Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Luni, 3 iulie 2017 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Omagiu postum
 3.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 4.Componența Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 5.Verificarea prerogativelor: consultaţi procesul-verbal
 6.Cerere de ridicare a imunității: consultaţi procesul-verbal
 7.Cerere de apărare a imunității parlamentare: consultaţi procesul-verbal
 8.Componența comisiilor și delegațiilor: consultaţi procesul-verbal
 9.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 10.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 11.Interprétation du règlement: consultaţi procesul-verbal
 12.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 13.Continuări ale avizelor şi rezoluţiilor Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 14.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 15.Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (depunere): consultaţi procesul-verbal
 16.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 17.Ordinea lucrărilor
 18.Asistență macrofinanciară în favoarea Republicii Moldova (dezbatere)
 19.Standardele europene pentru secolul 21 (dezbatere)
 20.Epidemiile de HIV, tuberculoză și hepatita C, în creștere în Europa (dezbatere)
 21.Un ciclu de viață mai lung al produselor: beneficii pentru consumatori și întreprinderi (prezentare succintă)
 22.Abordarea încălcărilor drepturilor omului în contextul crimelor de război și al crimelor împotriva umanității, inclusiv genocidul (prezentare succintă)
 23.Componenţa comisiilor şi a delegaţiilor: a se vedea procesul-verbal
 24.Societățile private de securitate (prezentare succintă)
 25.Condiţiile de muncă şi locurile de muncă precare (prezentare succintă)
 26.Către un cadru paneuropean pentru obligațiunile garantate (prezentare succintă)
 27.Rolul turismului legat de pescuit în diversificarea activităților de pescuit (prezentare succintă)
 28.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 29.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 30.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (540 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (2855 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate