Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (έγκριση) (Άρθρο 69γ του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας και 23ης Ιουνίου 2017 (συζήτηση)
 6.Η απόφαση του Προέδρου Trump να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη συμφωνία COP 21 για το κλίμα (συζήτηση)
 7.Πανηγυρική συνεδρίαση - Ακτή Ελεφαντοστού
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy) (ψηφοφορία)
  8.2.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Rolandas Paksas (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.3.Αίτηση άρσης της ασυλίας της Mylène Troszczynski (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.4.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.5.Αντίρρηση σχετικά με κατ’εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής: ενισχύσεις οικολογικού προσανατολισμού (ψηφοφορία)
  8.6.Η ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικής της ΕΕ για την εξάλειψη και την πρόληψη του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών (A8-0197/2017 - Constance Le Grip) (ψηφοφορία)
  8.7.Έκθεση του 2016 για τη Σερβία (A8-0063/2017 - David McAllister) (ψηφοφορία)
  8.8.Έκθεση του 2016 για το Κοσσυφοπέδιο (A8-0062/2017 - Ulrike Lunacek) (ψηφοφορία)
  8.9.Έκθεση του 2016 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (A8-0055/2017 - Ivo Vajgl) (ψηφοφορία)
  8.10.Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (RC-B8-0397/2017, B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017, B8-0402/2017) (ψηφοφορία)
  8.11.Πορεία εφαρμογής του Συμφώνου Βιωσιμότητας στο Μπανγκλαντές (B8-0396/2017) (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
  9.1.Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  9.2.Η ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικής της ΕΕ για την εξάλειψη και την πρόληψη του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών (A8-0197/2017 - Constance Le Grip)
  9.3.Έκθεση του 2016 για τη Σερβία (A8-0063/2017 - David McAllister)
  9.4.Έκθεση του 2016 για το Κοσσυφοπέδιο (A8-0062/2017 - Ulrike Lunacek)
  9.5.Έκθεση του 2016 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (A8-0055/2017 - Ivo Vajgl)
  9.6.Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (RC-B8-0397/2017, B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017, B8-0402/2017)
  9.7.Πορεία εφαρμογής του Συμφώνου Βιωσιμότητας στο Μπανγκλαντές (B8-0396/2017)
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Η επαναθεμελίωση μιας Ευρώπης βασισμένης σε αξίες και προσηλωμένης σε αποτελεσματικούς δημοκρατικούς θεσμούς, η οποία προωθεί μια ευημερούσα οικονομία σε μια δίκαιη και συνεκτική κοινωνία (συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
 16.Η συνέχεια που δόθηκε στα έγγραφα του Παναμά και το κράτος δικαίου στη Μάλτα (συζήτηση)
 17.Εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (συζήτηση)
 18.Ξένες επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς (δράσεις της ΕΕ) (συζήτηση)
 19.Παιδική φτώχεια (συζήτηση)
 20.Ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία - Επιγραμμικές πλατφόρμες και η ψηφιακή ενιαία αγορά (συζήτηση)
 21.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Φορολόγηση των λιμένων (συζήτηση)
 24.Καθεστώς και χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων (συζήτηση)
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 26.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1091 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (5053 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου