Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Pondelok, 3. júla 2017 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.In memoriam
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 4.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 5.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca: pozri zápisnicu
 6.Žiadosť o zbavenie imunity: pozri zápisnicu
 7.Žiadosť o ochranu imunity: pozri zápisnicu
 8.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 9.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 10.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 11.Výklad rokovacieho poriadku: pozri zápisnicu
 12.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 13.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 14.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 15.Väčšie interpelácie (článok 130b rokovacieho poriadku) (predloženie): pozri zápisnicu
 16.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 17.Program práce
 18.Makrofinančná pomoc Moldavskej republike (rozprava)
 19.Európske normy pre 21. storočie (rozprava)
 20.Šírenie epidémie HIV, tuberkulózy a hepatitídy typu C v Európe (rozprava)
 21.Dlhšia životnosť výrobkov: výhody pre spotrebiteľov a spoločnosti (stručná prezentácia)
 22.Riešenie porušení ľudských práv v súvislosti s vojnovými zločinmi a zločinmi proti ľudskosti vrátane genocídy (stručná prezentácia)
 23.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 24.Súkromné bezpečnostné spoločnosti (stručná prezentácia)
 25.Pracovné podmienky a neisté pracovné miesta (stručná prezentácia)
 26.Smerom k celoeurópskemu rámcu pre kryté dlhopisy (stručná prezentácia)
 27.Úloha cestovného ruchu súvisiaceho s rybolovom pri diverzifikácii rybného hospodárstva (stručná prezentácia)
 28.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 29.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 30.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (540 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (2855 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia