Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 3. juuli 2017 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.In memoriam
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 4.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 5.Volituste kontrollimine (vt protokoll)
 6.Puutumatuse äravõtmise taotlus (vt protokoll)
 7.Puutumatuse kaitsmise taotlus (vt protokoll)
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 9.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c) (vt protokoll)
 10.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 11.Kodukorra tõlgendamine (vt protokoll)
 12.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78) (vt protokoll)
 13.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 14.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 15.Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (esitamine) (vt protokoll)
 16.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 17.Tööplaan
 18.Makromajanduslik finantsabi Moldova Vabariigile (arutelu)
 19.Euroopa standardid 21. sajandil (arutelu)
 20.HIVi, tuberkuloosi ja C-hepatiidi epideemiate laienemine Euroopas (arutelu)
 21.Toodete eluea pikendamine: kasu tarbijatele ja äriühingutele (lühiettekanne)
 22.Inimõiguste rikkumisega tegelemine, pidades silmas sõjakuritegusid ja inimsusvastaseid kuritegusid, sealhulgas genotsiidi (lühiettekanne)
 23.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 24.Eraturvafirmad (lühiettekanne)
 25.Töötingimused ja ebakindlad töösuhted (lühiettekanne)
 26.Liikumine üleeuroopalise pandikirjade raamistiku suunas (lühiettekanne)
 27.Kalastusturismi roll kalapüügi mitmekesistamises (lühiettekanne)
 28.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 29.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 30.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (540 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (2855 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika