Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 15 юни 2017 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Хуманитарното положение в Йемен (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Изграждане на амбициозна европейска промишлена стратегия като стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа (разискване)
 4.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  4.1.Случаят с Афган Мухтарли и положението на медиите в Азербайджан
  4.2.Пакистан, и по-специално положението на защитниците на правата на човека и смъртното наказание
  4.3.Положението с правата на човека в Индонезия
 5.Изявление на председателството
 6.Състав на комисиите: вж. протокола
 7.Време за гласуване
  7.1.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Марин льо Пен (гласуване)
  7.2.Случаят с Афган Мухтарли и положението на медиите в Азербайджан (RC-B8-0414/2017, B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017, B8-0420/2017) (гласуване)
  7.3.Пакистан, и по-специално положението на защитниците на правата на човека и смъртното наказание (RC-B8-0419/2017, B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017, B8-0429/2017)
  7.4.Положението с правата на човека в Индонезия (RC-B8-0424/2017, B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017, B8-0431/2017)
  7.5.Прилагането на Европейския фонд за стратегически инвестиции (A8-0200/2017 - José Manuel Fernandes, Udo Bullmann) (гласуване)
  7.6.Европейска програма за икономика на споделянето (A8-0195/2017 - Nicola Danti) (гласуване)
  7.7.Онлайн платформите и цифровият единен пазар (A8-0204/2017 - Henna Virkkunen, Philippe Juvin) (гласуване)
  7.8.Хуманитарното положение в Йемен (RC-B8-0407/2017, B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017, B8-0413/2017) (гласуване)
  7.9.Статут и финансиране на европейските политически партии и фондации (B8-0405/2017, B8-0406/2017) (гласуване)
 8.Обяснение на вот
  8.1.Прилагането на Европейския фонд за стратегически инвестиции (A8-0200/2017 - José Manuel Fernandes, Udo Bullmann)
  8.2.Европейска програма за икономика на споделянето (A8-0195/2017 - Nicola Danti)
  8.3.Онлайн платформите и цифровият единен пазар (A8-0204/2017 - Henna Virkkunen, Philippe Juvin)
  8.4.Хуманитарното положение в Йемен (RC-B8-0407/2017, B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017, B8-0413/2017)
  8.5.Статут и финансиране на европейските политически партии и фондации (B8-0405/2017, B8-0406/2017)
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 11.Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (разискване)
  11.1.Отбелязване през 2017 г. на Международния ден на семейството: насърчаване на ролята на родителите за гарантирането на добро образование за техните деца
  11.2.Платформите за споделяне на видеоматериали и редакционната отговорност
 12.Решения относно някои документи: вж. протокола
 13.Внасяне на документи: вж. протокола
 14.Петиции: вж. протокола
 15.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 16.График на следващите заседания: вж. протокола
 17.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия
 
Разисквания
Редактирана версия
Правна информация - Политика за поверителност