Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2221(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0224/2017

Esitatud tekstid :

A8-0224/2017

Arutelud :

PV 03/07/2017 - 25
CRE 03/07/2017 - 25

Hääletused :

PV 04/07/2017 - 6.16
CRE 04/07/2017 - 6.16
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0290

Istungi stenogramm
Teisipäev, 4. juuli 2017 - Strasbourg Uuendatud versioon

7.9. Töötingimused ja ebakindlad töösuhted (A8-0224/2017 - Neoklis Sylikiotis)
Sõnavõttude video
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Curzio Maltese (GUE/NGL). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, in Europa e nel mondo, siamo immersi da decenni in un processo di svalutazione del lavoro che è la prima causa di crisi dei sistemi democratici. Una società che non riconosce il diritto a un lavoro dignitoso è una società che distrugge le fondamenta della cittadinanza. Noi abbiamo oggi tutti gli strumenti per invertire questa marcia verso il nulla, a partire dalle conquiste della tecnologia, che sono una conquista di tutta l'umanità, che oggi sono messe al servizio di pochi super ricchi, invece di essere utilizzate per liberare le masse di lavoratori dalla schiavitù di un lavoro noioso, ripetitivo.

Voglio dunque ringraziare l'autore della relazione, l'on. Sylikiotis, per aver inquadrato con precisione e coraggio i termini di questo vero dramma sociale e per aver offerto una serie di suggerimenti molto buoni. Ma è necessario avviare da subito un'azione concreta, prima che sia tardi.

 
  
MPphoto
 

  Rosa D'Amato (EFDD). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, nonostante i messaggi confortanti relativi alla ripresa dell'occupazione, il lavoro a tempo pieno a livello di Unione è ancora a livelli inferiori a quelli del 2008. L'ottimismo sui tassi di occupazione è imputabile, in molti casi, a un incremento di contratti a zero ore, ma anche a un ventaglio di formule atipiche che intaccano diritti e dignità dei lavoratori.

La precarietà ha subito un'impennata soprattutto negli ultimi dieci-quindici anni, specie nell'edilizia, nell'agricoltura, nell'aviazione e nel settore alberghiero. C'è poi il fenomeno del caporalato, parecchio diffuso in Italia, ma noto anche in altri paesi europei, e che è assimilabile alla schiavitù. È una forma illegale di reclutamento e organizzazione della manodopera, specialmente agricola ed edile, attraverso intermediari – i caporali – che assumono, per conto dell'imprenditore, operai giornalieri al di fuori dei normali canali di collocamento, senza alcun rispetto dei contratti previsti, impossessandosi di gran parte del loro salario e spesso segregandoli.

Da questo punto di vista c'è ancora molto da fare, ma le azioni contro il lavoro precario e sommerso, previste dalla proposta, vanno nella giusta direzione. Per questo il nostro voto è favorevole.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κυρία Πρόεδρε, η παγκοσμιοποίηση και ο διεθνής ανταγωνισμός, εκτός από την κινεζοποίηση των μισθών, έχουν προκαλέσει πλέον και τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε πλέον πάρα πολλές μορφές άτυπης εργασίας. Επίσης, η εξαρτημένη εργασία όλο και περιορίζεται, με αποτέλεσμα να έχουμε μορφές δήθεν αυτοαπασχόλησης. Όλα αυτά βεβαίως δημιουργούν προβλήματα στην κοινωνική συνοχή. Η αδήλωτη εργασία είναι επίσης ένα τεράστιο πρόβλημα, ιδίως σε μια φάση που έχουμε εκατομμύρια φτωχούς και, φυσικά, στρατιές ανέργων.

Επιπλέον, οι γυναίκες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 46% του εργατικού δυναμικού, είναι ο πιο αδύναμος κρίκος, θα έλεγε κανείς, στην αγορά εργασίας, διότι αυτές υφίστανται πιέσεις και έχουν αποδοχές κατά τουλάχιστον 16% χαμηλότερες από αυτές των ανδρών. Επομένως, απαιτούνται μέτρα για τα ζητήματα της απασχόλησης.

 
  
MPphoto
 

  Adam Szejnfeld (PPE). – Pani Przewodnicząca! Świat się zmienia, razem z tymi zmianami zmienia się gospodarka, a także rynek pracy. Do tej pory główną formą zatrudnienia, standardową formą, była umowa na czas nieokreślony i na pełny etat. W ostatnich 15 latach jednak obserwujemy wzrost liczby niestandardowych umów o pracę. Można do nich zaliczyć m.in. umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, umowy o pracę tymczasową, umowy o pracę z domu, czy też telepracę, umowy zerogodzinowe czy umowy cywilnoprawne. W tej sytuacji obowiązkiem Unii, ale także państw członkowskich, jest dopilnowanie o to, aby pracownicy – bez względu na podstawę prawną zatrudnienia – mieli zagwarantowane minimum: minimum socjalne, zdrowotne, bezpieczeństwa i higieny pracy itp. Należy jednak zadbać o to, by stosunek pracy mógł być maksymalnie elastyczny i pozbawiony nadmiernej biurokracji, w przeciwnym razie bowiem nie będzie służył ani pracownikom, ani pracodawcy, ani rynkowi pracy.

 
  
MPphoto
 

  Момчил Неков (S&D). – Г-жо Председател, навлизането на новите технологии и дигитализацията откриват големи възможности за нови работни места. В същото време обаче този процес носи редица предизвикателства както пред работодателите, така и за работниците. Договорите за „нулево“ работно време и несигурността на работното място са само част от тази проблематика.

Смятам, че при тези условия е крайно належащо Европейският парламент да заеме твърда позиция по отношение на несигурната заетост и условията на труд. Необходима е нова регулаторна рамка, която да гарантира достойни условия на труд за новите видове заетост, които тепърва ще бъдат създадени в резултат на цифровизацията.

Дадох подкрепата си за доклада на г-н Силикиотис, защото смятам, че Еврокомисията и държавите членки трябва да гарантират максимална защита на работниците в Европейския съюз. Специално внимание трябва да се обърне на младите и възрастните работници, както и на хората с увреждания, които са най-уязвими.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). – Pani Przewodnicząca! Sprawozdanie, nad którym debatujemy, wyraźnie skupia się na negatywnych tendencjach na rynku pracy, w tym przede wszystkim na nadużywaniu elastycznych form zatrudnienia. Nie możemy ich jednak stygmatyzować. Bardzo często dają jedyną szansę na pracę osobom młodym, bez doświadczenia, kobietom wychowującym dzieci czy też osobom ceniącym sobie niezależność. Wydaje mi się, że warunkiem brzegowym, którego przekroczenie prowadzi do licznych nieprawidłowości i patologii, jest wymuszanie na pracownikach przyjmowania elastycznej podstawy pracy wtedy, gdy chcemy zwiększyć tylko produktywność i konkurencyjność kosztem praw pracowniczych. O ile więc nie powinniśmy zwalczać elastycznych form zatrudnienia, to jednak muszą być wypracowane skuteczne mechanizmy przeciwdziałające ich nadużywaniu kosztem praw pracowniczych. Koniecznym rozwiązaniem jest zagwarantowanie, aby wszystkie rodzaje pracy zapewniały odpowiednie zabezpieczenie społeczne, na przykład zgodnie z programem godnej pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy. Niestety sprawozdanie odnosi się także do rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników. Ten tak politycznie wrażliwy temat, nad którym pracujemy, powinien znaleźć się w tym sprawozdaniu. Dlatego też wstrzymałam się podczas końcowego głosowania.

 
  
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Damit sind die Erklärungen zur Abstimmung geschlossen.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika