Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 14. júna 2017 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 4.Zmena programu schôdze: pozri zápisnicu
 5.Príprava zasadnutia Európskej rady, ktoré sa bude konať 22. – 23. júna 2017 (rozprava)
 6.Rozhodnutie prezidenta Trumpa o odstúpení USA od dohody o zmene klímy COP 21 (rozprava)
 7.Slávnostná schôdza - Pobrežie Slonoviny
 8.Hlasovanie
  8.1.Záväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov v záujme splnenia záväzkov podľa parížskej dohody (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy) (hlasovanie)
  8.2.Žiadosť o zbavenie imunity Rolandasa Paksasa (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.3.Žiadosť o zbavenie imunity Mylène Troszczynskej (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.4.Žiadosť o zbavenie imunity Jeana-Marieho Le Pena (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.5.Námietka proti delegovanému aktu: Ekologizačné platby (hlasovanie)
  8.6.Potreba stratégie EÚ na odstránenie rozdielov v dôchodkoch žien a mužov a na predchádzanie tomuto javu (A8-0197/2017 - Constance Le Grip) (hlasovanie)
  8.7.Správa o Srbsku za rok 2016 (A8-0063/2017 - David McAllister) (hlasovanie)
  8.8.Správa o Kosove za rok 2016 (A8-0062/2017 - Ulrike Lunacek) (hlasovanie)
  8.9.Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016 (A8-0055/2017 - Ivo Vajgl) (hlasovanie)
  8.10.Situácia v Konžskej demokratickej republike (RC-B8-0397/2017, B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017, B8-0402/2017) (hlasovanie)
  8.11.Súčasný stav vykonávania paktu udržateľnosti v Bangladéši (B8-0396/2017) (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
  9.1.Záväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov v záujme splnenia záväzkov podľa parížskej dohody (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  9.2.Potreba stratégie EÚ na odstránenie rozdielov v dôchodkoch žien a mužov a na predchádzanie tomuto javu (A8-0197/2017 - Constance Le Grip)
  9.3.Správa o Srbsku za rok 2016 (A8-0063/2017 - David McAllister)
  9.4.Správa o Kosove za rok 2016 (A8-0062/2017 - Ulrike Lunacek)
  9.5.Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016 (A8-0055/2017 - Ivo Vajgl)
  9.6.Situácia v Konžskej demokratickej republike (RC-B8-0397/2017, B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017, B8-0402/2017)
  9.7.Súčasný stav vykonávania paktu udržateľnosti v Bangladéši (B8-0396/2017)
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 13.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 14.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 15.Obnova Európy založenej na hodnotách, zakotvenej v účinných demokratických inštitúciách a podporujúcej prosperujúce hospodárstvo v spravodlivej a súdržnej spoločnosti (tematická rozprava)
 16.Ďalší postup v nadväznosti na aféru Panama Papers a právny štát na Malte (rozprava)
 17.Vykonávanie Európskeho fondu pre strategické investície (rozprava)
 18.Zahraničné investície v strategických odvetviach (akcie EÚ) (rozprava)
 19.Chudoba detí (rozprava)
 20.Európska agenda pre kolaboratívne hospodárstvo - Online platformy a jednotný digitálny trh (rozprava)
 21.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 22.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 23.Zdaňovanie prístavov (rozprava)
 24.Štatút a financovanie európskych politických strán a nadácií (rozprava)
 25.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 26.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (1091 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (5053 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia