Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 13. júna 2017 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Označovanie energetickej účinnosti - Odškodnenie za nesprávne označovanie energeticky významných výrobkov (rozprava)
 3.Záväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov v záujme splnenia záväzkov podľa parížskej dohody (rozprava)
 4.Oslavy 30. výročia programu Erasmus
 5.Hlasovanie
  5.1.Posilňovanie zapojenia partnerov a zviditeľňovanie výkonnosti európskych štrukturálnych a investičných fondov (A8-0201/2017 - Daniel Buda) (hlasovanie)
  5.2.Nákladová účinnosť 7. výskumného programu (A8-0194/2017 - Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender) (hlasovanie)
  5.3.Osoby bez štátnej príslušnosti v južnej a juhovýchodnej Ázii (A8-0182/2017 - Amjad Bashir) (hlasovanie)
  5.4.Cezhraničné fúzie a rozdelenia (A8-0190/2017 - Enrico Gasbarra) (hlasovanie)
  5.5.Účasť Únie v partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) (A8-0112/2017 - Sofia Sakorafa) (hlasovanie)
  5.6.Osobitné opatrenia na poskytovanie dodatočnej pomoci členským štátom postihnutým prírodnými katastrofami (A8-0070/2017 - Iskra Mihaylova) (hlasovanie)
  5.7.Označovanie energetickej účinnosti (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano) (hlasovanie)
  5.8.Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 (A8-0061/2017 - Santiago Fisas Ayxelà) (hlasovanie)
  5.9.Posúdenie vykonávania programu Horizont 2020 (A8-0209/2017 - Soledad Cabezón Ruiz) (hlasovanie)
  5.10.Základné piliere politiky súdržnosti EÚ po roku 2020 (A8-0202/2017 - Kerstin Westphal) (hlasovanie)
  5.11.Stav populácií rýb a sociálno-ekonomická situácia v odvetví rybolovu v Stredozemí (A8-0179/2017 - Marco Affronte) (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
  6.1.Posilňovanie zapojenia partnerov a zviditeľňovanie výkonnosti európskych štrukturálnych a investičných fondov (A8-0201/2017 - Daniel Buda)
  6.2.Nákladová účinnosť 7. výskumného programu (A8-0194/2017 - Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender)
  6.3.Osoby bez štátnej príslušnosti v južnej a juhovýchodnej Ázii (A8-0182/2017 - Amjad Bashir)
  6.4.Účasť Únie v partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) (A8-0112/2017 - Sofia Sakorafa)
  6.5.Osobitné opatrenia na poskytovanie dodatočnej pomoci členským štátom postihnutým prírodnými katastrofami (A8-0070/2017 - Iskra Mihaylova)
  6.6.Označovanie energetickej účinnosti (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano)
  6.7.Posúdenie vykonávania programu Horizont 2020 (A8-0209/2017 - Soledad Cabezón Ruiz)
  6.8.Základné piliere politiky súdržnosti EÚ po roku 2020 (A8-0202/2017 - Kerstin Westphal)
  6.9.Stav populácií rýb a sociálno-ekonomická situácia v odvetví rybolovu v Stredozemí (A8-0179/2017 - Marco Affronte)
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 9.Diskusný dokument o prehĺbení HMÚ do roku 2025 (rozprava)
 10.Glyfozát a autorizačné postupy (rozprava)
 11.Situácia v Konžskej demokratickej republike (rozprava)
 12.Humanitárna situácia v Jemene (rozprava)
 13.Posúdenie vykonávania usmernení EÚ v oblasti ľudských práv o slobode prejavu online a offline (rozprava)
 14.Správa o Srbsku za rok 2016 (rozprava)
 15.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 16.Správa o Kosove za rok 2016 (rozprava)
 17.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 18.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 19.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (1015 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (4736 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia