Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Rapporti verbatim tad-dibattiti
L-Erbgħa, 14 ta' Ġunju 2017 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u l-istat tad-dritt (tħabbir ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa): ara l-minuti
 3.Negozjati Interistituzzjonali (approvazzjoni) ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)): ara l-Minuti
 4.Modifika fl-aġenda: ara l-Minuti
 5.Tħejjija tal-Kunsill Ewropew tat-22 u t-23 ta' Ġunju (dibattitu)
 6.Deċiżjoni tal-President Trump biex joħroġ lill-Istati Uniti mill-Ftehim dwar il-klima tal-COP21 (dibattitu)
 7.Seduta solenni - il-Kosta tal-Avorju
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  8.1.Tnaqqis annwali vinkolanti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra biex jiġu onorati l-impenji li saru fil-Ftehim ta' Pariġi (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy) (votazzjoni)
  8.2.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Rolandas Paksas (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  8.3.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Mylène Troszczynski (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  8.4.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jean-Marie Le Pen (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  8.5.Oġġezzjoni għal att delegat: pagament ekoloġiku (votazzjoni)
  8.6.Il-ħtieġa ta' strateġija tal-UE biex jitwaqqfu u jiġu evitati d-differenzi bejn il-pensjonijiet tan-nisa u tal-irġiel (A8-0197/2017 - Constance Le Grip) (votazzjoni)
  8.7.Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni tal-2016 dwar is-Serbja (A8-0063/2017 - David McAllister) (votazzjoni)
  8.8.Rapport 2016 dwar il-Kosovo (A8-0062/2017 - Ulrike Lunacek) (votazzjoni)
  8.9.Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni 2016 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (A8-0055/2017 - Ivo Vajgl) (votazzjoni)
  8.10.Sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RC-B8-0397/2017, B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017, B8-0402/2017) (votazzjoni)
  8.11.Is-sitwazzjoni attwali tal-implimentazzjoni tal-Patt dwar is-Sostenibbiltà fil-Bangladesh (B8-0396/2017) (votazzjoni)
 9.Spegazzjonijiet tal-vot
  9.1.Tnaqqis annwali vinkolanti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra biex jiġu onorati l-impenji li saru fil-Ftehim ta' Pariġi (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  9.2.Il-ħtieġa ta' strateġija tal-UE biex jitwaqqfu u jiġu evitati d-differenzi bejn il-pensjonijiet tan-nisa u tal-irġiel (A8-0197/2017 - Constance Le Grip)
  9.3.Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni tal-2016 dwar is-Serbja (A8-0063/2017 - David McAllister)
  9.4.Rapport 2016 dwar il-Kosovo (A8-0062/2017 - Ulrike Lunacek)
  9.5.Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni 2016 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (A8-0055/2017 - Ivo Vajgl)
  9.6.Sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RC-B8-0397/2017, B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017, B8-0402/2017)
  9.7.Is-sitwazzjoni attwali tal-implimentazzjoni tal-Patt dwar is-Sostenibbiltà fil-Bangladesh (B8-0396/2017)
 10.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 12.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet: ara l-Minuti
 13.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 14.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 15.Ir-rifondazzjoni ta' Ewropa msejsa fuq il-valuri, ankrata f'istituzzjonijiet demokratiċi effikaċi u li tippromwovi ekonomija prospera f'soċjetà ta' ġustizzja u ta' koeżjoni (dibattitu topiku)
 16.Segwitu għall-Panama Papers u l-istat tad-dritt f'Malta (dibattitu)
 17.L-implimentazzjoni tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (dibattitu)
 18.Investiment barrani f'setturi strateġiċi (azzjonijiet tal-UE) (dibattitu)
 19.Il-faqar fost it-tfal (dibattitu)
 20.Aġenda Ewropea għall-ekonomija kollaborattiva - Il-Pjattaformi Online u s-Suq Uniku Diġitali (dibattitu)
 21.Kompożizzjoni tal-Parlament: ara l-Minuti
 22.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijet: ara l-Minuti
 23.Tassazzjoni tal-portijiet (dibattitu)
 24.Statut u finanzjament tal-partiti u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej (dibattitu)
 25.Aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 26.Għeluq tas-seduta
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (1091 kb)
 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (5053 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza