Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 3 juli 2017 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.In memoriam
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 4.Samenstelling Parlement: zie notulen
 5.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 6.Verzoek om opheffing van de immuniteit: zie notulen
 7.Verzoek om verdediging van de immuniteit: zie notulen
 8.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 9.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
 10.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 11.Interpretaties van het Reglement: zie notulen
 12.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement): zie notulen
 13.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 14.Ingekomen stukken: zie notulen
 15.Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening): zie notulen
 16.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 17.Regeling van de werkzaamheden
 18.Macrofinanciële bijstand aan de Republiek Moldavië (debat)
 19.Europese normen voor de 21e eeuw (debat)
 20.Toename van het aantal besmettingen met hiv, tuberculose en HCV in Europa (debat)
 21.Een langere levensduur voor producten: voordelen voor consumenten en bedrijven (korte presentatie)
 22.De bestrijding van mensenrechtenschendingen in de context van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, met inbegrip van genocide (korte presentatie)
 23.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 24.Particuliere beveiligingsondernemingen (korte presentatie)
 25.Arbeidsomstandigheden en onzeker werk (korte presentatie)
 26.Naar een pan-Europees kader voor gedekte obligaties (korte presentatie)
 27.De rol van visserijgerelateerd toerisme in de diversificatie van de visserij (korte presentatie)
 28.Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang
 29.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 30.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (540 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2855 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid