Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 15 juni 2017 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.De humanitaire situatie in Jemen (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Ontwerpen van een ambitieuze industriële strategie van de EU als strategische prioriteit voor groei, banen en innovatie in Europa (debat)
 4.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  4.1.De zaak van Afgan Mukhtarli en de situatie van de media in Azerbeidzjan
  4.2.Pakistan, met name de situatie van mensenrechtenverdedigers en de doodstraf
  4.3.De mensenrechtensituatie in Indonesië
 5.Verklaringen van het voorzitterschap
 6.Samenstelling commissies: zie notulen
 7.Stemmingen
  7.1.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Marine Le Pen (stemming)
  7.2.De zaak van Afgan Mukhtarli en de situatie van de media in Azerbeidzjan (RC-B8-0414/2017, B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017, B8-0420/2017) (stemming)
  7.3.Pakistan, met name de situatie van mensenrechtenverdedigers en de doodstraf (RC-B8-0419/2017, B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017, B8-0429/2017)
  7.4.De mensenrechtensituatie in Indonesië (RC-B8-0424/2017, B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017, B8-0431/2017)
  7.5.De tenuitvoerlegging van het Europees Fonds voor strategische investeringen (A8-0200/2017 - José Manuel Fernandes, Udo Bullmann) (stemming)
  7.6.Europese agenda voor de deeleconomie (A8-0195/2017 - Nicola Danti) (stemming)
  7.7.Onlineplatforms en de digitale eengemaakte markt (A8-0204/2017 - Henna Virkkunen, Philippe Juvin) (stemming)
  7.8.De humanitaire situatie in Jemen (RC-B8-0407/2017, B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017, B8-0413/2017) (stemming)
  7.9.Het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (B8-0405/2017, B8-0406/2017) (stemming)
 8.Stemverklaringen
  8.1.De tenuitvoerlegging van het Europees Fonds voor strategische investeringen (A8-0200/2017 - José Manuel Fernandes, Udo Bullmann)
  8.2.Europese agenda voor de deeleconomie (A8-0195/2017 - Nicola Danti)
  8.3.Onlineplatforms en de digitale eengemaakte markt (A8-0204/2017 - Henna Virkkunen, Philippe Juvin)
  8.4.De humanitaire situatie in Jemen (RC-B8-0407/2017, B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017, B8-0413/2017)
  8.5.Het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (B8-0405/2017, B8-0406/2017)
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 11.Uitgebreide interpellaties (debat)
  11.1.Viering van de internationale dag van het gezin 2017: bevordering van de rol van ouders bij het waarborgen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor hun kinderen
  11.2.Videoplatforms en redactionele verantwoordelijkheid
 12.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 13.Ingekomen stukken: zie notulen
 14.Verzoekschriften: zie notulen
 15.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 16.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 17.Onderbreking van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave
Juridische mededeling - Privacybeleid