Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 14 juni 2017 - Straatsburg Herziene uitgave

26. Sluiting van de vergadering
Video van de redevoeringen
Notulen
 

(The sitting closed at 22.45)

 
Juridische mededeling - Privacybeleid