Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2576(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

O-000045/2017 (B8-0321/2017)

Razprave :

PV 03/07/2017 - 20
CRE 03/07/2017 - 20

Glasovanja :

Sprejeta besedila :


Dobesedni zapisi razprav
Ponedeljek, 3. julij 2017 - Strasbourg Pregledana izdaja

20. Širjenje epidemije HIV, tuberkuloze in hepatitisa C v Evropi (razprava)
Video posnetki govorov
Zapisnik
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno reca la discussione sull'interrogazione con richiesta di risposta orale alla Commissione sull'aumento delle epidemie di HIV, tubercolosi e HCV in Europa, di Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini e Mireille D'Ornano, a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (O-000045/2017 - B8-0321/2017).

 
  
MPphoto
 

  Kateřina Konečná, Autorka. – Pane předsedající, v roce 2015 bylo v 31 zemích Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru nahlášeno téměř 30 000 nově diagnostikovaných nákaz virem HIV. Současně se odhaduje, že v evropském regionu se u 120 000 osob rozvinula multirezistentní tuberkulóza, a všeobecně platí, že jednou z nejzávažnějších hrozeb pro veřejné zdraví je virová hepatitida.

Tyto tři nákazy si vyžadují dlouhodobé a trvalé programy často zaměřené na více skupin obyvatelstva současně. Pokud by byly služby v oblasti prevence integrovány, bylo by možné dosahovat synergických účinků a úspor. Platnost současného akčního plánu EU v oblasti HIV/AIDS skončila na konci roku 2016. Rámcový akční plán ECDC pro boj s tuberkulózou v Evropské unii pochází z roku 2008 a je nutné jej aktualizovat. Na úrovni Evropské unie dodnes neexistuje žádný komplexní plán pro boj s hepatitidou typu C. Na neformální schůzce ministrů zdravotnictví Evropské unie v Bratislavě dne 4. října 2016 se členské státy dohodly, že podpoří vypracování rámce pro integrovanou politiku Evropské unie v oblasti HIV/AIDS, tuberkulózy a hepatitidy typu C. Tato politika by měla odpovídat zvláštní povaze epidemií v Evropské unii a sousedních zemích, aby došlo k posílení politické reakce na tyto nákazy. Komise ve svém sdělení nazvaném „Další kroky k udržitelné evropské budoucnosti” zdůraznila, že bude nadále usilovat o vymýcení HIV/AIDS a tuberkulózy a omezení výskytu hepatitidy do roku 2030.

Ptali jsme se a ptáme se tedy nadále:

Jaké konkrétní kroky plánuje Komise, aby splnila, co si předsevzala ve výše uvedeném sdělení, pokud jde o cíl udržitelného rozvoje 3 – „zajištění zdravého života a podporování dobrých životních podmínek pro všechny osoby každého věku“?

Za druhé: jakým způsobem reaguje plán Komise na bratislavskou dohodu mezi ministry zdravotnictví EU ze 4. října ohledně vypracování rámce pro politiku v oblasti HIV/AIDS a hepatitidy typu C?

A za třetí: jak hodlá Komise navýšit finanční prostředky na boj s tuberkulózou v rozvojových zemích EU formou poskytování finanční pomoci členským státům, které by měly částečně pokrýt vysoké náklady na léčbu tuberkulózy?

Vážení zástupci Komise, po kolikáté zde už tuto věc řešíme? Upřímně, Vaše nečinnost v této věci začíná být neakceptovatelná. Již v roce 2015 jsem Vás vyzývala k vytvoření nové koncepce boje s těmito nemocemi pro léta 2014– 2020. Já sama jsem napsala několik písemných otázek na Komisi k tomuto tématu. A čeho jsme se dosud dočkali? Vůbec ničeho. Vždy jen vyhýbavých slov a slibů, které nebyly naplněny. A o až směšných odpovědích na mé písemné dotazy ani nemluvě. O řešení situace jsme žádali již trojici holandského, slovenského a maltského předsednictví. Teď nám již začíná předsednictví čtvrté a řešení nikde. Mezitím se situace ještě mnohem zhoršila a prošly nám i strategie, které před dvěma lety ještě běžely. Nejenom, že se nám zhoršuje situace vně Evropské unie, ale katastrofální situace začíná být např., co se týče HIV, i v její bezprostřední blízkosti. Výroční epidemiologické zprávy naší agentury ECDC o přeshraničních hrozbách nemocí jsou toho výmluvným důkazem. Už i členské státy pochopily, že nutně potřebujeme aktualizovanou rámcovou politiku boje EU s HIV, tuberkulózou a žloutenkou typu C na období 2016–2020, která by řešila specifický charakter epidemie nejenom v Evropské unii, ale především také v zemích Východního partnerství. Jenomže od neformální schůzky v Bratislavě z října 2016 uplynulo 8 měsíců! Kdy už konečně Komise pochopí, že boj s těmito třemi chorobami vyžaduje komplexní strategii, která se zaměří na různě se vzájemně překrývající skupiny obyvatelstva, i ty nejchudší?

Navíc v první globální zdravotní strategii WHO proti virové hepatitidě (2016–2021), kterou přijalo Světové zdravotnické shromáždění v květnu 2016, se zdůrazňuje klíčová úloha všeobecné zdravotní péče a jejím cílem, který odpovídá cílům udržitelného rozvoje, je snížit do roku 2030 počet nových případů virové hepatitidy o 90 % a nakonec vymýtit virovou hepatitidu jako problém z hlediska veřejného zdraví. Pro Komisi bude vůbec velmi obtížné sledovat pokrok při dosahování cílů udržitelného rozvoje v případě virové hepatitidy, protože údaje o sledování této choroby v členských státech často chybí, nebo jsou nedostatečné. Přístup k boji s virovou hepatitidou na úrovni EU je stále nedůsledný a řeší se stát od státu. Reakce Komise bohužel žádná. My neplníme mezinárodní závazky, ptám se Vás, pane komisaři? Těmto nemocem se dá poměrně jednoduše předcházet, ovšem dojde-li k nim, řeší se již velmi složitě. Tím, že to neděláme, ztrácíme v následné léčbě jejich chronické fáze miliardy eur ze zdravotního a sociálního systému. A při řešení těchto epidemií je bezpodmínečně nutné spolupracovat na nadnárodní a interdisciplinární úrovni. A k tomu Vás chceme vyzvat.

 
  
MPphoto
 

  Vytenis Povilas Andriukaitis, Member of the Commission. – Mr President, frankly I disagree with Ms Konečná who said that the Commission is not doing anything now. It is unfair.

I am pleased to attend this plenary session and to talk about HIV, hepatitis and tuberculosis. Let me stress that I fully share your concerns about the need for concrete action to address these three diseases. It was our proposal, from the Commission side, to link HIV, tuberculosis and hepatitis C. Why? Because the same vulnerable groups, the same people, are affected by those diseases: the poorest people, homeless people, people in prison and so on, people with a stigma – and we have joined forces in saying yes, it is time to show synergy.

These diseases continue to cause suffering to millions of citizens across the European Union. More than five million people in the EU suffer from hepatitis C. This is very serious. More than 100 000 people need lifelong treatment for HIV/AIDS, and 30 000 people become infected every year. The latest figures show an increase in HIV across the whole of Europe, from Cyprus and Malta to Germany, Ireland and Lithuania. The economic crisis since 2008 has worsened the situation: in parallel with a deterioration in social and economic determinants, inequalities are on the rise. Tuberculosis is a social illness in this respect, and all these aspects show the seriousness of the situation.

In recent years we have seen a 40% increase in new core infections of tuberculosis and HIV, and the rate of drug resistance to tuberculosis remains high. In addition to human suffering, these diseases pose serious challenges to our health systems and to our economy and our society across Europe, yet much of this suffering is preventable. The message is clear: greater efforts are needed to reduce both the suffering and the costs that these diseases inflict.

As you know, health ministers exchanged views on these issues last October and they recognised the challenges, in particular with regard to tuberculosis and HIV/AIDS. It was our common job, together with the Council, to discuss these issues. Just a couple of weeks ago at the Health Council, I also spoke to ministers about the need to intensify concrete action and strengthen implementation efforts to prevent the spread of these diseases. I had very comprehensive debates with the new director of the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), speaking about possibilities to renew our activities and once again to strengthen collaboration between Members States.

In answer to your first question: what concrete action is the Commission planning to take to give effect to the commitments made in the abovementioned communication pertaining to Sustainable Development Goal (SDG) 3, ‘Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages’? Let me assure you that the Commission remains fully committed to helping Member States achieve the goal of ending HIV/AIDS and tuberculosis and reducing viral hepatitis by 2030. The Commission reaffirmed this commitment last November in its communication entitled ‘Next steps for a sustainable European future’. In this communication you can see our positions and our activities.

Next year the Commission will present further measures to address HIV/AIDS, hepatitis and tuberculosis as a follow-up to this communication, and in the course of the next year we will put forward action plans to that end. In the meantime, the Commission is already fostering cooperation at EU level with Member States and stakeholders and is supporting projects and research in this area.

The Commission has re-launched the HIV/AIDS, hepatitis C and tuberculosis think-tank. It has also enlarged the scope of the former HIV Civil Society Forum, which now encompasses all HIV, tuberculosis and hepatitis C organisations. We have started to discuss very concrete measures, and how to move in the right directions. Together we will seek to identify concrete steps to scale up our prevention and testing programmes, to reach out to the most vulnerable and to address social inequalities and determinants. To succeed, I believe we need to combine health instruments with social instruments and work together across health, social and education policies. I will be more than happy to see a very comprehensive approach, together with the European Parliament and Member States, in this direction.

Integration of prevention, treatment and care for HIV/AIDS plus tuberculosis and hepatitis should become standard practice across Europe, and we will look at how to do more and to encourage Member States to move in such a direction.

As for your second question, which I need not repeat: firstly, the Commission’s EU health programme is supporting action, in particular, to target the most vulnerable. The Commission is currently shaping a new joint action called ‘Integrate’ with Member States in improving the quality of prevention and care for HIV/AIDS, viral hepatitis, tuberculosis and sexually transmitted infections. Starting in September, for three years, this joint action will help Member States develop policies to integrate early diagnosis and care for HIV, viral hepatitis, tuberculosis and other infections.

With a co-funding of EUR 2.5 million, this joint action will promote capacity-building, training, exchange of good practices and the practical piloting of tools for diagnosis and linkage to care – encouraging Member States to use such opportunities and, of course, to do their best at national level.

The joint action will notably expand the use of tools to increase testing and linkage to care in healthcare facilities and to facilitate the expansion of HIV home self-testing and home sampling programmes.

Secondly, the Commission is also strongly committed to continuing to support research for HIV, tuberculosis and viral hepatitis. Under the Horizon 2020 Programme, we support development of novel preventative and therapeutic tools to fight this infection. Research into the development of prophylactic vaccines accounts for over half of our investment in these diseases: EUR 60 million for research on HIV vaccination and EUR 26 million for tuberculosis vaccines.

Thirdly, on the subject of vaccines, to ensure that citizens fully benefit from existing vaccines and other medicines, it is important to make them more accessible and affordable to all, and therefore to encourage Member States to engage in swifter cooperation, exchanging practices and experiences, and to increase transparency in the pricing of medicines, for example by using the European Integrated Price Information Database (EURIPID) supported by the Member States.

I also encourage Member States to use joint procurement agreements as a potential means of reducing shortages of vaccines.

Fourthly, we also need to optimise the use of the existing regulation to allow innovative medicines that bring therapeutic added value to reach patients faster, and to explore fully the opportunities that joint procurement offers. I have also asked the Expert Group on Safe and Timely Access to Medicines for Patients (STAMP) to move in that direction.

Fifthly and lastly, the need to support measures to address multidrug resistance to tuberculosis as well as HIV and hepatitis is enshrined in the new Commission Action Plan to reduce anti-microbial resistance, which the Commission adopted last Thursday. The Commission is engaged in establishing an integrated and systematic monitoring system for the 2030 Agenda to keep track of progress and to respond to the United Nations reporting requirement. It is also necessary to agree on common indicators.

On your third question, our action does not stop at the borders of the European Union. The Commission is also fully engaged in international cooperation to address HIV, tuberculosis and hepatitis. I attend a lot of international meetings at which we discuss together common steps. The Commission supports global health initiatives such as the global fund to fight tuberculosis and malaria. The EU has actually recently increased its financial support to this fund and to the global alliance for vaccines and immunisation, the co-called GAVI Alliance. I have high expectations for the first global ministerial conference on ending tuberculosis next November in Moscow, which I will attend.

In addition, all three EU institutions have recently signed the European Consensus on Development. This consensus commits us to invest in preventing and combatting communicable diseases and securing affordable medicines and vaccines for all. The Consensus is our key external tool for implementing the 2030 Agenda in our development cooperation. I thank the European Parliament for being one of the co-founders of such a consensus and such a document in which we enshrined a lot of initiatives and set out our goals.

Mr President, honourable Members, I hope and trust you share my enthusiasm to drive matters forward. Let us work more closely together to eliminate the suffering that HIV, tuberculosis and hepatitis cause. It is hard to contemplate the picture we see today. Every day that I am in Strasbourg I see people sleeping on the streets – homeless people, who are in a difficult situation. It is our obligation to change the situation and to ensure that such a picture will disappear in the future.

 
  
  

Elnökváltás: GÁLL-PELCZ ILDIKÓ
alelnök

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête, au nom du groupe PPE. – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, trois tueurs de masse, voilà ce que sont le VIH, la tuberculose et l’hépatite C, aujourd’hui reconnus comme étant, sur le continent européen, les trois principales menaces transfrontalières en matière de santé publique.

Si l’espoir renaît avec la dernière vague d’innovations thérapeutiques, telles que le traitement permettant de guérir l’hépatite C ou encore un vaccin possible contre le sida, en phase d’essai, la situation demeure alarmante: 2 millions et demi de personnes en Europe sont contaminées par le virus du sida, 14 millions sont infectées par l’hépatite C et une épidémie particulièrement inquiétante de tuberculose multirésistante touche actuellement l’est de l’Europe.

Face à ces menaces, il revient clairement à l’Europe d’agir. Seule une coordination efficace au niveau européen permettra de venir à bout de ces épidémies. Le «chacun pour soi» n’est plus une option. Une réponse coordonnée est d’autant plus nécessaire que ces trois pathologies présentent une importante comorbidité. Leur traitement s’associe, par ailleurs, à une forte stigmatisation sociale qui tend à isoler et à rendre encore plus vulnérables les patients contaminés.

Or, malgré la situation, ces maladies avaient disparu des priorités politiques européennes, nous laissant avec des engagements particulièrement anciens. Le plan d’action sur le VIH a pris fin en décembre 2016, celui sur la tuberculose date de 2008 et aucun référentiel n’existe en ce qui concerne les hépatites virales.

Alors que le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies sonne l’alarme, je vous appelle, Monsieur le Commissaire – et je vous sais très sincère –, à mettre sur la table, sans tarder, ce nouveau cadre stratégique européen que vous venez de nous décrire – un cadre intégré, transversal, qui concerne à la fois le VIH, la tuberculose et l’hépatite. Je crois en votre sincérité. Nous sommes là pour vous soutenir, Monsieur le Commissaire. C’est véritablement important pour la santé publique.

 
  
MPphoto
 

  Claudiu Ciprian Tănăsescu, on behalf of the S&D Group. – Madam President, after a long journey and years of hard work I am glad that we are finally having this debate about epidemics in Europe and I would like to thank all my colleagues who contributed to the resolution. I know it means as much to them as it means to me.

The title of the resolution, ‘HIV, TB and HCV epidemics in Europe on the rise’, is suggestive because tuberculosis has existed for millennia and remains a major global health problem which feeds on poverty. In 2015 there were almost 30 000 newly diagnosed HIV infections reported within the EU-EEA region. Around 400 people die too each day in the European region from causes related to viral hepatitis despite the availability of prevention and treatment. This is the painful reality.

The cost of HIV, TB and HCV medicines for treatment and for prevention varies from one country to another. As such, all three infections require long-term and sustained programmes, often targeting overlapping population groups. Therefore it is necessary to develop a comprehensive EU policy framework addressing HIV, AIDS, tuberculosis and hepatitis C, as the Member States agreed in Bratislava in October 2016 and because in 2016, all programmes regarding TB, HIV and HCV ended.

I want to draw your attention to the fact that fighting against HIV, TB and HCV epidemics is the responsibility of all the actors involved – the Commission, the Member States, the non-governmental organisations, social organisations and society in general. In addition, victims and vulnerable populations must be at the centre of all efforts, based on close cooperation and coordination amongst all relevant actors.

In order to improve HIV, TB and HCV prevention, detection and treatment adherence, the Commission and the Member States need to develop specific programmes and financial support to strengthen work with communities and vulnerable people, especially in developing countries. Without action and funding we cannot fight against these epidemics.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa, w imieniu grupy ECR. – Pani Przewodnicząca! W przypadku gruźlicy największy obecnie problem stanowi wielolekooporność powstająca na skutek nadużywania antybiotyków – nie tylko w leczeniu, ale także jako antybiotykowe czynniki wzrostu hodowanych zwierząt – co wymaga rozwiązania na szczeblach centralnych Unii, gdyż liczba zakażeń gruźlicą wzrasta nie tylko w krajach afrykańskich czy Europy Środkowo-Wschodniej, ale także w krajach bogatych. Przy ponad 40 milionach zakażonych HIV, poza odpowiednią organizacją opieki medycznej z dożywotnim leczeniem przeciw retrowirusowym, istnieje konieczność poprawy diagnozowania, jakie zwiększa szansę na życie bez AIDS. Jednak najważniejszą rolę w kontrolowaniu epidemii, zapobieganiu i transmisji HIV na inne osoby odgrywają ludzie żyjący z HIV, co rodzi potrzebę ich edukacji i konieczność informowania ich partnerów seksualnych.

Natomiast propagowane leczenie przedekspozycyjne jest problematyczne, gdyż do tej pory brakuje jednoznacznych dowodów na zyski stosowania profilaktyki lekowej u partnerów HIV– w sytuacji, gdzie partner HIV+ jest w fazie skutecznej terapii antyretrowirusowej. Od wielu lat, po poprzedniej przewadze zakażeń wśród przyjmujących narkotyki dożylnie, obserwowany jest wzrost zakażeń w grupie MSN: od 12% w 2000 r. do ponad 75% w 2014 r., gdzie wnioski nasuwają się same co do zapobiegania z uwzględnieniem między innymi ignorowanej tutaj w Parlamencie zupełnie – bo składałam poprawki – wstrzemięźliwości seksualnej i odpowiedzialności chorych, jaka potrzebna jest także w przypadku zapalenia wątroby typu C, gdzie profilaktyka szpitalna i uzależnień jest ważna, ale należałoby zakończyć choćby bezsensownie ryzykowną modę na tatuowanie i piercingi – tym bardziej, że skuteczne leczenie HCV jest drogie i wymaga niedopuszczalnej moralnie selekcji chorych.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner, im Namen der ALDE-Fraktion. – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, lieber Herr Kommissar Andriukaitis! Man hat gemerkt bei Ihrem Engagement, dass Sie wirklich alles versuchen – und Sie sind ja auch als Arzt vom Fach –, um uns beizustehen und uns zu unterstützen bei unserer Entschließung.

Es ist tatsächlich so: Ich komme aus Deutschland, und man könnte meinen, dass – wenn man die Öffentlichkeit anguckt – Aids gar nicht mehr schlimm ist. Denn das Einzige, was ich bei Aids noch sehe, das sind bestimmte großflächige Plakate, die sagen: Gib Aids keine Chance, nutze Kondome! Da hat man sich so daran gewöhnt, dass man denkt, es ist gar nicht schlimm mit Aids. Dabei ist es nach wie vor eine Krankheit, die zwar verzögert zum Tode führt, die aber tödlich ist.

Und sie ist immer noch diskriminiert. Ich komme aus Niedersachsen, und ich habe gerade noch vor ein paar Jahren gehört, dass da jemand an Aids gestorben ist, und um das Andenken an den Toten und das Ansehen der Familie zu verbessern, musste es heißen, er sei an Krebs gestorben, nicht an Aids. Es ist also nach wie vor so, dass es diskriminierend ist, diese Krankheit zu haben. Und darum ist es wichtig, aufzuklären und alles zu tun und sich auch in der Forschung darauf zu konzentrieren, ob man nicht etwas tun kann, um diese Krankheit wirklich generell zu heilen.

Es wurde von den Kolleginnen und Kollegen auch schon darauf hingewiesen, dass gerade die Verbindung von Aids, Tuberkulose und Hepatitis C wirklich auch todbringend und wirklich sehr schwierig ist. Und deswegen ist es wichtig, zwischen den verschiedenen Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten.

Tuberkulose – hat der Herr Kommissar gesagt – ist eine soziale Krankheit, sie betrifft arme Leute. Das stimmt. In den reichen Ländern oder in den reichen Schichten in Europa kommt sie eigentlich gar nicht vor. Aber in osteuropäischen Ländern oder gerade in armen Haushalten ist sie noch total vorhanden und kann wirklich todbringend sein. Und darum ist es so wichtig, auch hier den Fokus darauf zu legen und zu überlegen, was man machen kann.

Und dann auch – es wurde schon gesagt – die Verbindung zu den multiresistenten Keimen, wo wir eine Strategie auf EU-Ebene haben: Die sollte auch sehr stark in den Fokus gerückt werden. Ob sich die G20 damit befassen, wie wir das gerne wollen, ist noch die Frage.

Als Letztes: Hepatitis C wird oft nicht rechtzeitig erkannt, kann aber geheilt werden. Und auch darum ist es so wichtig zu beobachten, wie sich diese Krankheiten entwickeln. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, wenn wir alle das machen, was wir hier sagen.

 
  
MPphoto
 

  Margrete Auken, for Verts/ALE-Gruppen. – Fru formand! Tak for det, der er blevet sagt. Vi er jo stort set allesammen næsten enige, så jeg vil koncentrere mig om én enkelt sag, og det er behandlingen af hepatitis C. Her står vi med en virkelig velvoksen skandale! Det er ikke særligt dyrt at producere det præparat, der skal bruges til at behandle hepatitis C, men der bliver taget bloddryppende profitter på netop den medicin. En behandling i Danmark koster f.eks. omkring 450 000 kroner for én enkelt patient, dvs. i nærheden 60 000 euro for en patient. Samtidig ved vi, at man i de fattige lande, hvor man er kommet igennem med nogle af disse tvangslicenser, har en pris, der er 99 % lavere!

Vi kom i februar med en initiativbetænkning om adgang til medicin, hvori vi pålagde eller opfordrede eller ønskede, at Kommissionen ville gøre noget ordentligt ved disse dramatiske prissætninger, som ødelægger mennesker og plyndrer vores budgetter, og at det gøres ved at sikre, at vi får transparens omkring prissætningen. Hvor meget er forskning og udvikling? Hvor meget er marketing? Hvor meget er lobbying i denne sammenhæng? Det drejer sig om virkelig meget medicin. Hvor meget handler det bare om, at nogen sidder med et patent og er fuldstændig kynisk ligeglade med, at mennesker dør? Hvordan kan vi sikre, at vi får et bedre samarbejde landene imellem, så vi kan forhandle nogle anstændige priser på plads? Det gælder ikke kun for hepatitis C, men situationen er særlig dramatisk for dette produkt, som vi ved kan helbrede mennesker, og det er forfærdeligt, at de ikke får det i tide, så vi kan redde deres liv. Vi skal også sikre os selv. I øvrigt er jeg enig i, hvad der ellers er blevet sagt.

 
  
MPphoto
 

  Julia Reid, on behalf of the EFDD Group. – Madam President, last March the ECDPC and the WHO released data showing that new TB cases and deaths in the 53 countries of the WHO European region declined each year by 4.3% and 8.5% respectively between 2011 and 2015. However, this decline was not mirrored in vulnerable groups for TB infection, such as people living with HIV, prisoners and migrants, where new TB—HIV co—infections increased by 40% over the same period. Of greater concern is that this increase coincides with persistently high rates of drug-resistant TB, which threatens progress towards eliminating TB by 2030. Similarly, the incidence of viral hepatitis was also rising in vulnerable groups.

In my opinion, national governments should rapidly implement screening programmes in order to identify those people in need of treatment.

 
  
MPphoto
 

  Mireille D’Ornano, au nom du groupe ENF. – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, l’approche globale dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et les hépatites virales est aujourd’hui indispensable, a fortiori dans un contexte de crise migratoire qui augmente l’incidence de ces affections.

Par ailleurs, les pays d’Europe orientale sont fortement touchés par la tuberculose multirésistante, contre laquelle les antimicrobiens les plus puissants sont inefficaces. Or, dans les trois quarts des cas existants, celle-ci n’est pas diagnostiquée, ce qui est particulièrement inquiétant. Pourtant, dans un tiers des cas, c’est bien de la tuberculose que décèdent les porteurs du VIH, d’où la nécessité de soutenir la recherche de nouveaux vaccins.

Il en est de même en ce qui concerne l’hépatite C, contre laquelle il n’existe actuellement aucun vaccin. D’ailleurs, l’hépatite C est souvent diagnostiquée par hasard, ce qui souligne, là encore, la nécessité d’instaurer des dépistages approfondis.

Enfin, j’approuve l’idée de programmes européens de surveillance de ces infections afin de mieux les cibler et de mieux traiter les principaux foyers.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D). – Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Es gibt bereits einige positive Veränderungen im Kampf gegen Hepatitis: die Möglichkeit der Impfung und effektiver Kontrollen bei Hepatitis B, potenzielle Heilung in über 90 Prozent der Fälle bei Hepatitis C. Die WHO hat dem Rechnung getragen und 2016 eine globale Strategie und einen Aktionsplan für Europa vorgelegt, der bis 2030 Hepatitis B und C als Gefahr für die öffentliche Sicherheit bzw. die öffentliche Gesundheit eliminieren soll und so nicht nur menschliches Leid in großem Maß verhindern soll, sondern auch zu Einsparungen in der Volkswirtschaft beitragen wird.

Herr Kommissar, um zu wissen, ob gesundheitspolitische Entscheidungen und Maßnahmen erfolgreich und wirksam sind, muss man allerdings gute und verlässliche Daten besitzen. Dank der Erklärung von Dublin zu HIV/Aids im Jahr 2004 gibt es diese qualitativ hochwertigen und vergleichbaren Daten für HIV/Aids nicht nur EU-weit, sondern in der gesamten WHO-Europaregion. Es gibt diese hochwertigen qualitativen und vergleichbaren Daten gegenwärtig aber nicht für Virushepatitis. Man fliegt sozusagen im Blindflug über Europa. Ich bin froh, dass sich die Europäische Kommission unter Federführung des Vizepräsidenten Timmermans verpflichtet hat, den Mitgliedstaaten bei der Erfüllung der VN Ziele für eine nachhaltige Entwicklung zu helfen, und dass sie Daten bereitstellen wird, um den Fortschritt bei der Umsetzung messen zu können – und das haben Sie auch heute wieder unterstrichen. Ich möchte aber anmerken, dass für das Ziel Hepatitis-Bekämpfung bzw. -Eliminierung gegenwärtig kaum diese Daten zur Verfügung stehen.

Wie wollen Sie sicherstellen, dass die Mitgliedstaaten das erreichen können, und können Sie sich vorstellen, eine Neuauflage der Dublin-Vereinbarung für diese drei übertragbaren Krankheiten zu erreichen?

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). – Κυρία Πρόεδρε, το HIV, η ηπατίτιδα και η φυματίωση είναι τρεις νόσοι που θερίζουν κυριολεκτικά τους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς και κυρίως όσους διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Η φυματίωση άρχισε να κάνει ξανά, μετά από πολλά χρόνια, την εμφάνισή της στην Ελλάδα, ιδίως στα πρώτα χρόνια του μνημονίου, σε μια εποχή όπου χτυπήθηκε πραγματικά και φτωχοποιήθηκε ο ελληνικός λαός και σε μια φάση όπου περιορίστηκαν επίσης οι δαπάνες για την υγεία.

Επιπλέον, η ηπατίτιδα αλλά και η φυματίωση επανεμφανίζονται στην Ελλάδα, με νέα κρούσματα, στο Κιλκίς, στην Καβάλα και σε άλλες περιοχές, κυρίως σε μεγάλο αριθμό προσφύγων και παράνομων μεταναστών οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν εισρεύσει στη χώρα. Το θέμα σήμερα είναι πώς θα αντιμετωπιστούν οι ασθένειες αυτές και κυρίως ότι θα πρέπει να υπάρξουν φτηνά φάρμακα και να μην κερδοσκοπούν οι πολυεθνικές σε βάρος των φτωχών πληθυσμών.

 
  
MPphoto
 

  Merja Kyllönen (GUE/NGL). – Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kaksi kolmasosaa maailman 1,4 miljardista köyhyydessä elävästä ihmisestä on naisia. Jos perusoikeudet eivät toteudu, näillä naisilla ei ole mahdollisuutta päättää omasta kehostaan, seksuaalisuudestaan eikä viime kädessä tulevaisuudestaan. He eivät pysty mitenkään suojautumaan ei-toivotuilta raskauksilta, sukupuolitaudeilta tai seksuaaliselta väkivallalta, puhumattakaan erilaisista muista tartuntataudeista.

HIV on tällä hetkellä lisääntymisiässä olevien naisten johtava kuolinsyy maailmassa. Toisten ahneus näkyy toisten köyhyytenä ja lisääntyvinä sairauksina. Ehkäisyn ja asiallisten lääkkeiden puute johtaa vakaviin epidemioihin. Mitkä ovat suurimpia haasteitamme tällä aikakaudella? Ilmastonmuutos, tartuntataudit ja köyhyys. Vastaako siihen esimerkiksi se, että me Euroopassa pistämme enenevissä määrin rahaa puolustukseen sen sijaan, että vastaisimme näihin konkreettisiin, aitoihin ongelmiin?

 
  
MPphoto
 

  Piernicola Pedicini (EFDD). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo presentato questa risoluzione, con la quale chiediamo un piano integrato per contrastare efficacemente AIDS, tubercolosi ed epatite virale C, perché nel 2015 sono state diagnosticate circa 30 000 nuove infezioni di HIV, perché sono paurosamente in aumento i casi registrati per tubercolosi multifarmacoresistente nel nostro continente e perché vi sono tra i 130 e i 150 milioni di persone al mondo affette dal virus dell'epatite C.

Noi crediamo che affrontare queste battaglie solo a livello nazionale voglia dire non aver compreso le ragioni vere per cui vengono generate queste malattie e non aver compreso neanche che per limitare significativamente la loro diffusione occorre una cooperazione tra tutti gli Stati a livello globale. Possiamo limitare l'AIDS, possiamo circoscrivere la tubercolosi e possiamo anche eradicare l'epatite C, ma per ottenere questi risultati c'è bisogno anche di cambiare radicalmente il rapporto tra le istituzioni e le case farmaceutiche.

Abbiamo bisogno di trasparenza e di realtà, signora Presidente e signor commissario, abbiamo bisogno di essere rappresentati da gente che fa gli interessi della gente. E allora vogliamo sapere anche perché, invece di investire in una strategia farmacologica di prevenzione che si sarebbe potuta adottare sviluppando un vaccino anche per l'epatite C, si è deciso invece di puntare sulla strada di una terapia costosa e inaccessibile alla maggior parte dei cittadini, solo perché più remunerativa per le case farmaceutiche.

Signor commissario, lei è un medico, e sono sicuro che è d'accordo con me se dico che queste decisioni basate solo sulla logica del profitto e sulla pelle dei malati, purtroppo, fanno letteralmente schifo. Perciò io credo che la Commissione dovrebbe essere in grado di cambiare le cose e, se non lo fa, si rende responsabile e corresponsabile di queste decisioni.

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI). – Κυρία Πρόεδρε, η αλματώδης αύξηση των κρουσμάτων σοβαρών λοιμώξεων στην Ευρώπη, όπως η φυματίωση, ο HIV και η ηπατίτιδα, δείχνει ξεκάθαρα σε όλους μας πως η επικινδυνότητα για την υγεία των ευρωπαίων πολιτών αυξάνεται. Ας εστιάσουμε στις αιτίες αυτής της αύξησης. Οι νέοι πολίτες αδυνατούν ακόμη και σήμερα να συνειδητοποιήσουν τον κίνδυνο που διατρέχουν απ’ αυτές τις ασθένειες, μιας και μεγάλωσαν σε ένα περιβάλλον που στόχευε περισσότερο στη σεξουαλική απελευθέρωση και λιγότερο στους κινδύνους από τη μετάδοση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων. Επίσης, με τη δραματική αύξηση των μεταναστευτικών ροών έχουν ανεξέλεγκτα εισέλθει στην Ευρώπη φορείς που προέρχονται από χώρες με υποτυπώδη συστήματα υγείας και μεγάλος αριθμός των κρουσμάτων παρατηρείται σ’ αυτά ακριβώς τα άτομα.

Η λύση που προτείνω είναι αρχικά μια μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης, ώστε να αντιληφθούν οι πολίτες το πρόβλημα στο πραγματικό του μέγεθος. Επιπλέον, θεωρώ αναγκαίο τον αυστηρό υγειονομικό έλεγχο όσων εισέρχονται στην Ένωση. Τέλος, προτείνω αντί την αμφίβολης αξίας χρηματοδότηση τρίτων κρατών, που συχνά καταλήγει στις τσέπες αξιωματούχων, να στηρίξουμε κέντρα υγείας και ενημέρωσης σε αυτά τα κράτη, ώστε να εξασφαλίσουμε πως θα επιτελούν το καλύτερο δυνατό έργο.

 
  
MPphoto
 

  Annie Schreijer-Pierik (PPE). – De toename van hiv, tuberculose en hepatitis C baart ons terecht grote zorgen. Het schrikbeeld van deze ziekten is gelukkig door de inzet van de innovatieve medische wereld grotendeels verdwenen. Toch dreigen er nog ernstige gevaren voor de gezondheid van onze burgers. Onnodig veel hiv-patiënten sterven nog steeds na besmetting met resistente bacteriën. Resistente tbc-stammen nemen toe in aantal en verspreiden zich, terwijl de opsporing ontoereikend is.

Afgelopen week presenteerde eurocommissaris Andriukaitis het EU-actieplan tegen antimicrobiële resistentie. De bestrijding van deze antibioticaresistentie moet nu binnen de Europese Unie sneller in beleid worden omgezet. Daarbij mogen er geen politieke heilige huisjes zijn! In derde landen is tbc een groot probleem en antibioticagebruik helaas onverantwoordelijk. Sinds 1993 onderzoekt Nederland asielzoekers op besmetting met tuberculose. De voorbeeldige aanpak van tbc door preventieve screening van elke binnenkomende migrant heeft goede resultaten opgeleverd in Nederland. Tuberculose komt in Nederland dus ook weinig voor.

Ook hebben artsen en overheid – het RIVM – in tijden van migratie door deze doelgerichte preventieve screening uitbraken in asielzoekerscentra kunnen voorkomen en vele kwetsbare migranten tijdig kunnen behandelen. Met röntgenfoto’s zijn migranten uit voornamelijk Afrikaanse landen gecontroleerd op tbc en zijn de levens van veel migranten gered. Somalië, Eritrea en Ethiopië zijn hoge risicogebieden voor tbc. Een doelgerichte Europese aanpak is nodig in deze tijd van grootschalige migratie. Antibioticaresistentie en toename van tuberculose ertoe kunnen ertoe leiden dat het schrikbeeld van genezing van tbc-patiënten in sanatoria of zelfs in een tent terugkeert. Dat mogen wij als EU nooit toestaan. Daarom moeten wij het aanpakken.

(De spreker gaat in op een “blauwe kaart”-vraag overeenkomstig artikel 162, lid 8, van het Reglement.)

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari (S&D), sinisen kortin kysymys. – Jätitte mainitsematta yhden vakavan ryhmän eli turvapaikanhakijat, joilla ei ole papereita ja jotka jäävät maahan. Monissa Euroopan maissa heiltä on kielletty terveydenhuolto. Voidaan todeta, että tämä saattaa olla tulevaisuudessa suuri riski. Mitä mieltä olette paperittomien maahanmuuttajien tilanteesta?

 
  
MPphoto
 

  Annie Schreijer-Pierik (PPE), "blauwe kaart"-antwoord. – Ik ga uit van de huidige situatie zoals we er in Nederland volkomen goed bovenop zitten. Je moet er duidelijk achteraan gaan hoe asielzoekers binnenkomen. Je moet ook zorgen dat de papieren erbij zijn. Je moet ernaar kijken. Maar vandaag spreken wij over volksgezondheid en daarom heb ik de aanpak naar voren gebracht die ik net heb gezegd.

 
  
MPphoto
 

  Christel Schaldemose (S&D). – Fru formand! Smitsomme sygdomme som HIV, aids, tuberkulose og hepatitis C kender ingen grænser. Forebyggelse og behandling bør derfor også være noget, vi tager os af sammen og hen over grænserne. Udfordringerne er store, også i EU. Vi har mange, der er smittede. Vi har mange, der dør af sygdommene, og vi har mange, der ikke kan behandles ordentligt, ikke mindst fordi vi har et antibiotikaresistensproblem, som særligt er et problem for folk med tuberkulose. Derfor er der brug for en fælles EU-strategi for at adressere disse problemer. Tak til Kommissionen for at anerkende dette og for at tage fat på denne strategi. Vi har brug for en bedre dataindsamling fra medlemslandene, så vi ved, hvad der virker. Vi har brug for bedre erfaringsudveksling og mere koordination. Vi har bruge for bedre og mere forebyggelse. Vi har brug for en massiv indsats imod antibiotikaresistens, og så har vi brug for flere penge til denne samlede indsats. Lad os komme i gang, der er rigtigt meget arbejde, der venter!

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). – Gospođo predsjednice, Europa ima jedan od najviših standarda zdravstvene njege na svijetu, a liječenje je u pravilu dostupno svim građanima neovisno o imovinskom statusu ili bilo kojoj drugoj ekonomskoj ili demografskoj odrednici. No, unatoč tome i Europa posljednjih godina sve više upoznaje značaj prevencije.

Rast broja oboljelih od AIDS-a, tuberkuloze i hepatitisa C s kojim se posljednjih godina suočavamo znak je da moramo više poraditi na osvješćivanju građana i jačanju politika javnog zdravlja.

Naši napori ne bi trebali biti ograničeni isključivo na države članice, već moramo ostvariti što bolju suradnju u ovom području i s državama iz okruženja, ali i onim trećim zemljama iz kojih u Europu migrira veći broj ljudi.

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Χουντής ( GUE/NGL). – Κυρία Πρόεδρε, η εφαρμογή, από το 2010, των μνημονίων και η περικοπή των δημοσίων δαπανών για την υγεία στην Ελλάδα, εκτός της ανθρωπιστικής κρίσης, κύριε Επίτροπε, δημιούργησαν και μια ζώνη υγειονομικής φτώχειας. Η μείωση των δαπανών στη δημόσια υγεία είχε ως αποτέλεσμα τα κρούσματα HIV να παρουσιάσουν αυξητική τάση, κυρίως το 2011-2012, με χαρακτηριστικά επιδημίας, γεγονός που επισημάνθηκε και στην έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την υγεία.

Λόγω υποσιτισμού, κακών συνθηκών διαβίωσης, αδυναμίας και καθυστέρησης της πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας, παρατηρήθηκε επίσης αύξηση των κρουσμάτων της πολυανθεκτικής φυματίωσης. Η αδυναμία πρόσβασης των ασθενών με ηπατίτιδα C σε σύγχρονα αποτελεσματικά φάρμακα, λόγω υψηλού κόστους, εμποδίζει την εξασφάλιση υγιούς ζωής για όλους. Κύριε Επίτροπε, καμία επιδημία δεν έχει σύνορα και κανένας φράχτης δεν θα την εμποδίσει να μεταδοθεί.

Χρειάζεται άμεση άρση των μνημονιακών πολιτικών και της πολιτικής λιτότητας, δηλαδή των αιτιών αυτών των νοσημάτων, αύξηση των δαπανών, ισότιμη πρόσβαση σε σύγχρονες αποτελεσματικές θεραπείες, επικαιροποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τις νόσους αυτές και επιδότηση του υψηλού κόστους των θεραπειών, με σκοπό την εξάλειψή τους.

 
  
MPphoto
 

  Cristian-Silviu Buşoi (PPE). – Madam President, today, as my colleagues mentioned, all three infections affect a large percentage of the population in the Union. I welcome and support this resolution and I congratulate my colleagues for the initiative. I know that you, Commissioner, have already taken steps to fight these epidemics, and I am sure that after this debate you will do even more.

Fighting against, and addressing the burden of, these diseases require long-term programmes and sustained efforts, action plans to raise awareness, and prevention. The economic burden of these diseases is putting pressure on the Member States and the costs significantly increase with the progression of the diseases. The situation for hepatitis is particularly acute in the central and south-eastern EU Member States that have some of the highest rates of HCV prevalence in the EU, but where access to screening, diagnosis and treatment is limited.

We need to focus not only on access to innovative treatments but also on early detection, better diagnosis and, mainly, prevention and awareness-raising among the populations at risk. Exact data on the incidence of hepatitis across the EU does not exist at the moment. Some patients discover their infection only at the later stages, while others live with the disease without knowing. We need better surveillance of hepatitis in the EU, and patient organisations think we should aim to replicate the Dublin declaration, which had great success in relation to HIV surveillance. In order to minimise the hepatitis disease burden, Member States need to implement action plans, increasing the pool of diagnosed people, increasing access to therapy and increasing screening capacity.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D). – Doamnă președintă, epidemiile de HIV, tuberculoză și hepatită virală sunt amenințări majore la adresa sănătății publice, atât în Uniunea Europeană, cât și la nivel global. Toate cele trei tipuri de afecțiuni lovesc, de cele mai multe ori, aceleași grupuri vulnerabile. Este logică deci gestionarea lor comună printr-o strategie integrată. O astfel de abordare va aduce rezultate mai bune și mai rapide, la costuri mai mici.

Acțiunile preventive, inclusiv programele educaționale, sunt în mod clar cele mai bune opțiuni pentru pacienți, pe lângă faptul că sunt și soluțiile cele mai eficiente din punct de vedere al costurilor.

S-au înregistrat progrese semnificative în ce privește prevenția și tratarea acestor boli, însă nu toate tratamentele disponibile au avut impactul dorit, din cauza faptului că medicamentele au prețuri mari și stocurile sunt fluctuante. Aceste cauze pot determina întreruperi ale tratamentului. În cazul tuberculozei, astfel de întreruperi pot contribui la creșterea rezistenței la antimicrobiene.

O strategie integrată la nivelul Uniunii poate oferi răspunsuri la câteva din problemele actuale și poate ajuta la obținerea de rezultate.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). – Senhora Presidente, o agravamento das epidemias de VIH-SIDA, tuberculose e hepatite C na Europa exige a implementação de estratégias dirigidas, eficazes e inovadoras, baseadas em três palavras-chave: prevenção, diagnóstico e tratamento, a que se devem associar programas consistentes de educação para a saúde.

No domínio do tratamento, torna-se imperioso assegurar o acesso a medicamentos inovadores. Para tal é necessário enfrentar os interesses das multinacionais farmacêuticas e defender os interesses dos doentes e dos Estados. Em Portugal, o rastreio ativo e sistemático das infeções nos utilizadores de drogas injetáveis e a educação para a redução do risco resultaram numa mudança dos hábitos de consumo.

Portugal foi pioneiro em várias frentes no combate à toxicodependência e doenças transmissíveis associadas, com a implementação de legislação, de estruturas e de programas inovadores que produziram resultados. Uma conquista que os anos da troica e os seus governos vieram pôr em causa.

Em relação aos novos casos de infeção por VIH, o número de diagnósticos tardios, particularmente entre os heterossexuais, constitui motivo de apreensão, pelo que é necessário aumentar o diagnóstico precoce e reduzir a fração não diagnosticada dos infetados.

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE). – Pani Przewodnicząca! Wzrost zachorowań w Europie na HIV, gruźlicę i wirusowe zapalenie wątroby typu C stanowi poważne wyzwanie dla Unii Europejskiej w obszarze ochrony zdrowia i życia swoich obywateli. Tutaj państwo mówili – jak pokazują statystyki, ponad 2 miliony przypadków zarażenia wirusem HIV w europejskim regionie WHO, blisko 70% osób zarażonych HIV może nie wiedzieć, że jest nosicielem wirusa, co stanowi zagrożenie dla innych osób, z którymi mają kontakty, zwłaszcza kontakty seksualne. W Europie – gruźlica: dziennie w Europie 1000 osób zapada na tę chorobę pomimo zmian społecznych, poprawy warunków życia. Niestety ta choroba cały czas zbiera śmiertelne żniwo. No i żółtaczka typu C, która stanowi obecnie jeden z największych ogólnoświatowych problemów klinicznych, diagnostycznych, epidemiologicznych i społecznych, a w Unii Europejskiej główną przyczyną jej zapadalności jest występujący problem narkomanii.

Na usta ciśnie się pytanie: dlaczego pomimo tylu programów profilaktycznych cały czas mamy do czynienia z tym, że coraz więcej osób zapada na ty choroby. Ja myślę, że przede wszystkim powinniśmy uaktualnić programy profilaktyczne. Po drugie, musi być współpraca państw i koordynacja programów, zwłaszcza w dobie transgranicznego przemieszczania się osób. Po trzecie, edukacja – edukacja zarówno osób, które są nosicielami tych chorób, jak i osób zdrowych, tak aby uniknęły możliwości zakażenia się, kampania i dostęp do nowoczesnych, dobrych, tanich leków.

 
  
MPphoto
 

  Miriam Dalli (S&D). – Madam President, every year many countries around the world, including Member States of the European Union, organise events to honour the memory of people who die from infectious diseases such as HIV, AIDS, TB and hepatitis. These events come and go many times, but apathy remains high. Despite the progress made over past decades, infectious diseases such as HIV, AIDS, hepatitis and TB continue to be strongly stigmatised, not only here in the European Union but globally too.

Many people infected and affected by HIV, TB and hepatitis continue to face discrimination and stigmatisation every single day. TB, for example, is one of the most seriously neglected and underestimated health, human-rights and poverty problems of our era. TB is re-emerging in many regions of the world as the gravest threat to global health and well—being. Its direct relationship with HIV and AIDS makes it more of a burden on those populations that are already suffering the devastating social, economic and health impact of HIV and AIDS. Stigmatisation and discrimination are not only tragic in themselves but they also contribute to the further spread of these epidemics, undermining all efforts to control the scourge.

We have the responsibility to do more and, in particular, we need to address the taboos that surround infectious diseases. A high percentage of new infections identified every year occur in younger people, and this is worrying. This battle is theirs as much as anyone else’s. Not to work together, and not to consider everyone, is not an option.

We should not only consider curing people by treatment but also comprehensively implement preventive measures to ensure that fewer people become infected. The impact of these diseases on overall health status and socioeconomic well-being, especially of the most vulnerable, is vast. Inaction and inadequate action are no longer acceptable. The cost of complacency is far too burdensome. These infectious diseases are a major threat to the rights of the child, adolescents, women and their families, and the social impacts are disproportionate, while the stigma is devastating.

We have the opportunity to act, but we need – all together – to act now.

 
  
MPphoto
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL). – Señora presidenta, el auge del VIH, la tuberculosis y la hepatitis C es un grave problema para la salud pública en Europa. Debemos, sin duda, actualizar los planes de acción de la Unión Europea, pero no hay que confundirse sobre el origen del problema.

El auge de estas enfermedades no se debe a más conductas de riesgo o a la pérdida de eficacia de determinados tratamientos. Se debe al aumento de las desigualdades sociales, al aumento de la pobreza y a que los colectivos vulnerables están más expuestos a factores de riesgo, ya que se les niega el acceso a la prevención y a un tratamiento adecuado, un auténtico colapso sanitario del que tienen la culpa las políticas de recortes y los negocios de la sanidad privada.

Autoricen el uso de las licencias obligatorias que abaratan los precios de los medicamentos, reviertan las políticas de austeridad que ponen en juego nuestras vidas. La salud no es un negocio, es un derecho.

 
  
 

„Catch the eye” eljárás

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – A Uachtaráin, is dóigh liom dá gcuirfeá ceist ar shaoránaigh na hEorpa go ndéarfadh an chuid is mó díobh nach bhfuil HIV, TB agus HCV san Eoraip a thuilleadh. Ach ón méid atá cloiste againn, ní hamháin go bhfuil siad ann ach faraor tá na galair seo ag dul i méid – agus is trua sin.

Rud atá an-soiléir ná go dtéann sé lámh le lámh le bochtannas. Ós rud é go bhfuil geilleagar na hEorpa ag fás ar deireadh buíochas le Dia, ba chóir dúinn gach iarracht a dhéanamh teacht ar straitéis chun daoine a ardú as bochtannas agus chun cabhrú leo má bhíonn galar dá leithéid seo acu; go mbeadh siad in ann leigheas a fháil air agus drugaí a fháil ar chostas réasúnta. Is léir go bhfuil costas na ndrugaí ina fhadhb an-mhór agus dá bhrí sin caithfimid dul i ngleic leis an bhfadhb seo.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, una persona su sette affetta da HIV non sa di essere sieropositiva e il periodo stimato che intercorre tra l'infezione da HIV e la diagnosi è mediamente di quattro anni, il che aumenta il rischio di trasmissione del virus di quasi quattro volte. Nel 2015 sono state diagnosticate circa 30 000 nuove infezioni da HIV nei 31 paesi dell'UE/SEE, senza che si riscontri alcun segnale evidente di un calo globale. Oltre all'AIDS, anche la tubercolosi e l'epatite virale sono molto diffuse, progrediscono più rapidamente e causano un'importante mortalità.

Va previsto un quadro strategico globale dell'Unione europea per HIV, tubercolosi ed epatite B e C soprattutto, che tenga conto delle sfide specifiche che devono affrontare gli Stati membri e i paesi vicini, in cui l'incidenza dell'HIV e della tubercolosi è più elevata. Occorre dunque una cooperazione multisettoriale per assicurare le necessarie risorse per rafforzare le attività di prevenzione e cura per le comunità e le persone vulnerabili.

 
  
MPphoto
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI). – Κυρία Πρόεδρε, πολλά συστήματα υγείας αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των επιδημιών AIDS, φυματίωσης και ηπατίτιδας C. Δεν επενδύουν επαρκώς στην άμεση αρχική θεραπεία και σπαταλούν υπέρογκα ποσά για θεραπείες σε προχωρημένα στάδια. Οι τρεις ασθένειες επηρεάζουν κυρίως συγκεκριμένους πληθυσμούς, όπως χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών και λαθρομετανάστες από την υποσαχάρια Αφρική. Σε συνδυασμό δε με την προσαρμοστική ανθεκτικότητα στελεχών στα φάρμακα, λαμβάνουν χαρακτήρα πανδημίας.

Η πρόληψη, η ενημέρωση και η έγκαιρη διάγνωση αποτελούν προτεραιότητες. Ταυτόχρονα με την έγκαιρη και συστηματική χορήγηση κατάλληλων φαρμάκων, είναι εφικτός μεσοπρόθεσμα ο πλήρης περιορισμός νέων μολύνσεων. Τέλος, πρέπει να παύσουν οι καταχρηστικές πρακτικές εταιρειών, οι αδιαφανείς μηχανισμοί καθορισμού τιμών και οι εικονικές τιμολογήσεις που μειώνουν την επάρκεια και την προσβασιμότητα των θεραπειών και αυξάνουν τη θνησιμότητα.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). – Doamnă președinte, domnule comisar, este o dezbatere despre viața oamenilor. Știu că sunteți preocupat, ne-ați prezentat aici câteva lucruri. Dar credeți că este suficient? S-a vorbit aici de educație, de informare, de prevenție. Domnule comisar, nu știu dacă știți situația concretă: nu e vorba numai de accesul datorită prețurilor la tratamentul pentru cele trei boli, este vorba și de cantitate. În țara mea am văzut cum bolnavii de hepatită C nu aveau suficient tratament sau nu exista suficient tratament pentru toți bolnavii și cineva a decis: cinci sute, pentru cinci sute avem, restul nu. Asta înseamnă o condamnare la moarte. Trebuie o politică integrată, așa cum ați spus dumneavoastră, dar trebuie s-o facem ținând cont, nu așa cum spunea o colegă: țările din Vest, țările din Est, țările mai sărace. Datorită mobilității cetățenilor europeni, bolile sunt transmisibile, toate cele trei. Și atunci trebuie să facem o politică a Uniunii Europene, a pieței interne și cred că nimic nu poate să fie mai important decât alocarea unor fonduri pentru a fi tratament pentru toți bolnavii și pentru a depista din fază incipientă bolile. Vă mulțumesc.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). – Elnök Asszony, Andriukaitis biztos úrtól várnám a választ a következőre. Ugye most már világosan látjuk, igen megrázó, hogy sok ember azért nem tud meggyógyulni súlyos betegségekből, mert szervezete már rezisztens az antibiotikumokkal szemben – és ez óriási probléma Európában. Kérdezem, hogy ez mennyire van összefüggésben a táplálkozási szokásainkkal is, amit paradox módon az Európai Unió kényszerít ránk. Hogy tudniillik nem tudjuk, hogy mit eszünk. Hogy az a bizonyos hús, amit megeszünk, a világ mely részéből származik. Többnyire, ugye, nagyüzemi mezőgazdaságról beszélhetünk, ahol tulajdonképpen állatgyárak vannak. Az állatokat folyamatosan antibiotikummal kezelik. Ellentétben a kis gazdaságokkal, ahol a gazda szeme azonnal észreveszi a betegség legkisebb jelét is.

A mezőgazdasági nagyüzemekben terjednek az állatok között a fertőzések. Tehát ez a jelenség mennyire okozza az antibiotikum-rezisztenciát az Európai Unióban?

 
  
 

(A „catch the eye” eljárás vége.)

 
  
MPphoto
 

  Vytenis Povilas Andriukaitis, Member of the Commission. – Madam President, colleagues, I have listened with great interest to the views expressed by this House and I am grateful for all of your valuable insights, especially as I see that we are all like-minded, speaking of possibilities to join our forces, not to separately addressing HIV or hepatitis C or tuberculosis. We need to understand that first of all it is social determinance – a lot of the same people, the same vulnerable groups, poverty and so on – and we need to provide comprehensive measures to protect, prevent, introduce, vaccinate, provide testing and so on and so on. We address those issues in our communication ‘Next Steps for a Sustainable European Future’. Following this communication we will present next year our actions to address those issues. This September we will trigger joint action inviting all the Member States to be onboard and improving the quality of prevention of HIV, tuberculosis, hepatitis and sexually transmitted infectious diseases.

Some of you mentioned problems with financial issues and budgetary issues and so on. The Commission is working with Member States to optimise the use of existing regulations and also asking, as I mentioned, the stem group to provide Member States with tools to explain how to use their financial capacities to address those issues. You know we are supporting, through the health programme, the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) work on access to innovative medicines and sustainability. This can help Member States to strengthen analytical capacity in areas such as pricing strategies and budgetary imports because it is very important – we know very well – in times of austerity there are a lot of problems around us. This House knows very well that we have only a health programme in our hands. It would be good to discuss the new Multiannual Financial Framework and also draw attention to how to strengthen European Union financial capacities to finance more measures because I depend on those programmes which were adopted in this House, and now it is very difficult to see how to move forward.

Speaking of pricing, the Commission’s role is to facilitate cooperation between Member States. This support can cover starter projects, maintenance of databases, collecting national prices. We are using European instruments but Member States do not show a big appetite. It will be also good to encourage Member States to cooperate more closely. I visited all 28 Member States. I had discussions with all national parliaments, with governments, speaking about possibilities to draw attention to the situation on the ground, because we need to cooperate.

The Commission will continue to encourage Member States to exchange information on access, pricing and cost containment policies, because it is absolutely crystal clear, we need to trigger our activities. As you mentioned, in Portugal, Luxembourg, The Netherlands, they have a lot of good practices in areas of addressing issues about vulnerable people. I visited the Abrigado Centre in Luxembourg. It was a very good job on the ground for assisting people in need to provide prophylactical measures and syringes, to guarantee confidentiality and fighting against stigma and discrimination. Decriminalisation is also a big issue, speaking about the situation in different Member States.

We also need to understand that we need to combine health instruments with social instruments. We have no chance to solve only through instruments of health ministers. We need to have broad social programmes on the ground. We need to encourage local authorities and local communities also to do more and providing the local instruments and especially keeping eyes on the homeless people. It is very painful to see those homeless people living on the streets.

We also need to see possibilities to extend our educational programmes. I look forward to working together with you towards achieving our shared aim of eliminating these diseases which damage the lives of so many people.

As you mentioned, some people are not aware of the situation. Yes, of course we need to have awareness campaigns, and I ask the ECDC and the EMA also to do more to think how to strengthen our capacity for an awareness campaign, not only one day in one year; we need to continue our efforts on an everyday basis.

Enforcement, implementation and possibilities to join our forces: I see only one way in this direction.

 
  
MPphoto
 

  Elnök asszony. – Egy állásfoglalásra irányuló indítványt juttattak el hozzám, melyet az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdésével összhangban nyújtottak be.

A vitát lezárom.

A szavazásra 2017. július 5-én, szerdán kerül sor.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov