Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 14 juni 2017 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (aanneming) (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
 4.Wijziging agenda: zie notulen
 5.Voorbereiding van de Europese Raad van 22-23 juni (debat)
 6.Het besluit van president Trump om de VS terug te trekken uit de COP21-klimaatovereenkomst (debat)
 7.Plechtige vergadering - Ivoorkust
 8.Stemmingen
  8.1.Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy) (stemming)
  8.2.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Rolandas Paksas (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.3.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Mylène Troszczynski (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.4.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-Marie Le Pen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.5.Bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: vergroeningsbetaling (stemming)
  8.6.De noodzaak van een EU-strategie tot beëindiging en preventie van de genderpensioenkloof (A8-0197/2017 - Constance Le Grip) (stemming)
  8.7.Verslag 2016 over Servië (A8-0063/2017 - David McAllister) (stemming)
  8.8.Verslag 2016 over Kosovo (A8-0062/2017 - Ulrike Lunacek) (stemming)
  8.9.Verslag 2016 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (A8-0055/2017 - Ivo Vajgl) (stemming)
  8.10.Situatie in de Democratische Republiek Congo (RC-B8-0397/2017, B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017, B8-0402/2017) (stemming)
  8.11.Stand van zaken rond de uitvoering van het Duurzaamheidspact in Bangladesh (B8-0396/2017) (stemming)
 9.Stemverklaringen
  9.1.Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  9.2.De noodzaak van een EU-strategie tot beëindiging en preventie van de genderpensioenkloof (A8-0197/2017 - Constance Le Grip)
  9.3.Verslag 2016 over Servië (A8-0063/2017 - David McAllister)
  9.4.Verslag 2016 over Kosovo (A8-0062/2017 - Ulrike Lunacek)
  9.5.Verslag 2016 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (A8-0055/2017 - Ivo Vajgl)
  9.6.Situatie in de Democratische Republiek Congo (RC-B8-0397/2017, B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017, B8-0402/2017)
  9.7.Stand van zaken rond de uitvoering van het Duurzaamheidspact in Bangladesh (B8-0396/2017)
 10.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 12.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 13.Ingekomen stukken: zie notulen
 14.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 15.Nieuwe grondslagen voor een Europa gebaseerd op waarden, verankerd in doeltreffende democratische instellingen en gericht op een welvarende economie in een eerlijke en hechte samenleving (actualiteitendebat)
 16.Follow-up van de Panama Papers en de rechtsstaat in Malta (debat)
 17.De tenuitvoerlegging van het Europees Fonds voor strategische investeringen (debat)
 18.Buitenlandse investeringen in strategische sectoren (EU-maatregelen) (debat)
 19.Kinderarmoede (debat)
 20.Europese agenda voor de deeleconomie - Onlineplatforms en de digitale eengemaakte markt (debat)
 21.Samenstelling Parlement: zie notulen
 22.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 23.Belastingregeling voor havens (debat)
 24.Het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (debat)
 25.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 26.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (1091 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (5053 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid