Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 13 juni 2017 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Energieffektivitetsmärkning - Kompensation för felaktigt märkta energirelaterade produkter (debatt)
 3.Bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet (debatt)
 4.Högtidlighållande av Erasmusprogrammets 30-årsjubileum
 5.Omröstning
  5.1.Större partnerengagemang och synlighet i de europeiska struktur- och investeringsfondernas resultat (A8-0201/2017 - Daniel Buda) (omröstning)
  5.2.Kostnadseffektiviteten för det sjunde ramprogrammet för forskning (A8-0194/2017 - Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender) (omröstning)
  5.3.Statslöshet i Syd- och Sydostasien (A8-0182/2017 - Amjad Bashir) (omröstning)
  5.4.Gränsöverskridande fusioner och delningar (A8-0190/2017 - Enrico Gasbarra) (omröstning)
  5.5.EU:s deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) (A8-0112/2017 - Sofia Sakorafa) (omröstning)
  5.6.Särskilda åtgärder för att tillhandahålla ytterligare stöd till medlemsstater som drabbats av naturkatastrofer (A8-0070/2017 - Iskra Mihaylova) (omröstning)
  5.7.Energieffektivitetsmärkning (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano) (omröstning)
  5.8.Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033 (A8-0061/2017 - Santiago Fisas Ayxelà) (omröstning)
  5.9.Bedömning av genomförandet av Horisont 2020 (A8-0209/2017 - Soledad Cabezón Ruiz) (omröstning)
  5.10.Byggstenar för EU:s sammanhållningspolitik efter 2020 (A8-0202/2017 - Kerstin Westphal) (omröstning)
  5.11.Fiskbeståndens tillstånd och den socioekonomiska situationen för fiskesektorn i Medelhavet (A8-0179/2017 - Marco Affronte) (omröstning)
 6.Röstförklaringar
  6.1.Större partnerengagemang och synlighet i de europeiska struktur- och investeringsfondernas resultat (A8-0201/2017 - Daniel Buda)
  6.2.Kostnadseffektiviteten för det sjunde ramprogrammet för forskning (A8-0194/2017 - Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender)
  6.3.Statslöshet i Syd- och Sydostasien (A8-0182/2017 - Amjad Bashir)
  6.4.EU:s deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) (A8-0112/2017 - Sofia Sakorafa)
  6.5.Särskilda åtgärder för att tillhandahålla ytterligare stöd till medlemsstater som drabbats av naturkatastrofer (A8-0070/2017 - Iskra Mihaylova)
  6.6.Energieffektivitetsmärkning (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano)
  6.7.Bedömning av genomförandet av Horisont 2020 (A8-0209/2017 - Soledad Cabezón Ruiz)
  6.8.Byggstenar för EU:s sammanhållningspolitik efter 2020 (A8-0202/2017 - Kerstin Westphal)
  6.9.Fiskbeståndens tillstånd och den socioekonomiska situationen för fiskesektorn i Medelhavet (A8-0179/2017 - Marco Affronte)
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 9.Diskussionsunderlag om att fördjupa EMU fram till 2025 (debatt)
 10.Glyfosat och tillståndsförfaranden (debatt)
 11.Situationen i Demokratiska republiken Kongo (debatt)
 12.Den humanitära situationen i Jemen (debatt)
 13.Utvärdering av genomförandet av EU:s riktlinjer om mänskliga rättigheter vad gäller yttrandefrihet online och offline (debatt)
 14.Rapport för 2016 om Serbien (debatt)
 15.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 16.Rapport för 2016 om Kosovo (debatt)
 17.Inkomna dokument: se protokollet
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 19.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (1015 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (4736 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy