Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2238(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0191/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0191/2017

Viták :

PV 03/07/2017 - 24
CRE 03/07/2017 - 24

Szavazatok :

PV 04/07/2017 - 6.15
CRE 04/07/2017 - 6.15
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0289

Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2017. július 3., Hétfő - Strasbourg Lektorált változat

24. Magántulajdonban lévő biztonsági cégek (rövid ismertetés)
A felszólalásokról készült videofelvételek
Jegyzőkönyv
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Kolejnym punktem porządku dnia jest sprawozdanie sporządzone przez Hilde Vautmans w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie prywatnych firm ochroniarskich (2016/2238(INI)) (A8-0191/2017).

 
  
MPphoto
 

  Hilde Vautmans, Rapporteur. – Onze Europese burgers vragen terecht dat we meer doen om hun veiligheid te verzekeren. Daarom denk ik dat het nu duidelijk is dat we meer moeten samenwerken, niet alleen tussen landen, maar ook tussen de publieke en private sector. U weet dat de private sector een sector in volle expansie is, die elke dag belangrijker wordt. Meer dan 100 000 veiligheidsondernemingen zijn wereldwijd actief, met werkgelegenheid voor meer dan 3,5 miljoen burgers, waarvan 1,5 miljoen in Europa. En dat is goed.

Maar het is duidelijk dat we behoefte hebben aan een discussie over het inzetten van deze firma's. Welke firma's mogen we inzetten, voor welke taken, binnen welk juridisch kader? Hoe kunnen we gezamenlijke opleidingen voorzien? Hoe kunnen we zorgen dat de gegevensuitwisseling vlotter loopt? Allemaal vragen die voor ons in de commissie duidelijk hebben gemaakt dat er dringend behoefte is aan een wettelijk kader. Eigenlijk vragen wij, mevrouw de commissaris, een richtlijn van de Commissie om de verschillen tussen de lidstaten te harmoniseren en met standaardregels waaraan de firma's moeten voldoen.

Op die manier vragen we bijvoorbeeld dat er een open lijst komt van firma's waarop we als EU een beroep mogen doen. Dat wij heel goed beschrijven waaraan die moeten voldoen, aan welke standaardvereisten zij moeten voldoen. Want u weet dat als we firma’s inschakelen vanuit de Europese Unie, en deze schenden mensenrechten, dan schaadt ook dat ons imago en dat is net wat wij hier in de commissie willen voorkomen.

Het verslag vraagt ook dat elk contract met de privésector gedetailleerde vereisten omvat omtrent – en dat zal voor u logisch klinken – het wapenbezit, wie er werkt, welke vergunningen er zijn en hoe wordt omgegaan met data-uitwisseling. Dat zijn dingen die we toch wel vragen van de firma's die we eventueel met taken belasten.

Mevrouw Mogherini, ons verslag gaat heel erg ver in zeer concrete suggesties en vragen aan de Europese Commissie. Maar er is er een die mij bijzonder aan het hart ligt, namelijk dat u een groenboek zou opstellen. Ik weet het wel, vaak wordt gezegd, groenboeken, witboeken, zoveel boeken... Maar ik denk dat hier een groenboek aangewezen is. Dat wij een duidelijk overleg opstarten met alle actoren binnen het veiligheidsgegeven, zowel het publieke als het private, en dat we echt in overleg gaan. Ik denk ook dat dit snel moet gebeuren. Dit is wat de burgers van Europa verwachten. Als we dit hebben, mevrouw Mogherini, dan zullen wij beter in staat zijn om een goede controle uit te oefenen en tevens te zien waar er misbruiken optreden.

Collega’s, jullie weten dat ik hier heel vaak intervenieer over defensie en in dit geval zou ik durven zeggen: more defense for less money. We weten dat er in Europa overal krimpende defensiebudgetten zijn, dat we het overal met minder defensiepersoneel moeten doen. En bovendien dat de taken die we vragen om onze veiligheid te respecteren en te waarborgen alsmaar meer specialisatie vereisen. Dus we weten dat als we die opdrachten blijvend willen aankunnen, we moeten gaan samenwerken met de privésector. We gaan de veiligheid van onze burgers kunnen vergroten. Dus vandaar ook dat ik hoop dat u dit verslag aangrijpt om te komen met die richtlijn en die standaarden. Dan is het ook duidelijk wat privébewakingsfirma’s mogen doen.

‘More defence for less money’.

– Want het mag wel duidelijk zijn: we gaan natuurlijk geen privébewakingsfirma’s inzetten om de taken van het leger over te nemen. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Maar we kunnen wel bij acties op het terrein privébewakingsfirma’s inschakelen om bepaalde niet-militaire taken uit te oefenen. Dan kunnen wij die ook heel goed controleren.

Mevrouw Mogherini, ik zou heel graag willen dat we dit verslag ter harte nemen. Ik wil heel graag alle collega’s hartelijk danken. Wij hebben heel goed aan dit verslag gewerkt en ik hoop dat het morgen met een brede meerderheid zal worden goedgekeurd.

 
  
 

Zgłoszenia z sali

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Pane předsedající, já samozřejmě uznávám to, že se na zajištění bezpečnosti mohou podílet ve vymezených rolích i soukromé bezpečnostní agentury, respektive soukromé bezpečnostní služby. A uznávám i to, že s nimi funguje v řadě států dobrá spolupráce, ale nesdílím to volání po nových směrnicích ani v této otázce, protože jsem přesvědčen, že soukromé bezpečnostní služby by měly požívat stejná práva jako každý jiný člověk, který se ocitne v určité situaci, kdy má možnost zakročit proti páchanému zločinu. Ale nemohou mít více práv, než je tomu u běžných soukromých občanů, soukromých osob.

Myslím si, že outsourcing služeb, jak to řekla i zpravodajka na konci svého vystoupení, je rozhodně negativní v oblasti bezpečnostních služeb a měli bychom na to najít vhodná doporučení. Pokud jde o doporučení, která by přijala Komise, toto bych rád podpořil.

 
  
MPphoto
 

  Caterina Chinnici (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora alto rappresentante, negli ultimi anni il settore della sicurezza privata effettivamente ha conosciuto una forte espansione, favorita anche dai tagli di bilancio alla spesa militare, che hanno portato molti Stati europei ad esternalizzare le attività di sicurezza ad imprese private.

Pur comprendendosi la necessità di contenimento dei costi, non può però condividersi che la scelta di affidare i servizi di difesa ad imprese private sia determinata solo da esigenze economiche. Le decisioni in materia di difesa e sicurezza, ambiti delicati e complessi di competenza delle autorità pubbliche, non possono basarsi esclusivamente su logiche legate al contenimento dei costi poiché, come ben sappiamo, le questioni inerenti alla sicurezza implicano attività di intelligence, attività di indagine e di pianificazione strategica, e non si esauriscono in compiti meramente operativi.

Occorre quindi definire un quadro legislativo uniforme a livello europeo, che disciplini l'attività delle imprese di sicurezza private con meccanismi normativi e di monitoraggio vincolanti per regolamentarne l'impiego anche nei paesi terzi e con adeguate procedure per la segnalazione di eventuali irregolarità.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). – Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζουμε ότι το συνταγματικό δίκαιο και η πολιτική επιστήμη καθορίζουν ότι το κράτος έχει το μονοπώλιο της άσκησης νόμιμης βίας, γι’ αυτό και η άμυνα και η ασφάλεια ανατίθενται σε δημόσιες αρχές. Λόγω του νεοφιλελευθερισμού, αυτό που βλέπουμε είναι πλέον να ανατίθεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις η άσκηση βίας και μάλιστα αυτή να θεωρείται και νομιμοποιημένη. Αυτό είναι ένα απαράδεκτο φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είδαμε αυτά τα γεγονότα να συμβαίνουν με ιδιωτικές εταιρείες που συμμετείχαν και στο Ιράκ και άσκησαν και στρατιωτική δράση. Είδαμε εταιρείες τέτοιες να κατηγορούνται για βασανιστήρια, για απώλεια ζωής ανθρώπων, για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για εγκλήματα πολέμου.

Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και φυσικά δεν συμφωνώ με το να διαμορφώσουμε έναν μηχανισμό που δήθεν θα νομιμοποιεί την άσκηση βίας από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αυτά τα θέματα άμυνας και ασφάλειας πρέπει να ανατίθενται ξεκάθαρα στις δημόσιες αρχές.

 
  
MPphoto
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI). – Κύριε Πρόεδρε, λόγω της αύξησης της τρομοκρατίας, το ασύμμετρο των απειλών του τόπου και τρόπου τέλεσης τέτοιων ενεργειών, οι κρατικές δυνάμεις ασφαλείας αδυνατούν, ως φαίνεται, να ανταπεξέλθουν έγκαιρα και αποτελεσματικά. Το πλήθος και το εύρος των στόχων που υφίστανται στο δημόσιο και ιδιωτικό φάσμα μπορούν να ασφαλιστούν αποδοτικότερα με τη χρήση οργανωμένων, εξοπλισμένων και με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό εταιρειών παροχής ιδιωτικής ασφάλειας. Αυτές οι ιδιωτικές εταιρείες θα μπορούν να συνεργάζονται, εντός συγκεκριμένου πλαισίου, με τις κρατικές δυνάμεις ασφαλείας σε επιχειρησιακό και πληροφοριακό επίπεδο.

Απαιτείται όμως κατάλληλη διαμόρφωση της νομικής βάσης, σαφής καθορισμός των κανόνων σύστασης και λειτουργίας τέτοιων εταιρειών, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα υπέρβασης αρμοδιοτήτων και δικαιοδοσίας και κυρίως προβλήματα συνεργασίας και διαλειτουργικότητας, που μπορεί να οδηγήσουν σε παράπλευρες απώλειες.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). – Domnule președinte, doamna Mogherini, stimați colegi, eu susțin raportul colegei noastre și susțin și recomandările făcute. Evident, a crescut numărul de societăți și avem această statistică de societăți de securitate privată, avem milioane de cetățeni care lucrează aici, evident că nu vor lua atribuțiile armatei. Cetățenii europeni doresc tot mai mult securitate și apărare. Cred că este bună recomandarea să se elaboreze o carte verde cu implicarea părților interesate și, de asemenea, să existe o orientare în contractarea comună în domeniul de angajare, utilizarea și gestionarea contractanților militari. Important mai cred că este să se elaboreze un model european eficace de reglementare a societăților de securitate privată. Trebuie să avem un model european, nu fiecare stat să aibă societăți de securitate privată diferite. De asemenea, susțin că este nevoie să se armonizeze diferențele juridice dintre statele membre printr-o directivă. Mulțumesc.

 
  
 

(Koniec zgłoszeń z sali)

 
  
MPphoto
 

  Federica Mogherini, Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. – Mr President, thank you very much. Let me start by saying that we very much welcome the report on this issue, which can open a new chapter in our awareness about private security companies. Private security companies, as you mentioned, are sometimes essential to safety, including that of European diplomatic and humanitarian operations in the world. On this point the European Union is fully in line with the International Committee of the Red Cross, which means we consider that hiring private security companies is legitimate and can be necessary – for instance, they can have an important role in protecting aid workers or people living in conflict areas – but, of course, these companies are not exempt from the observance of international humanitarian law. In their role as security providers, they must always respect the highest international standards on human rights.

The report points out that a legal framework already exists. The private security companies do not operate in a vacuum and the European Union was the first international organisation to sign up to the Montreux Document, promoted by Switzerland and the Red Cross, about obligations and good practices for private security companies.

It is now essential that we continue to work for this framework to be expanded and, especially, to be universalised. The UN Human Rights Council is considering drawing up an international framework to regulate, monitor and oversee private military and security companies, and this UN framework could complement and strengthen existing initiatives such as the Montreux Document Forum and International Code of Conduct Association.

I am pleased with the increased recognition of the relevance of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights and their implementation. Their value was recognised in the European Union Council conclusion on business and human rights adopted last year.

I would like to focus briefly on three points about the work ahead. First, if we want to create a better regulatory framework, progress is in the hands of Member States: in particular they can contribute to changing our current public procurement directives and rules.

As for the External Action Service all our potential security contractors have to be signatories of the International Code of Conduct and our delegations closely monitor the implementation of their contractual obligations.

Second, the work of security contractors is evolving fast, with a growing role for drones, cyber and civilian military operations. Our systems of safeguards must be continuously updated and we therefore need the cooperation not only of Member States and academics but also of legal experts and NGOs. In particular, we need to assess better which services can be outsourced and which have to remain under the sole responsibility of professional armed forces.

My third and final comment is about cooperation between the public and private sectors. Much of the experience of security services in the European public sector in recent years can be of help to the private sector too. Moreover, private security companies are often called on to operate side by side with our military. So it is essential that our institutions continue to engage regularly with the International Code of Conduct Association in order to meet common standards.

Finally, let me conclude by saying that it has been more than 10 years since public opinion began to hear about security contractors. A stronger legal framework for private security companies is in everybody’s interest: it is certainly in the European Union’s interest, so that they can contribute in the right manner to the security of many people, from diplomatic staff to humanitarian workers, around the world.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się we wtorek 4 lipca 2017 r.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat