Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2003(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0195/2017

Arutelud :

PV 14/06/2017 - 20
CRE 14/06/2017 - 20

Hääletused :

PV 15/06/2017 - 7.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0271

Istungi stenogramm
Kolmapäev, 14. juuni 2017 - Strasbourg Uuendatud versioon

20. Euroopa jagamismajanduse tegevuskava - Veebiplatvormid ja digitaalne ühtne turg (arutelu)
Sõnavõttude video
Protokoll
MPphoto
 

  La Présidente. – L’ordre du jour appelle la discussion commune sur l’économie numérique avec le rapport de Nicola Danti, au nom de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, sur l’agenda européen pour l’économie collaborative (2017/2003(INI) (A8-0195/2017) et le rapport de Henna Virkkunen et Philippe Juvin, au nom de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, sur les plateformes en ligne et le marché unique numérique (2016/2276(INI) (A8-0204/2017).

 
  
MPphoto
 

  Nicola Danti, relatore. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, oggi è ancora difficile definire l'economia collaborativa. Eppure si muove, cresce, trasforma la nostra società, i nostri modi di vivere e lavorare. Costruisce opportunità straordinarie e, allo stesso tempo, rischia di minare categorie giuridiche e sociali consolidate.

Grazie alla rivoluzione digitale e alle piattaforme on line, possiamo con un clic affittare una camera in ogni parte del mondo, condividere un viaggio in macchina con qualcuno, acquistare un pasto da un vicino, trovare un giardiniere per tagliare la siepe. Opportunità che i consumatori apprezzano e utilizzano in modo crescente.

L'economia collaborativa nasce, da una parte, dall'innovazione tecnologica, ma, dall'altra, dall'esigenza sempre più diffusa di un miglior utilizzo delle risorse, con l'effetto di stimolare la biodiversità delle forme economiche della società. Un mosaico di esperienze diverse che vedono protagonisti grandi piattaforme, ormai vere e proprie multinazionali, e piccole start-up fortemente radicate sul territorio e nelle comunità di riferimento.

In questi anni l'economia collaborativa si è sviluppata in Europa più con le sentenze dei tribunali e con le norme nazionali e regionali, spesso contraddittorie, che sulla base di una strategia condivisa, consegnandoci un mercato frammentato e disposizioni di difficile interpretazione da parte degli operatori. Per questo è da apprezzare il tentativo della Commissione di definire un approccio comune con la sua comunicazione.

La nostra relazione ha l'ambizione di andare oltre, ritenendo indispensabile una strategia europea. Anzitutto, invitiamo la Commissione ad esaminare il quadro giuridico esistente, valutando l'opportunità di introdurre principi generali e norme specifiche che possano favorire uno sviluppo armonico. L'obiettivo deve essere quello di evitare che regole diverse si applichino a servizi analoghi tra economia tradizionale e collaborativa, sia per quanto riguarda l'accesso al mercato che per quanto riguarda il prelievo fiscale, garantendo così una concorrenza leale tra operatori online e offline nonché tra questi e i cosiddetti prosumers.

Proprio la distinzione tra professionale e non professionale rappresenta un punto essenziale per definire regole giuste ed equilibrate. Valutare i criteri di accesso al mercato può rappresentare una straordinaria opportunità per semplificare le regole anche per gli operatori dei servizi tradizionali. Inoltre, riteniamo che un quadro giuridico comune possa favorire la crescita di piattaforme europee, che vedono oggi nell'incertezza e frammentazione delle regole e nella indisponibilità di capitali di rischio i principali ostacoli ad una crescita su scala globale. Ciò è dimostrato dal fatto che tra le prime dieci piattaforme che producono valore economico in Europa solo una è europea.

Le piattaforme online, motore dell'economia collaborativa, non potranno prescindere dall'assunzione di maggiori responsabilità nei confronti dei consumatori, attraverso informazioni chiare, nei confronti dei fornitori di servizi, garantendo l'affidabilità dei rating, e verso le autorità pubbliche tramite una leale cooperazione fiscale. L'economia collaborativa può infine rappresentare uno stimolo verso nuova occupazione, in particolare per le fasce di popolazione con minore tasso di occupabilità. Tuttavia, non è immaginabile che in questo settore i lavoratori, dipendenti o autonomi che siano, abbiano minori diritti e tutele rispetto a tutti gli altri.

Permettetemi di concludere con il ringraziare tutti i relatori ombra, i relatori delle commissioni per parere, per la collaborazione ottima avuta in questi mesi, non priva anche di un franco e approfondito dibattito, che ritengo sia stato fruttuoso per la stesura di questa relazione finale.

 
  
MPphoto
 

  Henna Virkkunen, esittelijä. – Arvoisa puhemies, alustatalous kasvaa nyt todella nopeasti maailmassa, mutta meidän eurooppalaisten haasteena on se, että Euroopan osuus verkkoalustojen markkina-arvosta on todella pieni. Nyt on tärkeintä luoda Euroopasta alue, joka kannustaa yrityksiä innovoimaan ja investoimaan Eurooppaan ja kasvattamaan ja kehittämään liiketoimintaansa täällä. Meillä oli varjoesittelijöiden ja eri ryhmien kanssa hyvin laaja yhteisymmärrys siitä, että meidän on luotava reilu kilpailu ja reilu, kannustava markkinaympäristö koko Eurooppaan.

Tiedämme, että alustatalous on hyödyttänyt erittäin paljon niin kuluttajia kuin yrityksiäkin. Se on tuonut aivan uuden markkinapaikan tavaroille, palveluille ja digitaalisille sisällöille. Alustojen rooli tänä päivänä on hyvin keskeinen myös uutisten, mainonnan ja kulttuurisen sisällön jakelussa sekä ilman muuta ihmisten välisessä sosiaalisessa kanssakäymisessä.

Pienyrityksille ja startup-yrityksille verkkoalustat ovat tuoneet aivan uuden markkinapaikan, jossa ne voivat tarjota omia tuotteitaan ja palveluitaan ympäri maailmaa. Ne ovat tuoneet paljon uusia liiketoimintamalleja myös meidän ulottuvillemme. Samalla tavalla ne ovat tuoneet uusia työpaikkoja ja pystynyt edistämään näin uuden yritystoiminnan muodostumista. Kuluttajille digitaalinen alustatalous on tuonut lisää valinnanmahdollisuuksia, hintakilpailua ja vertailtavuutta. Edessämme on erittäin paljon positiivisia mahdollisuuksia.

Mutta toisaalta meillä on myös isoja haasteita siinä, miten nimenomaan Eurooppaa voidaan kehittää paikkana, missä kannattaa kasvattaa omaa liiketoimintaansa ja mistä nousee myös kukoistavia verkkoalustoja. Tärkeintä tässä on pystyä nyt luomaan tasapuolisemmat toimintaedellytykset koko Eurooppaan, lisää reilua kilpailua ja läpinäkyvyyttä ja sellainen innovaatioystävällinen toimintaympäristö, joka kannustaa ideointiin. Totta kai meidän päättäjien on huolehdittava siitä, että meillä on hyvä digitaalinen infrastruktuuri, joka ottaa nyt huomioon tulevaisuuden vaatimukset ja sen, kuinka paljon verkkopalveluiden kysyntä jatkuvasti kasvaa.

Isona haasteena on poistaa sisämarkkinoilta sellaiset esteet sekä teknisissä että taloudellisessa mielessä, jotka vielä rajoittavat koko Euroopan laajuista toimintaa. Tiedämme, että jäsenmaiden välillä on tässä edelleen isoja eroja. Ajankohtaisia haasteita ja vaikeita kysymyksiä, joista mietinnön valmistelun yhteydessä keskustelimme hyvin paljon eri edustajien ja eri ryhmien kanssa, liittyy nimenomaan siihen, tarvitaanko alustoille erillistä säätelyä vai riittääkö sektorikohtainen lainsäädäntö ja onko se parempi vaihtoehto, ja toisaalta siihen, soveltuuko sähköisen kaupankäynnin direktiivi ja kilpailulainsäädäntö riittävän hyvin myös nykyiseen digitaaliseen maailmaan ja mikä on välittäjien vastuu sisällöstä ja palveluista, joita näillä alustoilla jaetaan.

Itse pidän sääntelyn osalta tärkeänä sitä, että emme saa sortua ylisääntelyyn Euroopassa. On parempi lähestyä verkkoalustoja nimenomaan sektorikohtaisesti ja lähteä samalla tavalla täällä online-maailmassa kuten offline-maailmassakin nimenomaan sektoreittain tarkastelemaan lainsäädäntöä ja toimintaedellytyksiä. Parhaillaan hyvin monen lainsäädännön osalta tehdään tarkastelua, miten hyvin laki sopii nykyiseen digimaailmaan. Tähän on kannustettava nyt kaikkia jäsenmaita ja myös komissiota. Usein tiedämme, että meillä on jo lainsäädäntö olemassa, mutta sitä ei ole pantu riittävän hyvin täytäntöön. Tässä meillä on tehostamista koko Euroopassa.

Välittäjien vastuun osalta meillä on laittoman sisällön osalta sähköistä kaupankäyntiä koskeva direktiivi ja välittäjän rajoitettua vastuuta koskevia järjestelmiä, ja ne toimivat erittäin hyvin silloin, kun kyse on tavarakaupasta. Mutta meillä on myös paljon uusia haastavia ilmiöitä, kuten vihapuhe ja valeuutiset, jotka ovat tuoneet uusia haasteita. Tässä tarvitaan nyt komissiolta uusia toimintaohjeita, jotta alustat tietäisivät paremmin sen, miten ilmoitus- ja poistamismenettelyjä tulee soveltaa. Niiden on saatava myös lisää tietoa vapaaehtoisista keinoista, joilla laittomaan ja epäsopivaan sisältöön voidaan puuttua.

On selvää, että alustat eivät voi, eivätkä halua ottaa totuuskomission roolia, mutta on löydettävä oikea tasapaino siihen, miten estämme laittomuudet ja kuitenkin turvaamme samaan aikaan ilmaisunvapauden. Tässä on tärkeää, että alustat toimivat tiiviissä yhteistyössä lainsäätäjien kanssa, jotta löydämme hyvän tasapainon. Uskon, että kuluttajien luottamus on kukoistavan alustataloudenkin kannalta aivan sen peruspilari.

Haluan lämpimästi kiittää kaikkia kollegoja ja kaikkia varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä tässä hyvin haastavassa kahden valiokunnan yhteistyössä ja samoin haluan kiittää komissiota myös hyvästä yhteistyöstä ja niistä esityksistä, joita olette jo valmistelleet tähän mennessä ja joita on nyt valmistelussa.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Juvin, rapporteur. – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, on a beaucoup parlé jusqu’ici dans ce débat des plateformes et de l’économie numérique. Je partage évidemment tous les éléments qui ont été dits.

La question concernant les plateformes est à la fois simple et compliquée. Les plateformes sont la clé de l’économie moderne. Elles présentent des avantages considérables pour les consommateurs, qui peuvent comparer, qui peuvent acheter et qui ont une liberté qu’ils n’avaient pas auparavant. Elles sont une chance extraordinaire pour l’éducation et l’accès à la connaissance. On se souvient de l’époque où nous étions étudiants, quand nous n’avions pas ces plateformes et que nous devions passer des heures en bibliothèque. Tout cela est révolu.

Toute notre société est en train d’évoluer grâce aux plateformes. Elles sont un outil positif et formidable. En même temps, la question que nous posons à la fois au Parlement et à la Commission européenne, c’est de savoir si ces plateformes doivent faire l’objet d’un certain nombre de règles communes dans tous les États de l’Union européenne.

La première question est celle de l’homogénéisation des règles européennes. Il est évident que si nous voulons un marché unique numérique, nous devrons avoir des règles et des définitions communes dans tous les États de l’Union. Nous devons parler partout de la même chose. Si nous ne faisons pas cet effort d’homogénéisation du droit européen, y compris sur les définitions, nous nous soumettons soit à une fragmentation du droit et donc à une fragilisation des plateformes et de l’économie européenne, ou nous nous soumettons à la bonne volonté du juge qui, par la jurisprudence, fera évoluer le droit, ce que nous ne voulons pas.

Le deuxième point, qui est un point clé, c’est la question de la responsabilité des plateformes. Vous savez qu’aujourd’hui, les plateformes voient leur responsabilité engagée selon des règles qui ont été édictées il y a plus de quinze ans. Le monde a changé en quinze ans. À l’époque, on parlait d’hébergeur actif et d’hébergeur inactif. Très clairement, cette distinction ne rend plus compte de la réalité. Nombreuses sont désormais les plateformes qui ne se contentent plus de stocker les données mais qui les sélectionnent, les recommandent, les référencent, les monétisent. Nos vieilles règles ne sont plus adaptées, il faut modifier les règles de responsabilité des plateformes.

Le troisième point est la question de la protection des utilisateurs de ces plateformes en ligne. Il faut absolument acquérir la confiance de ces utilisateurs, c’est-à-dire qu’il faut de la transparence, des conditions de concurrence équitables et un haut niveau de protection des données. On se souvient de l’affaire de la mise sur liste noire, par un grand hébergeur, d’une société britannique, qui n’arrivait plus à être visible sur le marché parce que ce grand hébergeur, qui est une plateforme, avait décidé de favoriser sa propre entreprise, qui avait la même activité économique. Il doit y avoir de la transparence et les règles doivent être loyales et partagées.

Le quatrième point concerne la question de la fiscalité des plateformes. C’est quelque chose de fondamental. Pour aller vite dans un sujet complexe, nous souhaitons que les choses soient simples – et le Parlement, j’espère, soutiendra cette proposition demain à travers son vote sur notre rapport. Les plateformes doivent payer des impôts en Europe, là où elles ont leurs clients ou leurs utilisateurs.

Puis, évidemment, se pose la question de la TVA. La TVA est un vieil impôt très intelligent, sauf qu’il est totalement inadapté à l’économie numérique, et en particulier à l’économie des plateformes. Il faut inventer une nouvelle fiscalité qui permette de dynamiser cette nouvelle économie.

Enfin, il y a la question des relations B2B. On voit très bien qu’il faut tout faire pour éviter que les plateformes qui dominent des marchés très souvent concentrés imposent des pratiques déloyales aux entreprises entrantes. Nous voulons éviter cela. Le marché ne peut pas tout réguler et nous attendons que la Commission nous fasse des propositions.

Vous l’avez compris, mes chers collègues, la vraie question que nous nous posons, avec Henna Virkkunen, c’est de savoir si nous voulons un marché unique numérique, si nous voulons une véritable souveraineté numérique européenne, si nous voulons voir émerger des champions européens, si nous voulons tout simplement participer à l’évolution d’une nouvelle économie à travers de nouvelles définitions et de nouvelles règles pour les plateformes.

 
  
MPphoto
 

  Joachim Schuster, Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten. – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Kommissar! Online-Plattformen bergen ein großes wirtschaftliches Potenzial und wachsen dynamisch. Sie bieten Chancen für neue Arbeitsplätze, und gerade deshalb müssen wir dafür sorgen, dass Wettbewerbsvorteile der Plattformwirtschaft gegenüber der traditionellen Ökonomie nicht auf Lohntarif- oder Sozialdumping beruhen.

Wir müssen dafür Sorge tragen, dass Mindestlohn und Tarifverträge auch hier gelten und Online-Beschäftigte in die sozialen Sicherungssysteme einbezogen werden. Dazu sind Klarstellungen auf europäischer Ebene erforderlich. Sämtliche Arbeit in der Plattformwirtschaft wird entweder von abhängig Beschäftigten oder von Selbständigen erbracht. Und ob es sich um abhängig Beschäftigte handelt, muss auf der Basis von Fakten festgestellt werden. Auf dieser Basis müssen dann die gleichen sozialen und Arbeitsrechte gelten wie in der traditionellen Wirtschaft. Zudem brauchen wir stärkere Anstrengungen zur Bekämpfung von Scheinselbständigkeit, und weiterhin müssen auch Selbständige in der Plattformökonomie die Möglichkeit erhalten, sich gewerkschaftlich zu organisieren und Tarifvereinbarungen abzuschließen. Die Kommission ist aufgefordert, in diesem Sinne Initiativen zu ergreifen.

 
  
MPphoto
 

  Dario Tamburrano, relatore per parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il relatore e i colleghi perché il testo al voto è ottimo e include molti messaggi del parere della commissione ITRE che ho seguito come relatore.

Tra questi c'è il riconoscimento del crescente ruolo dell'economia collaborativa nell'autoproduzione, autoconsumo e distribuzione di energia rinnovabile a livello locale, da parte dei prosumer delle comunità locali dell'energia, nonché del potenziale delle distributed ledger technologies che abilitano e certificano gli scambi di energia tra pari senza intermediari.

È importante che la Commissione tratti al meglio questa intersezione tra economia collaborativa, economia digitale e nuovi modelli energetici, affinché il cittadino sia davvero al centro dell'unione dell'energia e sia messo nelle condizioni di poter contribuire attivamente alla transizione verso un sistema energetico più sostenibile, democratico e resiliente.

Sottolineo infine l'importanza del ruolo che hanno avuto e avranno l'open software, l'open hardware e i Creative Commons nello sviluppo dell'economia collaborativa, così come espresso a larga maggioranza dalla commissione ITRE. Per questo invito i colleghi a considerare gli emendamenti presentati dalla mia commissione.

 
  
MPphoto
 

  Pierre Moscovici, Member of the Commission. – Madam President, the digital economy and society of today is marked by a revolutionary set-up, new services which have changed everyone’s life. Almost every part of our lives has been transformed by these new technologies: the way we communicate, access information and media, the way we book a hotel, navigate around a city or order our dinner. Almost exactly one year ago, the Commission set out its thoughts on online platforms in general and on the collaborative economy more specifically. I welcome the opportunity given today to respond to Parliament’s report by MEPs Mr Danti, Mr Juvin and Ms Virkkunen in response to our communications shaping the debate at EU level.

First on a collaborative economy: the Commission welcomes MEP Danti’s report. It provides a balanced view on current developments in the collaborative economy. We agree with Mr Danti that to facilitate the development of the collaborative economy, we need legal clarity and we should avoid regulatory fermentation in the single market. We need to ensure that the collaborative economy is not unduly restricted.

I would like also to recall that the Commission adopted a Communication in June 2016 providing legal guidance and policy recommendations on how to ensure the balanced development of the collaborative economy. The Commission will continue working with Member States and stakeholders on this matter. We also agree with you that peers offering services on a private and occasional basis are different from professional services providers’ thresholds, although precisely defining them is difficult. Identifying peers can contribute to establishing a clear and proportionate regulatory framework.

The Commission takes note of your call for a level playing field. We think that it is for consumers, not regulators, to choose which service they prefer. EU law requires that national regulation is justified and proportionate. This means taking into consideration the specificities of the collaborative economy whilst not favouring one business model over another.

I want to acknowledge the need to ensure social protection for the self-employed, as you do, under the European pillar of social rights. This topic will be subject to consultation with social partners.

Finally, I wish to call upon Parliament, Member States and stakeholders to work together to enable users and consumers to choose the service they want and to seize the opportunities that the collaborative economy offers.

Secondly, on platforms. The platform economy is now a major feature of the digital transformation across the entire world. More than two billion people are using social networks, a number expected to reach three billion by 2020. The report by MEPs Mr Juvin and Ms Virkkunen rightly acknowledges the positive impact of online platforms and reaffirms the need to further promote the emergence of new online platforms in Europe. The report supports the Commission approach – that is how I read it – of first looking at better enforcement of existing instruments before resorting to designing new rules, which should be targeted to specific problems.

As part of the digital single market strategy, the Commission undertook to carry out an in-depth assessment of the role of online platforms. The Commission’s Communication on the digital single market mid-term review, adopted recently on 10 May, announces a number of actions that will tackle some of the main issues raised in your report. We need to safeguard a fair, predictable, trusted business environment in the online economy. Sellers should benefit fully from platforms and at the same time, platform businesses should be able to start up and grow in Europe. This is why I warmly welcome your strong support for the Commission’s ongoing work on platform-to-business (‘PtoB’) trading practices, impact assessment for action still to be proposed in 2017 and intermediary liability.

The Commission will make sure that any possible policy intervention is first targeted, i.e. specific to online platform ecosystems; secondly, problem—driven, that means addressing clearly identified problems; and thirdly, with a light touch i.e. without laying down detailed sector-specific rules in EU legislation.

Finally, the Commission can echo your conclusion that the intermediary liability regime is a crucial pillar for the EU’s digital economy. The Commission remains committed to keeping a balanced and predictable liability regime and it is currently working on guidance to eliminate certain flaws in its enforcement, including to allow online platforms to comply with their responsibilities, and the rules on liability enhance legal certainty and increase user confidence.

 
  
MPphoto
 

  Tania González Peñas, ponente de opinión de la Comisión de Transportes y Turismo. – Señora presidenta, para entender las transformaciones en el mundo del trabajo en el siglo XXI tenemos que distinguir entre economía colaborativa, que incluye formas solidarias y altruistas, y plataformas de servicios en línea, que es un sector empresarial como cualquier otro. Esta distinción considero que no está lo suficientemente clara en el informe y corremos el riesgo de camuflar una cosa como si fuera la otra.

Desde la Unión Europea tenemos que incidir en la necesidad de un marco regulatorio con garantías que ponga fin a las vulneraciones dentro de un sector que, con grandes perspectivas de crecimiento, lo que está haciendo es camuflar empleo precario y empleo desprotegido en una especie de oportunidades de trabajo juvenil o de emprendimiento. Que se ofrezcan servicios a bajo coste, ahorrando costes laborales y fomentando la precariedad y la competencia desleal, no es una buena estrategia ni ofrece garantías al consumidor ni a quien trabaja.

Las plataformas en línea deben cumplir las mismas reglas laborales que los competidores tradicionales. Pedir esto, pedir una regulación laboral, considero que no es pedir el cielo, es pedir igualdad, seguridad y derechos.

 
  
  

IN THE CHAIR: MAIREAD McGUINNESS
Vice-President

 
  
MPphoto
 

  Axel Voss, rapporteur for the opinion of the Committee on Legal Affairs. – Madam President, I am speaking on behalf of Ms Constance Le Grip, who was the rapporteur for the opinion in the Committee on Legal Affairs for online platforms.

Online platforms are key players for the future of the global economy. They offer great opportunities by fostering access and relationships, but pose a lot of economic and legal challenges as well. As rapporteur for the opinion, Constance Le Grip welcomes the result of the report voted in the Committee on Industry, Research and Energy and the Committee on the Internal Market and Consumer Protection and the fact that the contribution from the opinion on the Committee on Legal Affairs was very much valued within the text, which will be voted in plenary tomorrow.

The report states key aspects fully in line with our opinion about the way Europe should deal with platforms: clarify platforms’ responsibility so that no regulatory frameworks are bypassed because of the digital nature of their activities, and further enforce and protect copyright and intellectual property rights online. This should be translated in encouraging the transfer of value towards rights holders for the exploitation of the works online, and in proceeding to a revision of the Intellectual Property Rights Enforcement (IPRE) Directive to strengthen the fight against counterfeiting online, ensure fair competition and practices in the platform economy, both for B2B and B2C, and promote the emergence of European players in the field.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt, on behalf of the PPE Group. – Madam President, the shared economy offers endless opportunities for everyone to enter the labour market. Breaking traditional schemes, it provides flexible forms of employment and empowers consumers. The collaborative economy goes hand—in—hand with the circular economy, creating sustainable ways of using goods and services and allowing a better allocation of resources.

We are moving towards a society where fewer people own what they use and more people share what they need, creating communities. Online platforms, with their feedback system, offer increased traceability of transactions, strengthening both consumer protection and the fight against illegality. Trust is the new currency of the digital single market, and it is smart, creating entrepreneurs that are in the driving seat – not politicians. We need to be humble to keep up with digital innovation, and overregulation is not a solution. We should instead be enablers and help to boost cross—border growth and facilitate our start—ups to become global champions.

At EU level, we need to overcome fragmentation, removing hurdles and hindrance to free movement to create a level playing field. At this stage, we do not need new EU legislation, but rather the full enforcement of existing rules. The important issues of tax and labour compliance and liability are instead better dealt with at national level. In any case, rules should be clear, technology—neutral and future—proof. I understand that there is concern, but protectionism can never be a solution. We should embrace innovation.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gutiérrez Prieto, en nombre del Grupo S&D. – Señora presidenta, la economía digital nos obliga a los poderes públicos a cuatro cosas: a regular para evitar una competencia desleal entre operadores que prestan el mismo servicio, con independencia de si lo hacen a través de los medios digitales o a través de la economía tradicional; a formar, para que no se produzcan desigualdades desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades; a invertir para reducir las brechas digitales ya existentes; y, sobre todo y también, a apoyar a los sectores que se puedan ver afectados en esta transición digital en la que vivimos.

Pero tenemos que regular precisamente para evitar una doble realidad legal en el mundo digital con respecto al mundo tradicional. Aquellos que pretenden un mercado de trabajo paralelo, amparados en la economía digital, están profundamente equivocados: la digitalización no puede venir de la mano de una mayor precarización del empleo.

Y, para eso, tenemos que garantizar que las personas que trabajan a través de las plataformas en línea tengan los mismos salarios, la misma protección social, la misma seguridad social y la misma cobertura que los trabajadores en los medios tradicionales.

Tenemos que garantizar la fiscalidad, porque es el sustento del Estado del bienestar en una economía cada vez más creciente, y las plataformas en línea tienen que pagar sus impuestos allá donde generan la actividad económica.

Tenemos también que garantizar la protección del consumidor, la protección de la seguridad de los datos, y también clarificar la responsabilidad de las plataformas, que no son simples intermediarios, sino que son agentes activos en la economía y en la sociedad.

Por lo tanto, hay que regular para evitar esas zonas grises que desprotegen a los trabajadores y al conjunto de los ciudadanos ante los retos de la economía digital.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Dalton, on behalf of the ECR Group. – Madam President, the rapporteur has tried very hard, but for us the platform report is far too restrictive, so we have tabled an alternative motion giving our more open, flexible vision.

Let us remember that the aim of the Digital Single Market is to help European companies to scale up in the same way that American companies do: an innovation—friendly environment. For that, there cannot be a one—size—fits—all approach to the sharing economy – especially for platforms. No two platforms are the same. You would not regulate banks and gardening centres in the same way, so why are we doing that with platforms?

Platforms are disruptive, but that is good. They offer new flexible employment options and better choice for consumers. The sharing economy matches unmet demand with unused resources; it is an economist’s dream. We want European platforms, but consumers do not care where the platform comes from. They want a good service, and the sharing economy empowers consumers in a way that has never been seen before. It also empowers workers. If platforms lose trust, they lose business and they lose their workers, so we need to be very careful in how we go forward with this. We have got a huge opportunity to shape a new vision, and we should get on with it and not restrict it.

 
  
MPphoto
 

  Dita Charanzová, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, the collaborative economy is a good thing. It is good for consumers, it is good for growth and jobs, and it is good for the environment. The collaborative economy will be worth more than EUR 85 billion to Europe by 2025: this is only eight years away. This is to prove that, if we empower consumers, it is to benefit all of us. I believe this is a message supported by the majority in this House, but for this to work, we need to focus on removing hurdles and creating a business-friendly environment.

My Group has great concerns about the lack of clarity about applicable rules, but we are even more worried by the risk of market fragmentation when we see protectionist measures and anti-single market policies adopted in some Member States and by some individual cities. So we call on the Commission to ensure that both the Member States and regional and local authorities respect the rules set down in the Service Directive, including market access rules.

The time has come to embrace the digital revolution. We should not attempt to protect traditional service providers from this transformation, and instead should let competition force them to modernise. If we do not embrace this fact, not only will we be holding back Europe, we will be keeping our citizens from a world of better service, lower prices and more choice. So let us have the courage to give consumers what they want, and say ‘no’ to those self-interested groups that try to stand in the way.

 
  
MPphoto
 

  Curzio Maltese, a nome del gruppo GUE/NGL. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, tutti noi sappiamo che la rivoluzione delle piattaforme si è compiuta in questi anni in un quadro di norme vecchio e inadeguato. Un'occasione di crescita per tutti si è in questo modo ridotta in un affare per pochi. In questo selvaggio West il risultato è un mercato sleale, dove pochi player concentrano risorse, danneggiando il pluralismo dei media, settori produttivi e diritti dei consumatori.

Questo testo ha l'indubbio merito di fotografare questa situazione e di segnalare le storture del mercato, ma a me sembra troppo debole nel suggerire soluzioni. Bisogna chiedere con più forza protezione dei consumatori, soprattutto dei minori, e tutela dei lavoratori, e reclamare una piena responsabilità editoriale per le piattaforme online. Per far questo bisogna mettere mano a una direttiva sull'e-commerce, che è ormai vecchia di diciassette anni e quindi del tutto superata.

 
  
MPphoto
 

  Igor Šoltes, v imenu skupine Verts/ALE. – Torej, ko govorimo o digitalnih platformah in kolaborativni ekonomiji, vstopamo seveda na pot tudi določene nepredvidljivosti, čeprav seveda ta oblika ekonomije postaja stvarnost.

In ravno zaradi tega, ker gre za neke vrste tudi sui generis pojava, ga je treba obravnavati skozi mnoge njegove vplive. Vplive na seveda konkurenčnost, tudi na tako imenovano pošteno in nefer konkurenco, vpliv na okolje, vpliv tudi na socialne in delavske pravice.

Tu je seveda tudi varstvo potrošnikov in vprašanje odgovornosti. Zato seveda mislim, da je potrebno tudi ta sistem ustrezno regulirati za zaščito vseh teh pojavov, na katera lahko ta sistem digitalnih platform in kolaborativne ekonomije vpliva.

Jasno pa je, da če razvoju te kolaborativne ekonomije ne bo sledil tudi razvoj in prilagoditev s področja delavskih in socialnih pravic, se bo seveda vse skupaj potem spremenilo v popolno prekarnost, kar zmanjšuje potem tudi pravno prožnost in pa socialno varnost delavskih pravic.

Mislim pa seveda, da ravno zaradi tega je potrebno predvsem opredeliti, da tudi v teh razmerjih kolaborativne ekonomije, razmerja med tistimi, ki dajejo, ponujajo možnost delovanja, in tistimi, ki sprejmejo, ne sme delovati kot storitev, ampak predvsem potem tudi kot delovno razmerje.

 
  
MPphoto
 

  Marco Zullo, a nome del gruppo EFDD. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, la visione di società che abbiamo mette al centro di tutto il cittadino e quindi vanno sostenute quelle piattaforme online di economia collaborativa che fanno lo stesso. Per questo serve un quadro normativo che non generalizzi ma che si sappia adattare alle diverse categorie settoriali.

È indispensabile, inoltre, distinguere tra attività commerciali e attività non commerciali Mettere a disposizione il proprio appartamento qualche giorno l'anno è ben diverso da metterlo a disposizione in modo sistematico per tutto l'anno o da mettere a disposizione più appartamenti. Quindi bisogna creare le condizioni per aiutare l'economia locale, evitando gli abusi e la concorrenza sleale. Sono questo tipo di economia e questo tipo di servizio che vanno favoriti. E questo significa mettere il cittadino al centro, sostenuto da un'economia sana.

 
  
MPphoto
 

  Mylène Troszczynski, au nom du groupe ENF. – Madame la Présidente, l’économie collaborative et l’utilisation des plateformes numériques constituent une véritable révolution pour de nombreux secteurs économiques déjà fortement déstabilisés.

Une analyse équilibrée et non partisane aurait dû faire l’inventaire des débouchés offerts par ce nouveau modèle économique, mais aurait surtout dû porter une attention particulière aux risques immenses qu’il fait prendre à des millions de personnes.

Les préoccupations des rapporteurs sont de façade. Ils ne s’alarment au premier chef que de la fragmentation du marché unique, qu’ils pensent menacé par les réponses juridiques non coordonnées des États membres pour tenter de réguler le secteur.

L’économie collaborative est avant tout le fruit de la dérégulation économique organisée, d’une contraction de l’économie réelle et des salaires, de l’explosion du chômage et du matraquage fiscal. Monétiser des biens privés n’est pas un choix, mais devient la plupart du temps une nécessité économique.

Les solutions avancées n’auront donc aucune utilité autre que politique. Elles tendent ainsi à ne garantir qu’une seule chose: le respect du calendrier de la Commission européenne sur le marché unique numérique.

Les véritables enjeux de fond sont oubliés: l’indépendance numérique et la sécurité des réseaux, la stabilité de l’économie réelle et du marché du travail, la protection des consommateurs et des entreprises, et la lutte contre le dumping fiscal.

 
  
MPphoto
 

  Σωτήριος Ζαριανόπουλος (NI). – Κυρία Πρόεδρε, η κοροϊδία και η εκμετάλλευση της αγωνίας των ανέργων για να επιβιώσουν είναι εργασιακά μοντέλα, όπως η ψηφιακή, η συνεργατική ή η αλληλέγγυα οικονομία, οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και άλλα εύηχα αλλά πολύ επικίνδυνα αντεργατικά που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κουκουλώνουν την ανεργία, γενικεύουν την ευέλικτη απασχόληση χωρίς δικαιώματα, όπως την ασφάλιση, με μισθούς πείνας ή καθόλου, αφού οι εργαζόμενοι θεωρούνται επιχειρηματίες, μέτοχοι ή εθελοντές σε επιχειρήσεις προορισμένες να κλείσουν ή να απορροφηθούν από μεγαλύτερα ψάρια. Είναι δούρειος ίππος για ιδιωτικοποιήσεις σε υγεία, πρόνοια, παιδεία, ύδρευση, ενέργεια, κ.λπ. Εργαλείο εξαπάτησης των εργαζόμενων, όπως η επιχείρηση ΕΝΚΛΩ στην Ελλάδα που ένα κερδοσκοπικό fund, για να την επαναλειτουργήσει, εκβιάζει τους απολυμένους ότι θα σαπίζουν στην ανεργία αν δεν ξεχάσουν τις απαιτήσεις τους από δεδουλευμένα και αποζημιώσεις, μετατρέποντάς τα σε μετοχές μιας πτωχευμένης εταιρείας προς όφελος τραπεζών και πρώην ιδιοκτητών. Οι εργαζόμενοι να μην διαχωριστούν αλλά να ανατρέψουν τη βαρβαρότητα διεκδικώντας τις σύγχρονες ανάγκες τους με την ενωμένη ταξική πάλη τους.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab (PPE). – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zunächst mal allen, die an der Erarbeitung dieser Berichte beteiligt waren, herzlich danken, weil das Ergebnis bei dieser über die Grenzen der Ausschüsse hinausgehenden Zusammenarbeit sehr zufriedenstellend ist.

Erstens muss man sagen, dass wir massive Veränderungen erleben, die wir bislang alle nur sehr unvollständig verstehen, und dass wir uns einig sind, dass die digitalen Möglichkeiten unsere Lebensgewohnheiten schon erheblich verändert und unser Leben insgesamt an vielen Stellen vereinfacht haben.

Zweitens sind allerdings auch viele Regeln, die für analoge Märkte geschaffen worden sind, nicht alle so geeignet, um im digitalen Bereich die gewünschten Effekte in gleicher Weise zu erzielen. Ich möchte meinen Wortbeitrag hier vor allem auf jene Plattformen richten, die eine sogenannte Gatekeeper-Funktion innehaben und damit für alle Unternehmen zwingend Voraussetzung sind als Eintrittsbarriere in diesen Binnenmarkt.

Diese Gatekeeper-Plattformen gehorchen aber bisher nur ihren eigenen Regeln und selbstgesetzten Prinzipien, was es vielen Start-ups in Europa schwer möglich macht, in dem Maße zu wachsen, wie sie wachsen könnten, die Innovationen so zu nutzen, wie sie sie erfunden haben. Deswegen müssen wir hier unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten dringend nachsteuern, weil wir sicherstellen müssen, dass auch im digitalen Zeitalter die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft so gelten, wie dies im analogen Zeitalter der Fall war.

 
  
MPphoto
 

  José Blanco López (S&D). – Señora presidenta, la economía digital ofrece grandes posibilidades a Europa: ahí nos jugamos nuestro futuro.

Si queremos una economía digital próspera, debemos establecer un marco regulador claro, que aporte seguridad y certidumbre a ciudadanos y empresas, que genere empleo de calidad y no precariedad.

La clave está en la formación, en la mejora continua y constante de las competencias digitales de los trabajadores presentes y futuros para evitar la exclusión. La clave está en un marco regulador claro y en su cumplimiento, atajando las rendijas por las que se cuelan quienes dicen venir a modernizar la economía y solo vienen a vulnerar los fallos en sus normas sin aportar valor.

La clave está en un régimen de protección social y laboral que proteja a los trabajadores por igual, que evite viejas formas de explotación con nuevos ropajes. La clave está en que se paguen los impuestos, como se ha dicho, allí donde se generan los beneficios.

La clave, por tanto, está en hacer de la economía en la red una economía para avanzar hacia una sociedad más justa y sin nuevas ni viejas exclusiones.

 
  
MPphoto
 

  Anneleen Van Bossuyt (ECR). – Beste collega’s, morgen stemmen we over twee verslagen in verband met de digitale economie, die veel kansen biedt, zowel voor de consumenten als voor de bedrijven. Wij hebben als taak om problemen op te lossen waar ze zich stellen. Soms denk ik echter dat de slinger hier in dit halfrond een beetje doorslaat naar de andere kant. Soms creëren we nieuwe problemen voor nieuwe initiatieven en innovatie. De reden waarom veel grote platformen van buiten de Europese Unie komen, is niet door een gebrek aan regels, maar juist door een teveel eraan. Daarom vind ik dat vergelijkbare online en offline diensten, het is hier al aangehaald, gewoon onderworpen moeten worden aan dezelfde regels.

Wat betreft de aansprakelijkheid en de consumentenrechten ben ik heel tevreden te zien dat de Commissie een reeks workshops organiseert met de lidstaten en met de sector, en ik denk dat het goed zou zijn om het Europees Parlement hier ook bij te betrekken. Dan zouden de collega’s misschien zien dat sommige van de regels die nu voorliggen overbodig zijn.

 
  
MPphoto
 

  Kaja Kallas (ALDE). – Madam President, many colleagues talk about the collaborative economy, but I will focus on the online platforms. It has become quite trendy that, when something bad happens in society or the economy, the online platforms are blamed. When there is a terrorist attack, then the circus starts: we blame the internet; governments ask for action and require companies to remove content faster.

When do we stop? At what point do we understand that you can take down content, but it will reappear somewhere else – that no filtering technology is able to make moral judgment of what is right and what is wrong? Maybe sometimes it is better that the private companies – especially not European – take a bit more time to decide how to silence free speech.

The European Commission is to be criticised for not proposing anything in the past 15 years on the notice and takedown procedure, but any colleague who thinks that they have found a perfect scapegoat in the internet needs to think more about what is right or what is wrong.

 
  
MPphoto
 

  Michel Reimon (Verts/ALE). – Frau Präsidentin! Es scheint eine breite Übereinstimmung darüber zu geben, dass wir Online-Plattformen, digitale Wirtschaft fördern wollen. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass Ziel und Mittel schon durcheinander kommen. Das Ziel, das öffentliche Interesse, das wir damit verfolgen, kann ja ein mehrfaches sein. Wir wollen die hochwertigen Arbeitsplätze in Europa haben, wir wollen die Daten und den Datenschutz in Europa haben, wir wollen natürlich auch die Umsätze, die Gewinne und die Steuerzahlungen in Europa haben – das sind öffentliche Interessen. Und so sollten wir die Förderung der digitalen Wirtschaft gestalten.

Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Förderung er digitalen Wirtschaft an sich – Hauptsache, diese Unternehmen sind hier, auch wenn es schlechte Jobs werden, auch wenn sie keine Steuern mehr zahlen, auch wenn wir beim Datenschutz nachgeben – schon zum Ziel für sich wird. Dann würden wir uns mit Deregulierungen mehr schaden als nutzen.

Ich plädiere hier für einen sehr ausgewogenen Zugang. Nicht bei allen Änderungsanträgen sehe ich den gegeben. Ich sehe sogar Anträge, die etwas in Richtung, ja, Zensur, Überwachung und so weiter gehen und dort die einzigen Einschnitte erlauben. Das geht in die falsche Richtung. Wir werden uns genau anschauen, wie die Abstimmungen ausgehen.

 
  
MPphoto
 

  Petr Mach (EFDD). – Já musím říci, že mám velkou obavu z nastupující cenzury na internetu. V téhle zprávě o digitálním trhu se po Facebooku chce, aby zintenzivnil boj proti škodlivému obsahu. Chce se tam po EU, aby přijala opatření proti šíření falešných zpráv. Má se bojovat proti on-line šíření nenávistných projevů.

Nedávno jste vydali Marine Le Penovou k trestnímu stíhání za to, že jejím údajným zločinem mělo být, že sdílela na Facebooku fotky ukazující zločiny Islámského státu, a dnes jste jejího otce vydali k trestnímu stíhání za to, že v rádiu měl v rozhovoru říci, že 90 % kriminality páchají migranti nebo potomci migrantů.

Vzpomeňte si prosím na Voltaira, který řekl: „Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale do smrti budu bránit vaše právo to říkat“. Neberte lidem svobodu projevu, nesnažte se zregulovat internet. Je to místo, kde se, aspoň v mé zemi v ČR, ještě smí svobodně vyjadřovat názory.

 
  
MPphoto
 

  Anne Sander (PPE). – Madame la Présidente, l’économie collaborative recèle un énorme potentiel, et l’Europe a les atouts pour devenir leader dans ce domaine. Cette nouvelle économie numérique permet en effet à de nombreux retraités, jeunes, chômeurs, étudiants ou salariés précaires de trouver un emploi et de compléter leurs revenus.

Nos entrepreneurs inventent tous les jours de nouveaux services et nous devons encourager le développement de ces start-up. Cependant, la question du droit applicable à ces plateformes doit être clarifiée.

L’adjectif collaboratif ne peut pas être un slogan de marketing qui cache, en réalité, un contournement massif des règles sociales, une concurrence déloyale pour nos artisans et nos PME, une tromperie des consommateurs et un évitement de l’impôt. Un cadre équitable est donc nécessaire, et nous attendons avec impatience les mesures concrètes que la Commission proposera à cet égard.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer (S&D). – Frau Präsidentin! Die heutige Diskussion ist eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen des digitalen Binnenmarktes – eines der bedeutendsten und ambitioniertesten Vorhaben der gegenwärtigen Kommission, dessen Umsetzung entscheidend für die wirtschaftliche Zukunft Europas sein wird. Die kollaborative Wirtschaft ist dafür ein treibender Motor. Nicola Danti hat einen umfangreichen und fundierten Bericht vorgelegt.

Für uns Sozialdemokraten sind folgende Punkte besonders wichtig: Es braucht einen Rechtsrahmen, der die Entwicklung dieses Sektors fördert und das Vertrauen der Verbraucher verdient. Das gilt für alle Anwendungsbereiche gleichermaßen – egal ob ich ein Zimmer reserviere, eine Autofahrt buche oder einen Text downloade.

Die kollaborative Ökonomie ist aber nicht nur eine Geschäftsmöglichkeit; vielmehr könnte sie auch als Chance für eine Renaissance der Gemeinwohlökonomie verstanden werden. Vor allem muss sie aber im Einklang mit den legitimen Schutzbedürfnissen der Beschäftigten entwickelt werden und eine faire Entlohnung sicherstellen.

 
  
MPphoto
 

  Francesc Gambús (PPE). – Señora presidenta, señor comisario. Hoy es el último día del roaming. Hago referencia a ello porque avanzar en la integración del mercado de telecomunicaciones es un camino que va paralelo al mercado único digital. Son hechos que nos entrelazan más como europeos, que hacen más cercano y palpable el proyecto europeo.

El mercado único digital es una oportunidad, sin duda, para la innovación empresarial en Europa. Pero, para ello, debe ir acompañado de un corpus legislativo que aporte las mismas normas para todos. Nuestras pequeñas empresas, medianas empresas, nuestros autónomos, es lo único que nos piden: seguridad jurídica y un marco de competencia justa y leal.

La digitalización y las nuevas tecnologías continuarán transformando las formas de comunicación, el acceso a la información y el comportamiento de los ciudadanos y las empresas, y tanto los modelos de negocio tradicionales como los basados en las nuevas plataformas en línea deberán estar atentos no solo a las exigencias tecnológicas sino a todas las nuevas exigencias de los ciudadanos europeos.

 
  
MPphoto
 

  Isabella De Monte (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'economia collaborativa, se promossa e sviluppata in maniera responsabile, potrà creare nuove opportunità per i consumatori e gli imprenditori e contribuire in modo significativo alla crescita economica dell'Unione europea. Negli ultimi anni questo fenomeno ha conosciuto una rapida crescita in termini di utenti, transazioni e ricavi, ridefinendo le modalità in cui vengono forniti prodotti e servizi in molti settori. Vari sono i modelli imprenditoriali che operano in questo mercato, consentendo lo scambio di beni o servizi in tutto il mondo. Purtroppo la legislazione in materia è ancora frammentata e molto spesso le regolamentazioni delle piattaforme collaborative dipendono da normative locali e nazionali. Occorre quindi sviluppare una strategia europea sulla collaborative economy per definire un quadro giuridico che sia chiaro e armonizzato e assicurare il rispetto degli obblighi in materia fiscale. Sarà infine molto importante elaborare norme internazionali più rigorose in materia di protezione sociale e della privacy.

 
  
MPphoto
 

  Michał Boni (PPE). – Madam President, I would first like to thank the rapporteurs very much. For some, online platforms represent one of the biggest regulatory challenges. They fall under existing EU regulations such as consumer protection, competition, data protection and e-commerce. I believe this is sufficient.

We do not need one—size—fits—all solutions, because online platforms take various forms: internet search engines, purchasing platforms, platforms for cooperation or sharing of certain goods and services, social media sites. The key issues for the report are transparency, the use of information, the relation between platforms and their suppliers, the conditions of switching between comparable services offered by platforms, and a model of the liability of online intermediaries, including ways to tackle illegal content. But be careful about redundant expectations. Companies cannot play the role previously held by national courts and legislators in judging what is or is not illegal or bad. In a digitally changing world the functions of platforms can be changed every day, so we have to monitor the current situation, checking whether any new rules are needed or not.

 
  
MPphoto
 

  Christel Schaldemose (S&D). – Fru formand! Ja, platformsøkonomien rummer et kæmpe potentiale både i forhold til forbrugerne, til udnyttelse af ressourcerne, som er godt for miljøet, og for virksomhederne. Og i vores betænkning fra Danti fremhæver vi da også de mange muligheder, som den digitale økonomi giver os. Men vi socialdemokrater har også sikret, at vi i betænkningen også forholder os til faldgruberne i den digitale økonomi. Den digitale økonomi må ikke blive til et eldorado for virksomheder, som ikke vil betale skat. Platformsøkonomi må ikke blive til et helle for de virksomheder, som vil undgå at beskytte forbrugerne og arbejdstagerne. Ordentlige arbejdsvilkår, fair konkurrence og skattebetaling er noget, vi bliver nødt til at regulere i den digitale økonomi. Det har vi gjort i den analoge, derfor skal vi også gøre det i den digitale. Så vi opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at turde tage fat på dette. Regulering er den eneste måde at sikre, at den digitale økonomi bliver god for alle.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Regulace on-line platforem soukromých společností s globálním pokrytím a ekonomickým i politickým vlivem je nesmírně komplexním problémem, se kterým se naše společnost bude potýkat ještě roky, ostatně zpráva kolegů Virkkunenové a Juvin to jasně uvádí.

Šíření falešných zpráv a nenávistných projevů, rozvoj digitální propagandy a současně ekonomické ztráty novinářů a dalších tvůrců kulturního a kreativního obsahu ukazují, že tyto otázky musíme řešit. Vítám proto návrh směrnice o audiovizuálních službách, která se týká i platforem na sdílené video, která po platformách vyžaduje rychlé odstraňovaní škodlivého obsahu. Mladí lidé se dnes na televizi dívají o polovinu méně času než jejich rodiče. Proto je třeba, aby požadavky, které platí pro tradiční televizní vysílání, byly rozšířeny i na platformy digitální. Do budoucna bych také uvítala, aby Evropská komise připravila konkrétní pokyny pro identifikaci a odstraňování škodlivého obsahu.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Madam President, on the day when we see the end of roaming, it is good to be discussing the digital economy and the next steps forward to make Europe the world leader into the future in this whole area. Having been involved as a rapporteur for the Data Protection Regulation, I am slightly worried that we might go too far and not get the balance right. I am just looking at some of the proposals in the Privacy Directive, and I think they are gold—plating some of the balanced proposals we had in the General Data Protection Regulation (GDPR). The same goes for platforms: we have got to get this right so that the economy can grow and so that consumers are protected, and all the other things mentioned by colleagues, like paying tax, B2B, etc., all have to be done properly, because the Digital Single Market is our way forward in Europe. If we can get it right, maybe the United Kingdom might want to stay, or at least come back in again.

 
  
MPphoto
 

  Caterina Chinnici (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, la sharing economy è una realtà cresciuta rapidamente che può ormai considerarsi un volano per un'economia europea competitiva e che, applicata a prodotti e servizi, può offrire indubbie opportunità per consumatori, lavoratori e imprese. Opportunità cui però si accompagnano una serie di sfide e criticità alle quali occorre far fronte. Infatti, come spesso accade di fronte a nuovi fenomeni, la reazione è stata individuale piuttosto che collettiva. Alcuni Stati, a differenza di altri, hanno tentato di normare il fenomeno a livello regionale o locale, ma questa frammentazione normativa rischia di produrre potenziali distorsioni e fenomeni di concorrenza sleale nell'ambito del mercato unico europeo. È evidente quindi la necessità di un quadro giuridico coerente, che definisca norme minime in materia di difesa della concorrenza, di tutela del consumatore e dei diritti dei lavoratori, di fiscalità e di responsabilità sociale delle imprese. Chiare regole comuni potranno permettere all'economia collaborativa di crescere e dare i suoi frutti a livello occupazionale e sociale.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Souhlasím s tím, co zde bylo řečeno v oblasti digitální ekonomiky, že je to obrovská příležitost do budoucna. Příležitost pro naše podniky a pro spotřebitelé rovněž, ale nesouhlasím s tím, aby byla připravována přílišná regulace tohoto prostředí, protože ta skýtá spoustu rizik.

Vím, že jedna část té legislativy má vlastně již dvě desítky let za sebou, je tudíž poměrně stará v digitálním věku, je to jako 200 let. Na druhou stranu, bojím se toho, abychom skutečně důkladně zvážili, jaké konkrétní předpisy se budeme snažit do té legislativy vtělit, tzn. jaké konkrétní povinnosti.

U autorského práva bych chtěl zdůraznit, že bychom se měli především zaměřit na možnost vypořádání práv pro celý vnitřní trh, ale neměli bychom příliš zasahovat do toho vlastního obsahu. U digitálních médií, tiskovin to je vlastně nemožné. Já se stavím rozhodně proti tomu, aby ty povinnosti byly stejné jako u např. těch terestrických médií.

 
  
MPphoto
 

  Claudia Țapardel (S&D). – Doamnă președintă, domnule comisar, dragi colegi, în primul rând doresc să-i felicit pe raportori pentru realizarea unui text consistent și echilibrat. Există deja un consens că economia colaborativă aduce beneficii legate atât de diversificarea ofertei de servicii, cât și de flexibilizarea pieței muncii.

În transporturi, economia colaborativă a avut un efect pozitiv asupra decongestionării și a scăderii tarifelor, iar turismul a cunoscut o adevărată revoluție, în special prin creșterea numărului de tranzacții intermediate de platformele online.

Rămân însă câteva chestiuni care necesită o intervenție rapidă pe plan european. Sunt o mare susținătoare a tuturor oportunităților aduse mediului de afaceri european de către economia colaborativă, dar și o susținătoare a unui mediu concurențial corect. Este nevoie astfel ca economia colaborativă să nu fie folosită ca o modalitate de a evita obligațiile fiscale. Este nevoie de transparență și de colaborare între autoritățile competente și platformele colaborative privind conformitatea cu dispozițiile fiscale și colectarea taxelor. De asemenea, noile oportunități profesionale nu ar trebui să ducă la erodarea aspectelor sociale, iar cadrul legislativ european trebuie să ofere o protecție adecvată tuturor celor care lucrează în cadrul economiei colaborative, indiferent de statutul lor.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). – Zpráva kolegy Dantiho představuje první krok směrem ke komplexní a vyvážené strategii EU v oblasti ekonomiky sdílení.

Zodpovědný rozvoj sdílené ekonomiky může občanům a spotřebitelům přinést řadu výhod. Zároveň ale není pochyb o tom, že ekonomika sdílení může mít významný dopad na zavedené modely podnikání v mnoha odvětvích, jako je doprava či ubytování, které podléhají pravidlům. Podnikatelé, spotřebitelé, ale ani dozorové orgány dnes často nemají jasno, jak v některých oblastech uplatňovat stávající právní předpisy. Je proto nezbytné zabývat se šedými zónami v oblasti regulace, zamezit vyhýbání se daňovým předpisům a zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů. Podporuji také návrhy na posílení aspektů sociálních otázek, včetně ochrany pracovníků, sociálního zabezpečení či výzvy k užšímu zapojení sociálních partnerů.

 
  
 

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Pierre Moscovici, Member of the Commission. – Madam President, the Commission welcomes the Parliament’s own—initiative reports on the collaborative economy and platforms debated today under the digital economy. This debate, as you know, is only a first step in what should be a continuous and joint effort between the institutions to credibly respond to the many and decisive emerging and future challenges that the rise of the platform—intermediated economy will raise.

Having said that, we cannot forget that platforms do not operate in a legal vacuum, and that an effective enforcement of existing legal instruments should be the default course of action. An innovation—friendly approach is clearly in the interests of existing as well as new platform firms. Consumer protection, competition, law and data protection legislation are particularly important in this regard. This is why I welcome your timely deliberations, exchanges and reports.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Danti, relatore. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, grazie ai colleghi che che sono intervenuti, grazie al Commissario per l'attenzione che ha dimostrato la Commissione, ma soprattutto per un punto che lui ha detto e che vorrei sottolineare. Bene, cominciamo subito a lavorare su un tema specifico, su un tema importante, quello della definizione e della distinzione netta tra operatori professionali e operatori non professionali. È un primo tema su cui potremmo immediatamente lavorare e trovare delle linee guida che servano a orientare il dibattito, a orientare giuridicamente il quadro europeo.

Io penso che dobbiamo evitare un dibattito tra chi è per un eccesso di regolazione e chi pensa che il libero mercato possa garantire e basta. Io penso che dobbiamo invece lavorare a un quadro europeo perché, se le regole che abbiamo oggi fossero state sufficienti, non ci saremmo trovati oggi con 28 legislazioni nazionali, con 100 legislazioni regionali, con ogni città che decide come meglio crede rispetto ai temi e alle sfide che l'economia collaborativa, in alcuni settori in particolare, mette in evidenza.

Allora io penso che dovremmo ragionare su questo, su come noi possiamo aiutare l'economia collaborativa a essere un punto di forza dello sviluppo dell'Unione europea. Noi abbiamo delle peculiarità nella nostra economia collaborativa, abbiamo delle piattaforme piccole molto radicate sul territorio. Facciamo di questo un punto di forza, diamogli la forza di potersi sviluppare. Questa passa sicuramente da un quadro normativo più omogeneo e passa anche da risorse e da capitale di rischio che noi dovremo mettere in campo.

Questa è la sfida che abbiamo. È una sfida difficile. Alle piattaforme europee non mancano né l'intelligenza, né la creatività, né l'innovazione, né le capacità tecnologiche. Serve la fiducia delle istituzioni europee, serve uno stimolo per fare meglio e per affermarsi nel mondo intero.

 
  
MPphoto
 

  Henna Virkkunen, esittelijä. – Arvoisa puheenjohtaja, haluan kiittää kaikkia kollegoja ja valiokuntien edustajia sekä erityisesti tietysti kanssaesittelijää Juvinia tästä työstä ja hyvästä keskustelusta.

Täällä aika moni puheenvuoroissaan vaati ja edellytti uutta lainsäädäntöä. On aivan selvää, että digitaalinen talous tuo meille uudentyyppisiä haasteita, mutta välttämättä oikea ratkaisu ei ole aina lisätä lainsäädäntöä, vaan on tärkeää arvioida olemassa olevaa lainsäädäntöämme ja varmistaa, että se toimeenpannaan asianmukaisesti eri jäsenmaissa.

Esimerkiksi kilpailulainsäädäntö on erittäin tärkeä väline silloin, kun puhutaan isoista verkkoalustoista, mutta sen toimeenpanoa on nopeutettava ja näiden tapausten ratkaisua on nopeutettava digitaalisessa maailmassa. Tässä komissio on toiminut ihan oikeaan suuntaan. Toinen erittäin tärkeä direktiivi meille on sähköisen kaupankäynnin direktiivi, jossa jo nyt selkeästi määritellään, että jos sisältö on laitonta, alustojen on poistettava se. Tässä täytyy nyt huomioida se, että eri jäsenmaissa vähän erilaiset asiat on määritelty laittomaksi. Esimerkiksi tällä hetkellä iso haaste meillä on vihapuhe. Sen määrittely eri jäsenmaissa on osoittautunut hyvin erilaiseksi, ja alustoillekin on hyvin vaativa tehtävä muutamassa tunnissa tehdä ratkaisu, mikä on vihapuhetta, mikä ei. Tässä meidän täytyy löytää oikea tasapaino, ettemme vaaranna sananvapautta, mutta kuitenkin varmistamme luotettavan ja oikean sisällön. Tässä myös alustat voivat ottaa itselleen paljon vastuuta ja arvioida omia toimintatapojaan.

On selvää, että kuluttajia täytyy suojella asianmukaisesti, mutta uskon, että ennen kaikkea meidän täytyy satsata siihen, että kansalaisilla on hyvät valmiudet toimia myös digitaalisessa maailmassa. Se tarkoittaa sitä, että koulutuksemme pitää olla hyvällä tasolla, niin että ihmisillä on kyky arvioida niitä tuotteita ja palveluja, joita heille tarjotaan niin digitaalisessa maailmassa kuin muutoinkin, ja että heillä on mahdollisuus aidosti valita ja tehdä ratkaisuja. Tässä totta kai myös verkkoalustojen oma läpinäkyvyys on tärkeässä roolissa. On tärkeää, että löydämme hyvän tasapainon sen välillä, missä tarvitaan lainsäädäntöä ja mitkä asiat voidaan puolestaan ratkaista hyvällä yhteistyöllä verkkoalustojen kanssa.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Juvin, rapporteur. – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, en 1911, à Paris, il y a eu une grève des cochers de fiacre. Ils se sont mis en grève parce qu’ils ont vu des taxis automobiles arriver sur le marché. Selon eux, le monde s’écroulait, parce que cela allait ruiner tout le monde. Eh bien, non! Aujourd’hui, il y a une industrie automobile en Europe. Les cochers de fiacre avaient tort.

Quand j’ai entendu tout à l’heure Mme Troszczynski, députée du Front national, qui est d’ailleurs partie – elle est venue 60 secondes aujourd’hui et elle est déjà partie, mais je vais quand même lui répondre –, nous expliquer que les plateformes Google ou Facebook, c’est la barbarie – c’est le nom qui a été utilisé par un autre de ses collègues – et que cela ne peut plus fonctionner ainsi, elle n’a rien compris. Pardon, mais les plateformes sont la clé de l’économie moderne. Il n’en reste pas moins que notre rôle, aujourd’hui, est de faire en sorte qu’il y ait des règles.

Monsieur le Commissaire, permettez-moi de ne pas être tout à fait d’accord avec vous. C’est vrai, vous avez raison quand vous dites qu’il n’y a pas de vide juridique, il y a des lois, heureusement, mais il me semble qu’un certain nombre de ces lois, aujourd’hui, ne fonctionnent pas. Aujourd’hui, si vous tapez Dar al-Islam sur Google, en première page, vous avez le journal de Daech qui vous explique comment on tue quelqu’un, comment on fait un attentat, etc. Au mois d’octobre, j’ai écrit à Google pour qu’ils retirent cette page – pardonnez-moi, ce n’est pas de la censure – et la page existe toujours.

Par conséquent, je pense qu’il y a un problème et qu’il faut trouver des solutions. Ces solutions, je ne les connais pas, mais, comme l’a dit Henna Virkkunen, il faut au moins que nous évaluions l’efficacité de nos législations actuelles. La plupart sont inadaptées. Nous ne voulons pas forcément légiférer, mais nous voulons des règles. Ce sera peut-être de l’autorégulation, mais il faudra en tout cas quelque chose d’intelligent.

Je partage aussi les préoccupations des uns et des autres. M. Kelly a eu raison tout à l’heure de dire: «surtout pas de surréglementation». Il ne faut pas passer d’un système avec une législation inadaptée à un système qui créerait des usines à gaz. Il a raison. Il ne faut pas de surréglementation, mais il faut trouver des solutions parfois législatives à des sujets qui sont fondamentaux.

Si nous ne faisons pas cela, nous n’aurons pas de marché unique numérique européen, nous aurons loupé une étape en Europe, nous n’aurons pas de champions européens. C’est tout simplement cela l’objet de ce rapport.

 
  
MPphoto
 

  President. – The debate is closed.

The vote will take place on Thursday, 15 June 2017.

Written statements (Rule 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. – Il concetto di "economia collaborativa" è quanto mai multiforme e mutevole, pur basandosi su due criteri fondamentali ben noti: il libero scambio di beni e servizi e l'utilizzo di internet. Ma tale modello economico, nelle forme della sharing economy on demand, del consumo collaborativo e del capitalismo basato su crowdfunding, essendo legato indissolubilmente, alla economia dello scambio ed alla tecnologia, mette ormai in comunicazione offerta e domanda in tempo più che reale ed agevola sì le transazioni, ma ne resta influenzato da pregi e difetti, connaturati in tali strumenti. È indubitabile infatti, che ci spostiamo verso un modello di economia predittiva, nella quale il consumatore finale è chiamato – direi per necessità – ad adottare sistemi di collaborazione, nei quali crede di ritrovare il senso di maggiore fiducia nell'accesso al mercato finanziario e fiscale. Ancora una volta, quindi, questi nuovi fenomeni economici, che si spingeranno presto fino al barter trading più spinto, denotano rifiuto e diffidenza verso l'Unione bancaria, che non ha ancora risolto le sfide cruciali di sicurezza, privacy dei dati, tutela dei consumatori e concorrenza leale.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), in writing. – I support the enhancement of the collaborative economy, as it provides citizens with further possibilities for flexible working arrangements and additional sources of income, which are very important mainly for young people, part-time workers, seniors and other workers threatened by exclusion.

However, the business models of collaborative platforms must be unquestioningly in compliance with the existing legal framework. Although I see a rapid growth and increasing importance of the collaborative economy, I am not convinced our legislation entirely responds to the challenges of this sector. Therefore I call for further optimisation of the legislation, in order to maintain the high level of protection of all stakeholders involved. Moreover, we need a clear system of rules that would prevent risks of tax avoidance and unfair competition towards traditional sectors and incumbent actors.

On the other hand, in order to fully benefit from the potential of the collaborative economy, the EU should promote a culture of sharing and assist providers of collaborative platforms to gain the trust of mass markets. The collaborative economy leads to more effective usage of resources. For example, shared car rides do not just help to reduce traffic jams and tackle the problem with parking in cities, but are also more eco-friendly.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Szejnfeld (PPE), na piśmie. – Nie ulega żadnej wątpliwości, iż w ostatnich latach nastąpił niezwykle dynamiczny rozwój gospodarki dzielenia się, co doprowadziło do istotnej zmiany sposobu dostarczania produktów i usług. Ten typ gospodarki stwarza wiele możliwości dla europejskich konsumentów, którzy odnoszą korzyści z większej konkurencji, usług dostosowanych do potrzeb, większego wyboru i niższych cen. Jednocześnie jednak tak zwana współkonsumpcja stała się wyzwaniem dla modeli gospodarczych o ugruntowanej pozycji w wielu sektorach takich jak transport, zakwaterowanie, gastronomia, usługi, sprzedaż detaliczna i finanse. W związku z tym pojawiły się żądania jak najszybszego stworzenia szczegółowych regulacji dla gospodarki dzielenia się.

W moim przekonaniu konieczna jest jednak przede wszystkim refleksja nad tym, w jaki sposób z jednej strony zachować uczciwe warunki konkurencji wszystkich podmiotów na wolnym rynku, a z drugiej strony nie doprowadzić do ograniczenia czy nawet likwidacji współkonsumpcji. Warto również pamiętać, że gospodarka dzielenia się w Europie ma szereg specyficznych cech związanych m.in. ze strukturą europejskiego biznesu złożonego w głównej mierze z mikroprzedsiębiorstw i MŚP. Dlatego przestrzegam przed konsekwencjami zbyt rygorystycznej regulacji nowych modeli biznesowych, które dla mniejszych podmiotów byłyby niezwykle trudne do udźwignięcia.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Wałęsa (PPE), na piśmie. – Szybki rozwój gospodarki dzielenia się (ang. collaborative economy), nazywanej również gospodarką społecznościową lub konsumpcją społecznościową, zmienił sposób funkcjonowania rynku w zakresie dostarczania produktów i usług. Pojęcie gospodarki społecznościowej jest bardzo szerokie i obejmuje zakres działań oparty na różnych modelach biznesowych opartych na współpracy, także na zasadach niekomercyjnych. Skutkiem tego jest zatarcie się tradycyjnej granicy między konsumentem a dostawcą, pracownikiem a osobą samozatrudnioną, a także profesjonalnym i nieprofesjonalnym świadczeniem usług. Stanowi to wyzwanie dla prawodawstwa unijnego w wielu aspektach. Jednym z pozytywnych wpływów gospodarki dzielenia się jest zrównoważony pod względem środowiskowym i społecznym rozwój ekonomiczny. Aby utrzymać taki rozwój konieczne jest zapewnienie ochrony konsumentów niezależnej od poziomu profesjonalizacji dostawcy usługi. Równie ważna jest ochrona pracowników przedsiębiorstw, którzy ze względu na nietypowy charakter prawny wykonywanej działalności mogą dotychczas nie podlegać odpowiednim prawom pracowniczym. Należy ustanowić jednolite normy prawne w zakresie prawa podatkowego, aby uniknąć możliwości powiększania się szarej strefy i nieuczciwej konkurencji z podmiotami działającymi na rynku w sposób legalny.

Odpowiedzialne rozwijanie gospodarki społecznościowej może przynieść wiele korzyści konsumentom, którzy skorzystają na zwiększonej konkurencji, jak również pracownikom dzięki powstaniu nowych miejsc pracy. Dlatego ważne jest, aby zapewnić temu sektorowi możliwość dostępu do kapitału niezbędnego do rozwoju i konkurencji transgranicznej.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika