Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 15 czerwca 2017 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sytuacja humanitarna w Jemenie (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 3.Opracowanie ambitnej strategii przemysłowej UE jako strategicznego priorytetu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie (debata)
 4.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  4.1.Sprawa azerbejdżańskiego dziennikarza Afgana Mukhtarliego
  4.2.Pakistan, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka i stosowanie kary śmierci
  4.3.Sytuacja w zakresie praw człowieka w Indonezji
 5.Oświadczenia Przewodniczącego
 6.Skład komisji: Patrz protokól
 7.Głosowanie
  7.1.Wniosek o uchylenie immunitetu Marine Le Pen (głosowanie)
  7.2.Sprawa azerbejdżańskiego dziennikarza Afgana Mukhtarliego (RC-B8-0414/2017, B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017, B8-0420/2017) (głosowanie)
  7.3.Pakistan, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka i stosowanie kary śmierci (RC-B8-0419/2017, B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017, B8-0429/2017)
  7.4.Sytuacja w zakresie praw człowieka w Indonezji (RC-B8-0424/2017, B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017, B8-0431/2017)
  7.5.Wdrażanie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (A8-0200/2017 - José Manuel Fernandes, Udo Bullmann) (głosowanie)
  7.6.Europejski program na rzecz gospodarki dzielenia się (A8-0195/2017 - Nicola Danti) (głosowanie)
  7.7.Platformy internetowe i jednolity rynek cyfrowy (A8-0204/2017 - Henna Virkkunen, Philippe Juvin) (głosowanie)
  7.8.Sytuacja humanitarna w Jemenie (RC-B8-0407/2017, B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017, B8-0413/2017) (głosowanie)
  7.9.Statut i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (B8-0405/2017, B8-0406/2017) (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
  8.1.Wdrażanie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (A8-0200/2017 - José Manuel Fernandes, Udo Bullmann)
  8.2.Europejski program na rzecz gospodarki dzielenia się (A8-0195/2017 - Nicola Danti)
  8.3.Platformy internetowe i jednolity rynek cyfrowy (A8-0204/2017 - Henna Virkkunen, Philippe Juvin)
  8.4.Sytuacja humanitarna w Jemenie (RC-B8-0407/2017, B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017, B8-0413/2017)
  8.5.Statut i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (B8-0405/2017, B8-0406/2017)
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 10.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 11.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)
  11.1.Obchody Międzynarodowego Dnia Rodziny w 2017 r.: promowanie roli rodziców w zapewnianiu wysokiej jakości edukacji dla dzieci
  11.2.Platformy udostępniania plików wideo a odpowiedzialność redakcyjna
 12.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 13.Składanie dokumentów: patrz protokół
 14.Petycje: patrz protokół
 15.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : Patrz protokól
 16.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 17.Przerwa w obradach
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności