Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 14. června 2017 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 3.Jednání před prvním čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu): viz zápis
 4.Změna pořadu jednání: viz zápis
 5.Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 22. a 23. června 2017 (rozprava)
 6.Rozhodnutí prezidenta Trumpa o odstoupení Spojených států od dohody o klimatu uzavřené na konferenci COP 21 (rozprava)
 7.Slavnostní zasedání – Pobřeží slonoviny
 8.Hlasování
  8.1.Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 pro potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy) (hlasování)
  8.2.Žádost, aby byl Rolandas Paksas zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.3.Žádost, aby byla Mylène Troszczynská zbavena imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.4.Žádost, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.5.Námitka vůči aktu v přenesené pravomoci: ekologické platby (hlasování)
  8.6.Potřeba vypracovat strategii Evropské unie pro odstranění rozdílu ve výši důchodů žen a mužů a předcházení tomuto rozdílu (A8-0197/2017 - Constance Le Grip) (hlasování)
  8.7.Zpráva Komise o Srbsku za rok 2016 (A8-0063/2017 - David McAllister) (hlasování)
  8.8.Zpráva Komise o Kosovu za rok 2016 (A8-0062/2017 - Ulrike Lunacek) (hlasování)
  8.9.Zpráva Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016 (A8-0055/2017 - Ivo Vajgl) (hlasování)
  8.10.Situace v Demokratické republice Kongo (RC-B8-0397/2017, B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017, B8-0402/2017) (hlasování)
  8.11.Aktuální stav provádění bangladéšského paktu udržitelnosti (B8-0396/2017) (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
  9.1.Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 pro potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  9.2.Potřeba vypracovat strategii Evropské unie pro odstranění rozdílu ve výši důchodů žen a mužů a předcházení tomuto rozdílu (A8-0197/2017 - Constance Le Grip)
  9.3.Zpráva Komise o Srbsku za rok 2016 (A8-0063/2017 - David McAllister)
  9.4.Zpráva Komise o Kosovu za rok 2016 (A8-0062/2017 - Ulrike Lunacek)
  9.5.Zpráva Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016 (A8-0055/2017 - Ivo Vajgl)
  9.6.Situace v Demokratické republice Kongo (RC-B8-0397/2017, B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017, B8-0402/2017)
  9.7.Aktuální stav provádění bangladéšského paktu udržitelnosti (B8-0396/2017)
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 11.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 12.Převod prostředků: viz zápis
 13.Předložení dokumentů: viz zápis
 14.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 15.Obnova Evropy založené na hodnotách, opírající se o účinné demokratické instituce a podporující prosperující hospodářství ve spravedlivé a soudržné společnosti (rozprava na aktuální téma)
 16.Kroky v návaznosti na tzv. Panama Papers a právní stát na Maltě (rozprava)
 17.Provádění Evropského fondu pro strategické investice (rozprava)
 18.Zahraniční investice ve strategických odvětvích (akce EU) (rozprava)
 19.Dětská chudoba (rozprava)
 20.Evropský program pro ekonomiku sdílení – On-line platformy a jednotný digitální trh (rozprava)
 21.Složení Parlamentu: viz zápis
 22.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 23.Zdanění přístavů (rozprava)
 24.Status a financování evropských politických stran a nadací (rozprava)
 25.Pořad jednání příštího denního zasedání: viz zápis
 26.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (1091 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (5053 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí