Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 14 juni 2017 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen): se protokollet
 4.Ändring av föredragningslistan: se protokollet
 5.Förberedelse av Europeiska rådets möte den 22-23 juni 2017 (debatt)
 6.President Trumps beslut om att USA ska lämna COP21-klimatavtalet (debatt)
 7.Högtidligt möte - Elfenbenskusten
 8.Omröstning
  8.1.Bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy) (omröstning)
  8.2.Begäran om upphävande av Rolandas Paksas immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.3.Begäran om upphävande av Mylène Troszczynskis immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.4.Begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.5.Invändning mot en delegerad förordning: miljöanpassningsstöd (omröstning)
  8.6.Behovet av en EU-strategi för att sätta stopp för och förebygga pensionsklyftan mellan kvinnor och män (A8-0197/2017 - Constance Le Grip) (omröstning)
  8.7.Rapport för 2016 om Serbien (A8-0063/2017 - David McAllister) (omröstning)
  8.8.Rapport för 2016 om Kosovo (A8-0062/2017 - Ulrike Lunacek) (omröstning)
  8.9.Rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (A8-0055/2017 - Ivo Vajgl) (omröstning)
  8.10.Situationen i Demokratiska republiken Kongo (RC-B8-0397/2017, B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017, B8-0402/2017) (omröstning)
  8.11.Läget i genomförandet av hållbarhetspakten i Bangladesh (B8-0396/2017) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
  9.1.Bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  9.2.Behovet av en EU-strategi för att sätta stopp för och förebygga pensionsklyftan mellan kvinnor och män (A8-0197/2017 - Constance Le Grip)
  9.3.Rapport för 2016 om Serbien (A8-0063/2017 - David McAllister)
  9.4.Rapport för 2016 om Kosovo (A8-0062/2017 - Ulrike Lunacek)
  9.5.Rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (A8-0055/2017 - Ivo Vajgl)
  9.6.Situationen i Demokratiska republiken Kongo (RC-B8-0397/2017, B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017, B8-0402/2017)
  9.7.Läget i genomförandet av hållbarhetspakten i Bangladesh (B8-0396/2017)
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 12.Anslagsöverföringar: se protokollet
 13.Inkomna dokument: se protokollet
 14.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 15.Återuppbyggnad av ett Europa grundat på värderingar, med förankring i effektiva demokratiska institutioner och en välmående ekonomi i ett rättvist och sammanhållet samhälle (debatt om en aktuell fråga)
 16.Uppföljning om Panamadokumenten och rättsstaten på Malta (debatt)
 17.Genomförandet av Europeiska fonden för strategiska investeringar (debatt)
 18.Utländska investeringar i strategiska sektorer (EU-åtgärder) (debatt)
 19.Barnfattigdom (debatt)
 20.Europeisk agenda för delningsekonomin - Onlineplattformar och den digitala inre marknaden (debatt)
 21.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 22.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 23.Beskattning av hamnar (debatt)
 24.Stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (debatt)
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 26.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (1091 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (5053 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy