Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2017 m. birželio 14 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 3.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (patvirtinimas) (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (žr. protokola)
 4.Darbotvarkės keitimas (žr. protokola)
 5.Pasirengimas birželio 22 ir 23 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (diskusijos)
 6.Prezidento D. Trumpo sprendimas dėl JAV pasitraukimo iš Paryžiaus klimato susitarimo (COP 21) (diskusijos)
 7.Iškilmingas posėdis - Côte d'Ivoire
 8.Balsuoti skirtas laikas
  8.1.Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinio kiekio sumažinimas siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsavimas)
  8.2.Prašymas atšaukti Parlamento nario Rolando Pakso imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.3.Prašymas atšaukti Parlamento narės Mylène Troszczynski imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.4.Prašymas atšaukti Parlamento nario Jeano-Marie Le Peno (Jean-Marie Le Pen) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  8.5.Prieštaravimas deleguotajam aktui: žalinimo išmoka (balsavimas)
  8.6.Poreikis parengti ES strategiją siekiant pašalinti vyrų ir moterų pensijų skirtumą ir jo išvengti (A8-0197/2017 - Constance Le Grip) (balsavimas)
  8.7.2016 m. Komisijos ataskaita dėl Serbijos (A8-0063/2017 - David McAllister) (balsavimas)
  8.8.2016 m. Komisijos ataskaita dėl Kosovo (A8-0062/2017 - Ulrike Lunacek) (balsavimas)
  8.9.2016 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos (A8-0055/2017 - Ivo Vajgl) (balsavimas)
  8.10.Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje (RC-B8-0397/2017, B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017, B8-0402/2017) (balsavimas)
  8.11.Tvarumo susitarimo įgyvendinimo padėtis Bangladeše (B8-0396/2017) (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
  9.1.Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinio kiekio sumažinimas siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  9.2.Poreikis parengti ES strategiją siekiant pašalinti vyrų ir moterų pensijų skirtumą ir jo išvengti (A8-0197/2017 - Constance Le Grip)
  9.3.2016 m. Komisijos ataskaita dėl Serbijos (A8-0063/2017 - David McAllister)
  9.4.2016 m. Komisijos ataskaita dėl Kosovo (A8-0062/2017 - Ulrike Lunacek)
  9.5.2016 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos (A8-0055/2017 - Ivo Vajgl)
  9.6.Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje (RC-B8-0397/2017, B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017, B8-0402/2017)
  9.7.Tvarumo susitarimo įgyvendinimo padėtis Bangladeše (B8-0396/2017)
 10.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 12.Asignavimų perkėlimas (žr. protokolą)
 13.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 14.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokola)
 15.Europos atnaujinimas, paremtas vertybėmis, įtvirtintas efektyviomis demokratinėmis institucijomis ir skatinantis klestinčią ekonomiką teisingoje ir darnioje visuomenėje (diskusija aktualia tema)
 16.Tolesni veiksmai Panamos dokumentų klausimu ir teisinės valstybės principo užtikrinimas Maltoje (diskusijos)
 17.Europos strateginių investicijų fondo įgyvendinimas (diskusijos)
 18.Užsienio investicijos į strateginius sektorius (ES veiksmai) (diskusijos)
 19.Vaikų skurdas (diskusijos)
 20.Europos bendro vartojimo ekonomikos darbotvarkė - Interneto platformos ir bendroji skaitmeninė rinka (diskusijos)
 21.Parlamento sudėtis (žr. protokolą)
 22.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokolą)
 23.Uostų apmokestinimas (diskusijos)
 24.Europos politinių partijų ir fondų statutas ir finansavimas (diskusijos)
 25.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 26.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (1091 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (5053 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika