Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

18. Ξένες επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς (δράσεις της ΕΕ) (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  La Présidente. – L'ordre du jour appelle le débat sur les déclarations du Conseil et de la Commission sur les investissements étrangers dans des secteurs stratégiques (actions de l'UE) (2017/2730(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Helena Dalli, President-in-Office of the Council. – Madam President, my intervention will be brief, given that the subject of foreign investment in strategic sectors has not been discussed as such in the Council yet. Consequently, there is no Council position. Indeed, there is not even a Commission proposal on the table. That being said, I would like to underline that Europe is open for business and that foreign investment remains a key principle for the EU. We need investment as an engine for growth and job creation. We encourage others to invest in the European Union and our investors are very successful abroad.

But clearly in the last year some reasons for concern have emerged and these are related to the sharp increase in foreign acquisitions of significant value in key EU economic sectors. I am thinking of industrial machinery and equipment, ICT, utilities, infrastructure or energy. The surge in foreign investment appears less as a result of market forces and more as a consequence of strategic industrial policies by other states. This could compromise fair competitive conditions across the EU and put into question our access to technological know—how. As such, these acquisitions could be deemed not to be in the EU’s long-term interest. In this regard, we welcome the debate launched in February by the Economic Ministers of Germany, France and Italy, who in their joint letter to EU Commissioner for trade, Cecilia Malmström, outlined their concern that partner countries do not match the EU level of market openness when it comes to investment and public procurement. They pointed out that the EU was losing its advantage in technological expertise due to mass acquisitions from non-EU investors. The three countries asked for more scope to investigate individual takeovers and, where applicable, to block them.

We have also noted with interest the proposal for a Union act on the screening of foreign investment in strategic sectors, which was tabled by Mr Weber, Mr Caspary and eight other EPP Members in March this year, calling for intervention at EU level when direct investments by third countries do not comply with market rules or are facilitated by state subsidies, resulting in a likely market disturbance.

Finally, the Commission, in its reflection paper on harnessing globalisation, also noted the concerns recently voiced about foreign investors, notably state-owned enterprises, taking over European companies with key technologies for strategic reasons. In its reflection paper the Commission further underscored that EU investors often do not enjoy the same rights to invest in the country from which the investment originated. It is very clear that the way we address investments in strategic sectors will require necessary attention in the future. In the Council we will follow the developments on this subject with interest and remain ready to carefully examine any proposal the Commission puts on the table.

 
  
MPphoto
 

  Pierre Moscovici, Member of the Commission. – Madam President, let me start by stating the obvious: investment is a major source of growth in the EU and a contributor to economic and social prosperity. We have always welcomed foreign direct investment and openness to investment has always been a key principle of our trade policy.

As a consequence, the US is the most favourable framework for investment in the world and is a major promoter of open, transparent and predictable conditions for investment worldwide. This policy has positioned the EU as the biggest source destination of foreign direct investment in the world.

The Commission however, is also well aware of the growing concerns regarding the perceived rapid increase of acquisitions of European strategic and high-tech companies by companies originating from countries that do not share the same open framework for investments as we do, which maintain important restrictions on foreign investment. The Commission in its recent reflection paper that you mentioned, Madam President, on harnessing globalisation, noted that concerns have recently been voiced about foreign investors, notably state-owned enterprises, taking over European companies with key technologies for strategic reasons. EU investors often do not enjoy the same rights to invest in the country from which the investment originates. These concerns need careful analysis and appropriate action.

We are therefore assessing the real scope of this phenomenon, and trying to be clear about what the real issues are. This may represent a new challenge to EU policy and we need to assess whether we have the appropriate tools to respond to it. This may be particularly relevant at a time when the Commission is proposing a reflection on foreign investment in sensitive defence-related technologies and the opportunity to introduce some control.

The Commission is convinced that an important part of the solution to some of the concerns related to the lack of a level playing field for EU investments abroad should come from our trade agenda, which aims at securing the best possible market access and transparent and non-discriminatory conditions for new investors operating in third countries; but the nature of the concerns requires also to look wider and deeper. Therefore, we are currently analysing the effectiveness of EU policies on foreign direct investment in close coordination with Member States, which are maintaining their own foreign investments screening measures to see if the current framework provides sufficient flexibility to respond to the challenges we are facing.

In taking this word forward, we should avoid as much as possible to introduce unnecessary barriers to trade and investment, bearing in mind that the EU economy continues to need more investment, both domestic—that’s the previous debate—and foreign. The Commission is ready to engage in further discussions with Parliament on these important issues. It goes without saying that such a discussion will need to take due account of the legal framework established under the EU Treaties and under the EU and Member State international commitments.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary, im Namen der PPE-Fraktion. – Frau Präsidentin! „China will keep its door wide open and not close it“, sagte der chinesische Präsident Xi Jinping in Davos Anfang dieses Jahres. Die Realität ist leider eine andere. Europäische Investitionen in China gehen zurück –von zehn Milliarden Euro im Jahr 2015 auf gerade noch acht Milliarden Euro 2016. Wir haben dort große Probleme. Und China investiert immer mehr in der Europäischen Union – im letzten Jahr 35 Milliarden Euro, davon fast die Hälfte in unsere Schlüsseltechnologien. Und sie ziehen gnadenlos ihre Strategie „China manufacturing 2025“ durch.

Auf der anderen Seite gibt es viele Probleme für europäische Investoren in China: Eingeschränkt, um nur einige Beispiele zu nennen, ist die Frage der Produktion von Kraftfahrzeugen und Motorrädern, wertvolle Metalle, Banken, Versicherungen, Telekommunikation; verboten sind Investitionen bei Seltenen Erden, im Verlagswesen etc. Wir wollen das ändern, und wir müssen da härter spielen. Wir sind überzeugt, dass es offene Märkte braucht, aber die brauchen auch klare Regeln. Wir wünschen uns durch unsere Initiative, die wir eingebracht haben, dass wir als Europäische Union Schlüsselindustrien identifizieren, in denen wir uns schützen wollen, und dass wir dann eine Möglichkeit haben, gezielte Akquisitionen dort zu verhindern.

Wir müssen ja unserer Industrie für die Zukunft eine Chance geben, und deswegen mein Aufruf an den chinesischen Präsidenten: Schaffen Sie faire Bedingungen, ansonsten müssen wir handeln! Und damit er das auch versteht, auf Chinesisch: [chinesische Sprache auf Tonband eingespielt].

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lange, im Namen der S&D-Fraktion. – Frau Präsidentin, Herr Kommissar, an die Ratspräsidentschaft! Ja, wir brauchen in der Tat Investitionen in Europa – wir haben gerade in dem Tagesordnungspunkt davor darüber diskutiert – und natürlich auch Investitionen aus allen möglichen Partnerländern dieser Erde – wie wir auch in anderen Ländern investieren. Und deswegen müssen wir das Prinzip der Reziprozität, der Gleichwertigkeit der Bedingungen, in unseren Verhandlungen herausstellen. Ich habe überhaupt keine Probleme zu sagen, dass, wenn in einem Land Restriktionen gegenüber unseren Investitionen stattfinden, wir dann auch in Europa die gleichen Restriktionen anpacken.

Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in die Richtung von Protektionismus gehen und generell Investitionstätigkeiten in Frage stellen, weil es letztendlich doch darauf ankommt, wie Investoren sich verhalten. Halten sie sich an vernünftige Bedingungen? Halten sie sich an Arbeitnehmerrechte? Halten sie sich an Umweltstandards? Das muss das Kriterium sein, ob wir Investitionen gutheißen können oder nicht.

Insofern gehe ich davon aus, dass wir uns vom Prinzip der Gleichwertigkeit der Regeln leiten lassen sollten und insofern auf Restriktionen unserer Investitionen im Ausland mit gleichen Restriktionen antworten können, damit wir hier ein faires Spielfeld haben, ohne von vornherein in eine Richtung der Protektion zu gehen.

 
  
MPphoto
 

  Liadh Ní Riada, thar ceann an Ghrúpa GUE/NGL. – A Uachtaráin, mar thoradh ar Bhreatamach, is léir go bhfuil tréimhse neamhchinnteachta maidir leis an ngeilleagar i ngach Ballstát os ár gcomhair amach.

Tá sé ríthabhachtach dúinn ar fad a chinntiú go bhfuil cobhsaíocht neartaithe maidir leis an ngeilleagar go háirithe sa mheántéarma. Cé nach mbeinnse ná mo pháirtí sásta, bearta eacnamíochta cosantach a chur chun cinn, tá sé tábhachtach go mbeadh grinnscrúdú fairsing deánta ar aon mholadh chun infheistíocht eachtrach a chur i gcrích. Caithfidh sé bheith mar aidhm na hinfheistíochtaí seo a bheith réadúil le buntaistí tugtha don earnáil phoiblí agus nach mbeadh stát coigríche ábalta a straitéisí cosantacha a chur i bhfeidhm anseo.

Caithfidh tionscail straitéiseacha, cumhacht an eolais agus leibhéil oideachais fhorbartha fanacht faoi smacht na mBallstát. Caithfidh siad fanacht faoi smacht na mBallstát tríd an earnáil straitéiseach atá ann faoi láthair chun cinntiú a dhéanamh ar fhorbairt teicneolaíochta, fás inár ngeilleagair agus, mar thoradh air sin, níos mó poist mhaithe a chruthú.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Bütikofer, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Frau Präsidentin, liebe Kollegen! Lassen Sie mich mit den Tatsachen anfangen. Tatsache ist, dass ausländische Staatskonzerne in strategisch interessanten Branchen hier in Europa investieren, weil sie zu Hause in einem Maß mit Subventionen gefüttert werden, die hier in Europa für europäische Unternehmen illegal sind. Tatsache ist, dass unsere offenen Investitionslandschaften von Ländern genutzt werden, die zu Hause bestimmte Märkte gegen europäische Investitionen immer mehr abschotten. Tatsache ist, dass wir nicht genau genug hinsehen, wenn Kronjuwelen europäischer Hightech-Entwicklung aufgekauft werden, die mit Forschungsgeldern aus Steuermitteln entwickelt wurden, und Tatsache ist, dass viele dieser Investitionen viel weniger ökonomisch sind als vielmehr geostrategisch.

Deswegen brauchen wir eine strategische Industriepolitik Europas, die sagt: Wir wollen die europäische Industrie schützen, ohne Protektionismus zu betreiben. Und dazu brauchen wir einen Plan der Kommission bis zum Ende dieses Jahres. Herr Moscovici, es reicht nicht, wenn Sie bereit sind zu diskutieren – Sie müssen bereit sein zu handeln!

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). – Madame la Présidente, l’Europe est devenue un vaste supermarché de l’investissement, où nos entreprises, les stratégiques et les autres, sont en libre-service pour des intérêts prédateurs étrangers.

À la demande de certains États membres, la Commission prépare des mesures permettant de contrôler ces investissements, éventuellement de les bloquer en invoquant la sécurité économique ou l’atteinte à la prospérité économique.

Il n’est malheureusement pas sûr que les traités lui permettent de le faire, puisqu’ils laissent aux États, heureusement, la définition et la défense de leurs intérêts essentiels.

D’ailleurs, à supposer qu’on puisse définir ces notions au niveau européen, faut-il confier à la Commission la surveillance de ces investissements, elle qui est incapable, notamment vis-à-vis de la Chine, de garantir la réciprocité, de dénoncer la concurrence déloyale des entreprises ultrasubventionnées ou même de prendre rapidement des mesures fortes de protection commerciale?

Je n’ai pas plus confiance, il faut le dire et le reconnaître, dans mon pays, où M. Macron réclame de nouvelles compétences, mais quand il était ministre de l’économie, il n’a jamais utilisé les possibilités du décret Montebourg. Il a laissé General Electric s’emparer d’Alstom et le finlandais Nokia, d’Alcatel-Lucent.

 
  
MPphoto
 

  Tokia Saïfi (PPE). – Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Commissaire, les investissements étrangers contribuent à notre croissance et nous devons continuer à les attirer. Mais, à l’inverse, dans certains pays tiers, nos entrepreneurs se heurtent régulièrement à des obstacles qui les empêchent de se développer. C’est pourquoi il est crucial que la réciprocité devienne enfin le pivot de la politique d’investissement de l’Union européenne. Nous devons obtenir de nos partenaires étrangers qu’ils nous ouvrent, eux aussi et à niveau égal, leur marché.

Enfin, nous devons surtout répondre à une situation préoccupante: certains investisseurs étrangers peuvent, en accédant au marché européen, prendre le contrôle de secteurs stratégiques, notamment la sécurité ou l’énergie. L’Europe doit rapidement se doter d’outils efficaces afin de pouvoir contrôler ce type d’investissement. C’est le respect de règles équitables par tous qui permettra un commerce juste et loyal.

Par conséquent, nous appelons la Commission à agir et à faire une proposition rapidement.

 
  
MPphoto
 

  Emmanuel Maurel (S&D). – Madame la Présidente, ce débat est absolument fondamental, et nous sommes obligés, comme cela vient d’être fait à l’instant, de partir d’exemples concrets.

Concrètement, en quatre ans, les investissements chinois en Europe ont été multipliés par cinq et, dans le même temps, les autorités chinoises imposent des conditions de plus en plus strictes pour empêcher les opérateurs européens de s’implanter sur leur marché. Oui, évidemment, il y a un problème de réciprocité et des risques majeurs pour l’Europe, parce que nos secteurs stratégiques, comme la robotique, la défense, les hautes technologies et le secteur aéroportuaire, sont visés. Le risque, ce sont des transferts de technologies vers un État étranger qui, à terme, menace évidemment nos intérêts européens.

Certains États membres ont pris des dispositions. Je pense notamment à la France, mais je suis d’avis que toute l’Union européenne aurait intérêt à le faire, d’autant plus que, dans ce domaine des investissements étrangers, comme d’ailleurs dans le domaine de l’accès aux marchés publics, les autres États industrialisés, eux, se défendent.

Regardez ce que fait le Canada, ce que fait le Japon, ce que font les États-Unis, ce que fait l’Australie. Bref, nous ne pouvons pas rester les bras ballants à expliquer que tous les investisseurs sont les bienvenus, sans jamais défendre nos entreprises et nos États membres.

Je vous rappelle tout de même que l’administration Obama avait décidé arbitrairement, et sans possibilité de recours judiciaire, de rejeter tous les projets d’investissements étrangers qui étaient jugés contraires aux intérêts américains.

Je pense que l’Europe doit agir et s’inspirer de ces politiques de fermeté aussi bien sur les marchés publics que sur les investissements étrangers. En conséquence, j’appelle la Commission à agir.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab (PPE). – Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal freue ich mich, dass wir heute Abend die Gelegenheit haben, über dieses Thema zu sprechen, und ich bin dem Kollegen Caspary und den anderen Kollegen außerordentlich dankbar, dass wir die Initiative ergriffen haben, hier im Plenum mit der Kommission über dieses wichtige Thema zu sprechen.

Ich glaube, zunächst einmal darauf hinweisen zu müssen, dass das Thema weit über China hinausgeht. Es ist eine Grundsatzfrage, wie es uns auf Dauer gelingt, unsere Unternehmen im europäischen Binnenmarkt tatsächlich einheitlich in eine Situation zu bringen, dass Investitionen in diesem Binnenmarkt den gleichen Regeln folgen müssen, wie wir sie heute schon innerhalb der Europäischen Union über das europäische Beihilferecht, über das europäische Wettbewerbsrecht und über viele andere Regeln haben. Wir schaffen momentan eine ungleiche Wettbewerbssituation für Unternehmen aus Europa, die Unternehmen aus Europa kaufen wollen, im Verhältnis zu Unternehmen von außerhalb. Das kann nicht in unserem Interesse liegen.

Wir wollen dafür sorgen, dass der Binnenmarkt zusammenwächst, dass sich Unternehmen in Europa verbünden, um auf globaler Ebene miteinander wettbewerbsfähig zu sein, und nicht Dritte von außen schwierige Entscheidungen gegen unsere Interessen treffen. Die Frage bleibt allerdings: Kann die Kommission tatsächlich in kommender Zeit mit einer Definition dessen kommen, was wir so landläufig als „europäische Kronjuwelen“ definieren, ohne genau zu wissen, was damit gemeint ist? Denn häufig ist es eben so, dass das eine Land eine Kronjuwele ganz anders definiert als ein anderes. Das wird nicht gelingen, wenn wir einen einheitlichen europäischen Ansatz haben wollen. Und das ist das, was wir brauchen. Deswegen bitte ich Sie, lieber Herr Kommissar, dass die Kommission tatsächlich mit konkreten Vorschlägen um die Ecke kommt.

 
  
 

Interventions à la demande

 
  
MPphoto
 

  Franck Proust (PPE). – Madame la Présidence, les investissements de nos entreprises peuvent-ils être stratégiques? Bien sûr.

Les investissements étrangers en Europe peuvent-ils être stratégiques? Bien sûr.

Y a-t-il aujourd’hui une menace pour notre savoir-faire industriel due au rachat des entreprises stratégiques européennes? Bien sûr.

Le manque de réciprocité dans les investissements crée-t-il une distorsion de concurrence? Bien sûr.

Certains États membres, comme la France, se protègent-ils d’investissements qu’ils considèrent comme hostiles? Bien sûr.

Court-on un risque de ne pas avoir le même niveau de protection s’il n’y a pas de coordination entre les États membres? Bien sûr.

Vous le voyez, Monsieur le Commissaire, je n’ai pas besoin de vous poser la question de savoir s’il est nécessaire que la Commission se saisisse de la coordination et de la protection de nos entreprises face à des investissements étrangers hostiles. Bien sûr qu’il le faut, et le temps presse car nous ne sommes plus dans la phase d’anticipation, nous sommes déjà en train d’en subir les conséquences.

 
  
 

(Fin des interventions à la demande)

 
  
MPphoto
 

  Pierre Moscovici, membre de la Commission. – Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, je crois qu’il s’agit avant tout d’un premier échange tout à fait constructif sur cette question absolument décisive.

Il faudra apporter des réponses précises aux questions des uns et des autres, notamment dans le cadre de la commission du commerce international (INTA).

L’Union européenne a besoin de politiques qui nous permettent de mesurer ce que la mondialisation a de positif et de moins positif, et de répondre ainsi aux préoccupations de nos concitoyens.

La Commission analyse les défis qui sont liés aux acquisitions, par des entreprises étrangères, d’entreprises européennes, elles-mêmes opérant dans des secteurs stratégiques liés à des considérations de politique industrielle. Nous devons aussi être particulièrement vigilants quand cela émane de pays qui appliquent des restrictions aux investissements directs – c’est le principe de réciprocité – et quand il n’y a justement pas de conditions de concurrence équitables pour nos propres investisseurs.

Je voudrais vous assurer que toutes les préoccupations liées à de tels investissements seront scrupuleusement et soigneusement analysées et que nous allons examiner avec vous la définition de tous les instruments possibles pour remédier à ces situations.

La Commission est, bien sûr, prête à travailler étroitement avec le Parlement et avec les autres institutions pour développer et mettre en œuvre les politiques qui permettront de faire face à tous les risques qui peuvent affecter la durabilité et la prospérité dans l’Union. Nous devons être un espace ouvert, bien sûr, mais sans naïveté et avec le souci de la réciprocité.

 
  
MPphoto
 

  Helena Dalli, President-in-Office of the Council. – Madam President, it has been a pleasure to participate in this plenary debate regarding the formulation of an EU approach on foreign investments in strategic sectors—a topic which will be of growing relevance in the coming months.

It is vital to regularly reassess whether we have all the tools to respond to the changing landscape of globalisation. In this context, the EPP proposal and a letter by the three Member States are an important contribution to the discussion. The Council is of course prepared to act once a proposal has been tabled by the Commission.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – Le débat est clos.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου