Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 14. juni 2017 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Forhandlinger før Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (artikel 69c): se protokollen
 4.Ændring af dagsordenen: se protokollen
 5.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 22.-23. juni 2017 (forhandling)
 6.Præsident Trumps beslutning om at trække USA ud af COP 21-klimaaftalen (forhandling)
 7.Højtideligt møde - Elfenbehskysten
 8.Afstemningstid
  8.1.Bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy) (afstemning)
  8.2.Anmodning om ophævelse af Rolandas Paksas' parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.3.Anmodning om ophævelse af Mylène Troszczynskis parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.4.Anmodning om ophævelse af Jean-Marie Le Pens parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.5.Indsigelse mod delegeret forordning: forgrønnelsesbetaling (afstemning)
  8.6.Behovet for en EU-strategi til at gøre en ende på og forebygge kønsbestemt pensionsforskel (A8-0197/2017 - Constance Le Grip) (afstemning)
  8.7.2016-rapport om Serbien (A8-0063/2017 - David McAllister) (afstemning)
  8.8.2016-rapport om Kosovo (A8-0062/2017 - Ulrike Lunacek) (afstemning)
  8.9.2016-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (A8-0055/2017 - Ivo Vajgl) (afstemning)
  8.10.Situationen i Den Demokratiske Republik Congo (RC-B8-0397/2017, B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017, B8-0402/2017) (afstemning)
  8.11.Status for gennemførelsen af bæredygtighedsaftalen i Bangladesh (B8-0396/2017) (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
  9.1.Bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  9.2.Behovet for en EU-strategi til at gøre en ende på og forebygge kønsbestemt pensionsforskel (A8-0197/2017 - Constance Le Grip)
  9.3.2016-rapport om Serbien (A8-0063/2017 - David McAllister)
  9.4.2016-rapport om Kosovo (A8-0062/2017 - Ulrike Lunacek)
  9.5.2016-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (A8-0055/2017 - Ivo Vajgl)
  9.6.Situationen i Den Demokratiske Republik Congo (RC-B8-0397/2017, B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017, B8-0402/2017)
  9.7.Status for gennemførelsen af bæredygtighedsaftalen i Bangladesh (B8-0396/2017)
 10.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 12.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 13.Modtagne dokumenter: se protokollen
 14.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 15.Gendannelsen af et Europa, der er baseret på værdier, forankret i effektive demokratiske institutioner og fremmer en blomstrende økonomi i et retfærdigt og sammenhængende samfund (debat om et aktuelt spørgsmål)
 16.Opfølgning af Panama-papirerne og retstatsforhold på Malta (forhandling)
 17.Gennemførelsen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (forhandling)
 18.Udenlandske investeringer i strategiske sektorer (EU-aktioner) (forhandling)
 19.Børnefattigdom (forhandling)
 20.Europæisk dagsorden for den kollaborative økonomi - Onlineplatforme og det digitale indre marked (forhandling)
 21.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 22.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 23.Beskatning af havne (forhandling)
 24.Statut for og finansiering af europæiske politiske partier og fonde (forhandling)
 25.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 26.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (1091 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (5053 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik