconomică a sectorului pescuitului din zona mediteraneeană (A8-0179/2017 - Marco Affronte)
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 8.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 9.Document de refelecție privind aprofundarea UEM pînă în 2025 (dezbatere)
 10.Glifosatul și procedurile de autorizare (dezbatere)
 11.Situația din Republica Democratică Congo (dezbatere)
 12.Situația umanitară din Yemen (dezbatere)
 13.Evaluarea punerii în aplicare a Orientărilor UE în domeniul drepturilor omului privind libertatea de exprimare online și offline (dezbatere)
 14.Raportul pe 2016 privind Serbia (dezbatere)
 15.Componența Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 16.Raportul pe 2016 privind Kosovo (dezbatere)
 17.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 18.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 19.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (1015 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (4736 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate