Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 15. júna 2017 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Humanitárna situácia v Jemene (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 3.Budovanie ambicióznej priemyselnej stratégie EÚ ako strategickej priority pre rast, zamestnanosť a inovácie v Európe (rozprava)
 4.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  4.1.Prípad azerbajdžanského novinára Afgana Muchtarliho
  4.2.Pakistan, najmä situácia obhajcov ľudských práv a trest smrti
  4.3.Situácia v oblasti ľudských práv v Indonézii
 5.Vyhlásenia predsedníctva
 6.Zloženie výborov: pozri zápisnicu
 7.Hlasovanie
  7.1.Žiadosť o zbavenie imunity Marine Le Penovej (hlasovanie)
  7.2.Prípad azerbajdžanského novinára Afgana Muchtarliho (RC-B8-0414/2017, B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017, B8-0420/2017) (hlasovanie)
  7.3.Pakistan, najmä situácia obhajcov ľudských práv a trest smrti (RC-B8-0419/2017, B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017, B8-0429/2017)
  7.4.Situácia v oblasti ľudských práv v Indonézii (RC-B8-0424/2017, B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017, B8-0431/2017)
  7.5.Vykonávanie Európskeho fondu pre strategické investície (A8-0200/2017 - José Manuel Fernandes, Udo Bullmann) (hlasovanie)
  7.6.Európska agenda pre kolaboratívne hospodárstvo (A8-0195/2017 - Nicola Danti) (hlasovanie)
  7.7.Online platformy a jednotný digitálny trh (A8-0204/2017 - Henna Virkkunen, Philippe Juvin) (hlasovanie)
  7.8.Humanitárna situácia v Jemene (RC-B8-0407/2017, B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017, B8-0413/2017) (hlasovanie)
  7.9.Štatút a financovanie európskych politických strán a nadácií (B8-0405/2017, B8-0406/2017) (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
  8.1.Vykonávanie Európskeho fondu pre strategické investície (A8-0200/2017 - José Manuel Fernandes, Udo Bullmann)
  8.2.Európska agenda pre kolaboratívne hospodárstvo (A8-0195/2017 - Nicola Danti)
  8.3.Online platformy a jednotný digitálny trh (A8-0204/2017 - Henna Virkkunen, Philippe Juvin)
  8.4.Humanitárna situácia v Jemene (RC-B8-0407/2017, B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017, B8-0413/2017)
  8.5.Štatút a financovanie európskych politických strán a nadácií (B8-0405/2017, B8-0406/2017)
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 11.Väčšie interpelácie (rozprava)
  11.1.Oslava Medzinárodného dňa rodiny v roku 2017: podpora úlohy rodičov pri zabezpečovaní kvalitného vzdelávania a výchovy detí
  11.2.Platformy na zdieľanie videí a redakčná zodpovednosť
 12.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 13.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 14.Petície: pozri zápisnicu
 15.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 16.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 17.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie
 
Rozpravy
Revidované vydanie
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia