Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 14 юни 2017 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността): вж. протокола
 4.Промяна в дневния ред: вж. протокола
 5.Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 22 - 23 юни 2017 г. (разискване)
 6.Решение на президента Тръмп за оттеглянето на САЩ от споразумението за климата на COP21 (разискване)
 7.Тържествено заседание - Кот д'Ивоар
 8.Време за гласуване
  8.1.Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy) (гласуване)
  8.2.Искане за снемане на имунитета на Роландас Паксас (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.3.Искане за снемане на имунитета на Милене Трошчински (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.4.Искане за снемане на имунитета на Жан-Мари льо Пен (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.5.Възражение във връзка с делегиран регламент: плащане за екологизиране (гласуване)
  8.6.Необходимостта от стратегия на ЕС за предотвратяване и премахване на разликата в пенсиите на мъжете и жените (A8-0197/2017 - Constance Le Grip) (гласуване)
  8.7.Доклад от 2016 г. относно Сърбия (A8-0063/2017 - David McAllister) (гласуване)
  8.8.Доклад от 2016 г. относно Косово (A8-0062/2017 - Ulrike Lunacek) (гласуване)
  8.9.Доклад от 2016 г. относно бивша югославска република Македония (A8-0055/2017 - Ivo Vajgl) (гласуване)
  8.10.Положението в Демократична република Конго (RC-B8-0397/2017, B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017, B8-0402/2017) (гласуване)
  8.11.Актуално състояние във връзка с изпълнението на Пакта за устойчиво развитие на Бангладеш (B8-0396/2017) (гласуване)
 9.Обяснение на вот
  9.1.Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  9.2.Необходимостта от стратегия на ЕС за предотвратяване и премахване на разликата в пенсиите на мъжете и жените (A8-0197/2017 - Constance Le Grip)
  9.3.Доклад от 2016 г. относно Сърбия (A8-0063/2017 - David McAllister)
  9.4.Доклад от 2016 г. относно Косово (A8-0062/2017 - Ulrike Lunacek)
  9.5.Доклад от 2016 г. относно бивша югославска република Македония (A8-0055/2017 - Ivo Vajgl)
  9.6.Положението в Демократична република Конго (RC-B8-0397/2017, B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017, B8-0402/2017)
  9.7.Актуално състояние във връзка с изпълнението на Пакта за устойчиво развитие на Бангладеш (B8-0396/2017)
 10.Поправки и намерения за гласуване: вж. протокола
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 12.Трансфер на бюджетни средства: вж. протокола (кратко представяне)
 13.Внасяне на документи: вж. протокола
 14.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 15.Реформиране на една Европа, основана на ценностите, на наличието на ефикасни демократични институции и благоприятстваща една просперираща икономика в едно справедливо и приобщаващо общество (разискване по актуални въпроси)
 16.Последващи действия във връзка с „Панамските документи“ и принципите на правовата държава в Малта (разискване)
 17.Прилагането на Европейския фонд за стратегически инвестиции (разискване)
 18.Чуждестранни инвестиции в стратегически сектори (действия на ЕС) (разискване)
 19.Детската бедност (разискване)
 20.Европейска програма за икономика на споделянето - Онлайн платформите и цифровият единен пазар (разискване)
 21.Състав на Парламента: вж. протоколи
 22.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 23.Данъчно облагане на пристанищата (разискване)
 24.Статут и финансиране на европейските политически партии и фондации (разискване)
 25.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 26.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (1091 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (5053 kb)
Правна информация - Политика за поверителност