Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Dobesedni zapisi razprav
Torek, 13. junij 2017 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Označevanje energijske učinkovitosti - Nadomestilo za nepravilno označene izdelke, povezane z energijo (razprava)
 3.Zavezujoče letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma (razprava)
 4.Praznovanje 30. obletnice programa Erasmus
 5.Čas glasovanja
  5.1.Okrepljeno sodelovanje s partnerji in prepoznavnost uspešnosti delovanja evropskih strukturnih in investicijskih skladov (A8-0201/2017 - Daniel Buda) (glasovanje)
  5.2.Stroškovna učinkovitost sedmega razvojnega programa (A8-0194/2017 - Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender) (glasovanje)
  5.3.Apatridnost v južni in jugovzhodni Aziji (A8-0182/2017 - Amjad Bashir) (glasovanje)
  5.4.Čezmejne združitve in delitve (A8-0190/2017 - Enrico Gasbarra) (glasovanje)
  5.5.Sodelovanje Unije v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) (A8-0112/2017 - Sofia Sakorafa) (glasovanje)
  5.6.Specifični ukrepi za zagotovitev dodatne pomoči državam članicam, ki so jih prizadele naravne nesreče (A8-0070/2017 - Iskra Mihaylova) (glasovanje)
  5.7.Označevanje energijske učinkovitosti (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano) (glasovanje)
  5.8.Evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033 (A8-0061/2017 - Santiago Fisas Ayxelà) (glasovanje)
  5.9.Ocena izvajanja programa Obzorje 2020 (A8-0209/2017 - Soledad Cabezón Ruiz) (glasovanje)
  5.10.Gradniki kohezijske politike EU po letu 2020 (A8-0202/2017 - Kerstin Westphal) (glasovanje)
  5.11.Stanje ribjih staležev in socialno-ekonomski položaj ribiškega sektorja v Sredozemlju (A8-0179/2017 - Marco Affronte) (glasovanje)
 6.Obrazložitev glasovanja
  6.1.Okrepljeno sodelovanje s partnerji in prepoznavnost uspešnosti delovanja evropskih strukturnih in investicijskih skladov (A8-0201/2017 - Daniel Buda)
  6.2.Stroškovna učinkovitost sedmega razvojnega programa (A8-0194/2017 - Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender)
  6.3.Apatridnost v južni in jugovzhodni Aziji (A8-0182/2017 - Amjad Bashir)
  6.4.Sodelovanje Unije v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) (A8-0112/2017 - Sofia Sakorafa)
  6.5.Specifični ukrepi za zagotovitev dodatne pomoči državam članicam, ki so jih prizadele naravne nesreče (A8-0070/2017 - Iskra Mihaylova)
  6.6.Označevanje energijske učinkovitosti (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano)
  6.7.Ocena izvajanja programa Obzorje 2020 (A8-0209/2017 - Soledad Cabezón Ruiz)
  6.8.Gradniki kohezijske politike EU po letu 2020 (A8-0202/2017 - Kerstin Westphal)
  6.9.Stanje ribjih staležev in socialno-ekonomski položaj ribiškega sektorja v Sredozemlju (A8-0179/2017 - Marco Affronte)
 7.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 8.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 9.Razmislek o poglobitvi ekonomske in monetarne unije do leta 2025 (razprava)
 10.Glifosat in postopki za avtorizacijo (razprava)
 11.Razmere v Demokratični republiki Kongo (razprava)
 12.Humanitarne razmere v Jemnu (razprava)
 13.Ocena izvajanja smernic EU o človekovih pravicah glede svobode izražanja na spletu in drugje (razprava)
 14.Poročilo o Srbiji za leto 2016 (razprava)
 15.Sestava Parlamenta: gl. zapisnik
 16.Poročilo o Kosovu za leto 2016 (razprava)
 17.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 18.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 19.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (1015 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (4736 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov