Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2699(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0434/2017

Συζήτηση :

PV 04/07/2017 - 11
CRE 04/07/2017 - 11

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2017 - 8.9
CRE 05/07/2017 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συζητήσεις
Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

11. Προετοιμασία του Προγράμματος Εργασίας της Επιτροπής για το 2018 (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Kolejnym punktem porządku dnia jest oświadczenie Komisji w sprawie przygotowania programu prac Komisji na rok 2018 (2017/2699(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Frans Timmermans, First Vice-President of the Commission. – Mr President, today’s debate launches our joint reflection on the priorities for the coming year. Over the past few days, we have made real progress towards better coordinating our efforts between Parliament, Member States and the Commission. We need to maintain this positive dynamic. Only together can we achieve tangible results in the key areas where our citizens and businesses expect the Union to provide an effective part of the solution.

The structured dialogue between Parliament and the Commission is working well, and together we have designed a focused and prioritised agenda. We have read the summary report from the Conference of Committee Chairs and I look forward to hearing your further input in our discussions today.

Halfway through its term of office, this Commission is effectively delivering on the 10 political priorities established at the outset, and on the basis of which this House approved our appointment. We have kept the focus on the big things, where effective European action can make a concrete difference in addressing the challenges facing Europe. Some of these challenges were predictable. Our digital agenda, for example, addresses the need to adapt to – and lead – the fourth industrial revolution that is underway. Others, such as the migration crisis, have evolved at a rate, and on a scale, that requires us all to be innovative and quick on our feet in finding ways to manage the situation effectively. Today we see what is happening in Italy, and we have just been discussing in the College of Commissioners today the series of immediate measures that can be taken by the EU Member States, the Commission, the EU agencies and Italy itself to accelerate our response to the pressing and dire situation in the central Mediterranean.

The implementation of the 2017 Work Programme is well under way. We have many important proposals on the table and we will redouble our engagement with you and the Council in the coming months to ensure real progress on measures such as the European Pillar of Social Rights, where I look forward to the interinstitutional proclamation to be signed by Parliament, the Council and the Commission before the end of this year.

The string of brutal terrorist attacks on European cities again shows that we must deliver on the European security agenda by reaching timely agreement on tackling money laundering and on the European Travel Information and Authorisation System. With rising security threats and instability in our neighbourhood, we need to make good progress on the European Defence Fund, and I see a lot of political momentum on this subject.

In the autumn we will present further measures, including on tackling tax fraud and tax evasion and on EU company law. We will deliver on our circular economy strategy with important proposals on plastics. Commission President Juncker will deliver a State of the Union speech here in this House on 13 September. As usual, our letter of intent will be sent to you in parallel. On that basis, I look forward to further exchanges between us all. I hope that we will also have productive discussions with the Council in the latter part of this year so that we can adopt our Work Programme for 2018 on 24 October 2017.

Our work next year will remain focused on delivering on the remaining actions provided for under our 10 priorities and the strategies for implementing them. We will pay particular attention, in terms of implementation, to the adoption of pending proposals. We will maintain a focus on regulatory fitness. The opinions of the REFIT Platform will feed into the discussions on the Commission Work Programme so that we continue to deliver on our shared policy ambitions without any unnecessary complexity. We want rules that will actually be implemented and thus bring real results on the ground, with a special focus on small and medium—sized enterprises.

Indeed, above all, 2018 will be a key year for delivery. When this House rises for elections in 2019, citizens will judge for themselves whether Europe has done what they expected. The Commission will continue to be your loyal partner in helping to find compromises and reaching agreement on key legislative measures. The joint declaration on the EU’s legislative priorities, signed by the Presidents of our three institutions in December 2016, has proved very valuable. After six months, we have been able to complete work on terrorist offences and firearms and on boosting the Capital Markets Union.

The day after tomorrow – on Thursday – you will vote on better access for blind and partially sighted people to copyright works, as well as on the European Fund for Sustainable Development to address the poor living standards and lack of work opportunities which push people to migrate. But more effort is now needed on legislative proposals that have not really progressed so far, including on the European Deposit Insurance Scheme and the Common European Asylum System.

This joint declaration process is not a matter of fast-tracking or undermining the quality of scrutiny and decision-making by the co-legislators. That would be counterproductive as it could only lead to poor results that do not address the challenges we face. But our cooperation does help to ensure that, where problems or delays arise, everyone is focused on finding solutions. We have shown with the European Border and Coast Guard and the European Fund for Strategic Investments (EFSI) that, when we all work hard on a shared priority, we can achieve the right results at the right time. I hope that agreement on EFSI 2.0 is close in sight.

So I look forward to the three Presidents’ agreeing later this year on a new joint declaration to shape our work for next year. All this programming and planning is not a bureaucratic process or a means in itself. Our dialogue about priorities is deeply political because it is about the sort of Europe we want to create. The Commission has launched a broad debate on the future of Europe with you and with national parliaments, with local and regional authorities, and with civil society at large. I count on your support in spurring an active, inclusive debate around where we want to be as the EU in the future, not just next year but also in the years to come.

 
  
MPphoto
 

  József Szájer, on behalf of the PPE Group. – Mr President, I will start where the Vice-President of the Commission stopped. Europe is still facing a crisis that we have not overcome yet, and that means much closer attention is required. We cannot just act like in normal peace times, so the exercise of determining the next year’s legislation is a very important debate. It is also a good way of mapping out how the various political parties here in Parliament are thinking about that.

On behalf of the PPE I would like to say we still believe that a competitive social market economy is the cornerstone of the European society. We also have to be very careful and pay attention to citizens and their needs. In this framework I would like to say clearly that we have asked the Commission to make efforts to further improve the work-life balance. We have also asked the Commission to determine their key priority actions to strengthen industrial competitiveness, enable companies to compete in domestic and global markets and reinforce the capacity of the Union and its Member States to support the development of businesses, with special attention to small and medium-sized enterprises.

We also would like, in the context of completion of the digital single market, to see special attention paid to cyber security, interoperability and the digitalisation of the transport sector, including road safety.

In the area of migration, which is the big challenge ahead of the European Union, we consider it of the utmost importance to tackle the root causes of migration by upgrading the Union’s development and cooperation policy in Africa as well as its role in the resolution of conflict in its neighbouring countries.

The other area which citizens are demanding us to pay special attention to – and we are doing that by forwarding the demand to the Commission – is security, which, in both its internal and its external aspects, should be a priority, with commitments to the neighbourhood and to ensuring the stability and implementation of the European Defence Action Plan.

In the financial area, we are expecting the Multiannual Financial Framework post-2020 and the proposal on own resources to be tabled by June 2018. This is very important if they are to correspond with the Commission’s and Parliament’s political cycles. Simplification of cohesion policy and the future of the common agricultural policy should be key elements.

The PPE Group wants to insist on implementation. The Commission is taking the right course in that, instead of addressing the many areas where there is a demand from the left in this House for regulation, it is concentrating on how we implement the existing legislation. The Commission has its role to play, together with the Member States, because we need to use all the available tools before creating new laws or legislation.

 
  
MPphoto
 

  Maria João Rodrigues, on behalf of the S&D Group. – Mr President, we know that now is a very important time to prepare the Commission work programme and set the right course for the European Union. This year is particularly important because we are also discussing the future of Europe, and Parliament should be involved in these discussions taking place everywhere.

We are in a new situation. This is a kind of moment of truth, of clarification, because the right-wing political parties have decided to table their own resolution – a very conservative one, as we see it.

Let me be precise. What is really needed in the European Union today? Progressive forces, and I believe the majority of citizens, are sure that we need to have a new growth and jobs strategy driven by sustainable development goals. This is very clear. Progressive forces and the majority of citizens know that we need a stronger social pillar, making sure that everybody – in whatever kind of job, including in the digital-economy transformation – has a decent labour contract and full access to social protection. We also need to make sure that we have the means to invest in people, particularly in children with the ‘Child Guarantee’.

Well, I must say I find it regrettable that the motion tabled by the conservative forces in this Parliament does not agree with any of this. They do not include these requirements – which are so clear – in their motion.

We also know that in order to really respect the Paris climate deal we need to translate our commitments into a real investment policy supported by the Union budget, and we know that in order to cope with the current refugee crisis the real solution is a European asylum system, which requires full reform of the Dublin regime. This is so clear. Nevertheless, it is not recognised by the right-wing coalition which is now organising the European Parliament.

Finally, we know that, in order to cope with these external challenges, we need to strengthen internal cohesion among Europeans, and this means tackling the divergence in the eurozone, with the Banking Union and fiscal capacity being introduced. It also means having a forward-looking Community budget, counting on our own resources, based on corporate taxation, and based on energy emissions. We need to turn Europe to the future and not to the past.

I believe that Parliament must be involved in the discussion which is coming in the European Council and everywhere. This is the purpose of our motion and we believe we can get substantial support.

 
  
MPphoto
 

  Anthea McIntyre, on behalf of the ECR Group. – Mr President, the European Union will only thrive if we take reform seriously. We face many social and environmental difficulties, as has been outlined by Commissioner Timmermans, but I want to focus on the enormous economic challenges we face: competitiveness, the loss of jobs to overseas employers, low growth rates, eurozone stagnation. These have led to unemployment levels in parts of Europe that are far too high and poor wage growth that has led to stagnant household incomes for far too long.

So as the Commission designs its work programme for 2018, the foremost objective must be to address Europe’s economic weaknesses by pursuing measures that unleash and encourage the creative capacities of our entrepreneurs and businesses, especially SMEs. This will deliver benefits for the whole community. If we can get that right, so many of our other political, social and environmental problems will be easier to overcome. If we are economically weak, we will be dominated by others who may not share our democratic traditions or political principles, but if we are economically strong, we will be in a position to defend our values and promote our common interests in what will be a very difficult century ahead.

To help set an agenda of renewal, we have been pleased to work with the EPP and ALDE Groups on a joint motion. Of course, our Groups have very different political visions for Europe – there are many areas where we do not agree. But what we have in common is a desire to address Europe’s shared problems in a practical way, with a programme of constructive reform. So we have come together on the specific issue of the 2018 work programme to help set a strong and positive agenda for reform on key issues which would deliver tangible benefits to all our citizens, and I commend it to you.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in ‘t Veld, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, we note the absence of the Council, which is not innocent. This morning I heard – I was not present myself – that President Juncker was very upset at the low turnout of MEPs in this room and called us ridiculous.

Well, I would like to say that the absence of the Council is fairly ridiculous because we are three EU institutions, the Council representing the Member States and the Member States are responsible for a very important part of the implementation of the things that we are talking about today.

We need the Council on board and yet the Council doesn’t seem to think that they need Europe or the Commission or Parliament. It is very symbolic that the Council is absent because we all know that there is a big problem in the implementation and the enforcement of European policies.

Despite our occasional differences, the Commission and Parliament are usually singing from the same hymn sheet. We do our homework, we adopt policies and then the problems start because the Member States fail to implement. If I may give you one blatant example it is of course the famous EU Passenger Name Record Directive which had to be adopted in a big rush. So where are we now with the implementation? Absolutely nowhere. And this is typical for most of the files.

When it comes to implementation and enforcement I would also like to look at the Commission because – yes – we are talking about important topics today that we would like the Commission to take initiatives on, but we would also like the Commission to be a bit more assertive when it comes to enforcing EU law against the Member States. We have been talking here a lot about issues relating to fundamental rights and the rule of law, but I am also thinking about something like Dieselgate.

Why does it have to be the Americans who take action, who find out? Why isn’t it our own authorities? If we agree that it is the national authorities that implement EU policies we have to be absolutely sure that that is what they are doing: implementing, applying, enforcing the policies. Because if they fail to do that then they should not have that power; then it should be at EU level.

Another request to the Commission: we note that when it comes to files relating to, for example, fighting terrorism, there is a systematic absence of impact assessments. Can we please make sure that from now on, every proposal relating to the fight against terrorism and crime will be accompanied by an impact assessment?

Finally to my colleague Ms Rodrigues, who referred to us as conservative right-wing forces. I think that is very funny because when it is about other topics I am usually accused of being left-wing, so whatever. I am probably in the middle. I would say, you know, conservative forces are right-wing and left-wing these days. On your topic of a social Europe, the Liberals are very much for a free Europe but also for a fair Europe. And that means fair opportunities for everybody, and confusion is often in social Europe equates a socialist Europe, well we see it differently.

We believe in opportunities, in opening our borders and giving young people access to the labour market, rather than replacing outdated social security systems at national level with one at the European level. Let’s finally give young people an opportunity. People have been excluded from the labour market – yes, dear colleague – excluded from the labour market. Let’s finally give them the same chances as those who are already in a job. I hope that we can do this together with the Commission.

 
  
MPphoto
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Timmermans, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Επιτροπή χρειάζεται να αλλάξουν πολλά, στην πράξη και όχι στα λόγια, για να ξανακερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, γιατί τα τελευταία χρόνια αυξάνονται επικίνδυνα οι ανισότητες, η ανεργία, η φτώχεια, οι κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες, το χάσμα ανάμεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς, και από αυτό χάνει η ιδέα μιας ενωμένης δημοκρατικής Ευρώπης και κερδίζει η άκρα δεξιά που θέλει να διαλύσει την Ευρώπη.

Αλλά οι πολίτες δεν θέλουν πια λόγια· ζητούν θετικά, συγκεκριμένα βήματα που θα τα δουν να καθρεφτίζονται στη ζωή τους, στην οικονομία, την κοινωνία, την ποιότητα της δημοκρατίας, την οικονομική και κοινωνική συνοχή. Ζητούν έναν ισχυρό κοινωνικό πυλώνα με περιεχόμενο, και όχι ένα άδειο κουτί, για να αντιμετωπιστούν οι εντεινόμενες ανισότητες και το κοινωνικό ντάμπινγκ, μια Ευρωπαϊκή κοινωνική Χάρτα που θα καθιερώνει με νομική δεσμευτικότητα ένα κοινό υποχρεωτικό πλαίσιο δικαιωμάτων για τους φτωχούς και τους εργαζόμενους σε όλη την Ευρώπη και ένα νέο σύμφωνο απασχόλησης και ανάπτυξης που θα βάζει τέλος στο δόγμα της αιώνιας λιτότητας και θα ενισχύει τις πολιτικές συνοχής. Ζητούν φορολογική εναρμόνιση -επιτέλους- στην Ευρώπη, για να σταματήσουν οι συνεπείς φορολογούμενοι, είτε είναι εργαζόμενοι είτε συνταξιούχοι είτε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να πληρώνουν το κόστος μιας γιγαντιαίας φοροδιαφυγής των πολυεθνικών εταιρειών, και επίσης ζητούν σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μακριά από την ξενοφοβία και τον ρατσισμό, και ευρωπαϊκές λύσεις αλληλεγγύης στο προσφυγικό, ώστε να μη σηκώνουν μόνον οι Ιταλοί και οι Έλληνες το βάρος αυτό.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ριζικές αλλαγές που να ενισχύουν την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, γιατί αλλιώς θα αντιμετωπίσει τάσεις διάλυσης, ένταση των ανισοτήτων και τον κίνδυνο μιας άκρας δεξιάς που θέλει να μας γυρίσει ογδόντα χρόνια πίσω.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, Monsieur Timmermans, selon l’Organisation mondiale de la santé, chaque année, entre 20 000 et 30 000 Européens meurent à cause de l’amiante, une substance que l’on sait cancérigène depuis le début des années 1960. Or, il a fallu attendre 1997 pour qu’elle soit interdite en Europe. Entre-temps, des centaines de milliers de vies ont été ruinées ou perdues. Vous allez me dire: «Quel lien avec le programme de travail de la Commission?» Tout simplement celui-ci: quand je vous vois à l’œuvre, je constate chez vous encore et toujours la même obsession, celle de déréguler. Vous allez me dire: «Non, pas du tout». Mais les faits sont là.

Malgré une opposition grandissante de nos concitoyens, vous vous obstinez à vouloir conclure des accords de libre-échange taillés sur mesure pour les multinationales, comme, cette semaine encore, avec le Japon. Dix ans après le début de la crise financière mondiale, que voyons-nous? La Commission propose plutôt d’enclencher la marche arrière sur la régulation financière en s’opposant à toute augmentation des fonds propres des banques, au moment même où, en Italie, les contribuables sont à nouveau appelés à mettre la main au portefeuille pour sauver ces mêmes banques.

Vous vous obstinez à vouloir faire avaler de gré ou de force le glyphosate à nos concitoyens et, à vous écouter, on ne pourra interdire les perturbateurs endocriniens que quand ils auront fait la preuve de leur nocivité, c’est-à-dire, comme dans le cas du tabac ou dans celui de l’amiante, quand on aura constaté le désastre sanitaire. Quant à vos recommandations sur le travail, elles tiennent à un totem: flexibiliser, flexibiliser et flexibiliser.

Monsieur Timmermans, lorsque vous parlez de mieux légiférer, à qui pensez-vous? À nos concitoyens ou aux détenteurs de capitaux? Lorsque vous parlez d’analyse d’impact, vous parlez d’impact sur la vie ou d’impact sur les profits?

Ces règles que vous appelez si facilement des «obstacles non tarifaires au commerce», nous préférons les nommer pour ce qu’elles sont, à savoir des protections qui devraient assurer la possibilité d’une vie digne pour tous nos concitoyens.

Monsieur Timmermans, nous étions, vous et moi, gamins en 1968. Ce que je veux dire par là, c’est que ni vous ni moi ne sommes tenus par ce slogan un peu fou de mai, selon lequel il serait «interdit d’interdire». Lorsque l’on a la certitude ou une présomption étayée que des produits financiers, chimiques, agricoles, alimentaires ou encore d’usage général sont toxiques, la seule attitude responsable, c’est de les interdire.

 
  
MPphoto
 

  Laura Agea, a nome del gruppo EFDD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, ammettiamolo: oggi l'Italia rappresenta per tutti voi qui riuniti lo Stato scemo dell'Unione europea. Non prendiamoci in giro. Fa male ammetterlo, ma è così.

Di chi è la colpa, signori? Della Germania e della Francia, che alzano i muri e ci voltano le spalle in un momento di emergenza? O di tutti i passati governi italiani, che si sono piegati al compromesso per briciole di notorietà? È una vergogna! È una vergogna scoprire che l'Italia, con Renzi, dopo l'operazione "Mare Nostrum" ha firmato l'accordo "Triton", che voi avete proposto come soluzione ad ogni male: imbarcazioni europee in cambio di migranti. È una vergogna che il sistema bancario italiano stia crollando nel nome delle regole dell'austerità che voi avete imposto e che i governi italiani hanno accettato. È una vergogna che l'Unione europea, nata per creare un percorso di solidarietà fra Stati, sia oggi il simbolo di un disegno fallimentare.

Noi, signori, a differenza di quello che viene riportato dalla stampa, ci crediamo nel sogno di un'Europa unita e solidale, e ci crediamo davvero. Ma oggi resta solo un sogno. Perché a parole siete tutti bravi a fare promesse. Volete recuperare un po' di credibilità? Allora sbrigatevi! Numero uno: togliamo subito il cappio dell'austerità dal collo dei più deboli; numero due: stracciamo subito il regolamento di Dublino che ha trasformato l'Italia nel campo profughi di tutta l'Europa. Voi siete disposti a farlo?

 
  
MPphoto
 

  Mara Bizzotto, a nome del gruppo ENF. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi sono più delusa e più incazzata del solito. Incazzata con voi, buonisti di mezza Europa, perché dopo anni di colpevole silenzio vi svegliate improvvisamente e ci dite che in Italia arrivano troppi clandestini. Ma come? Io ve lo dico da almeno cinque anni e voi, tutti voi, mi avete sempre accusata di essere razzista.

La verità è che io non sono razzista, noi non siamo razzisti, noi siamo soltanto realisti. In Italia continuano a sbarcare migliaia di clandestini: 85 000 negli ultimi sei mesi, portati da navi battenti bandiere di mezzo mondo. Perché tutti in Italia? Perché gli altri paesi chiudono le frontiere e l'Italia non può farlo?

Alla Commissione europea e al governo italiano dico una sola cosa: vergognatevi! Oggi avete annunciato un nuovo piano d'azione per ridurre i flussi migratori. La solita aria fritta. Siete come il governo italiano: solo chiacchere e distintivo! Siete come il governo "Renziloni", che minaccia di chiudere i porti ma non ha il coraggio di farlo. Perché tutti voi siete complici di questa immigrazione selvaggia.

Adesso però la nostra pazienza è finita. Fi-ni-ta! E noi della Lega, assieme a migliaia di cittadini italiani stanchi di ascoltare le vostre bugie, chiuderemo fisicamente i porti e non faremo scendere i clandestini da quelle navi. Tolleranza zero e frontiere blindate. Ci difenderemo da soli da questa invasione.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE). – Panie Przewodniczący! Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2018 jest początkiem budowy tego planu i tak to zostało przedstawione przez pana wiceprzewodniczącego. Nasza debata toczy się oczywiście w określonych warunkach. Po pierwsze przedstawiono nam białą księgę z pięcioma wariantami przyszłości Unii. Poza tym jest debata o budżecie po roku 2021, też pięciowariantowa, i faktyczny początek negocjacji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, które ostatecznie mają zakończyć się gdzieś pod koniec roku 2018. To będzie oczywiście w dużej mierze determinowało nasze prace w Parlamencie. Rozpoczął się również i ciągle trwa średniookresowy przegląd budżetowy, z którego wypłyną określone wnioski. Jesteśmy też w trakcie podejmowania bardzo ważnych decyzji w sprawie funkcjonowania unii energetycznej, proponowania rozwiązań, które dotyczą Unii efektywnie korzystającej z zasobów, zwłaszcza w odniesieniu do gospodarki o obiegu zamkniętym, a przed nami jest jeszcze faktyczna decyzja w sprawie unii obronnej i wyzwań z tego zakresu, w szczególności jeśli chodzi o zwalczanie terroryzmu i nasze bezpieczeństwo zewnętrzne. Tutaj też należy uwzględnić politykę wobec naszych sąsiadów w Europie i sąsiadów Europy.

Konieczna jest też realizacja i finalizacja założeń strategii jednolitego rynku oraz jednolitego rynku cyfrowego, przede wszystkim zaś europejskiej gospodarki opartej na danych. Szczególnie więc cieszy mnie deklaracja, że rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce zostanie uwidoczniona, bo to jest gwarancja stabilnych, dobrych miejsc pracy w Europie.

 
  
MPphoto
 

  Udo Bullmann (S&D). – Herr der Präsident, Herr Vizepräsident der Kommission! Diese Tage sind die Tage der großen Namen im Europäischen Parlament. Wir haben Simon Veils heute gedacht, am Samstag hier Helmut Kohls. Wir könnten genauso der Lebensleistung eines Helmut Schmidt, eines Willy Brandt, eine Giscard d‘Estaing, die sich allesamt unisono um Europa verdient gemacht haben, ebenso gedenken. Ich frage mich, was die Botschaft dieser Namensnennungen in diesen Tagen ist. Unter den Herausforderungen des Brexit, der internationalen Globalisierung, des Klimawandels – was wäre ihre Botschaft? Ich höre insbesondere einen Satz aus diesen Lebenswerken, einen ganz knappen: Habt Courage, habt Mut, lebt auf der Höhe der Zeit, nicht im Gestern, wenn ihr Europa verteidigen wollt! Und sagt den Menschen, dass es nur Europa ist, das sie beschützen kann und auf dem Weg in eine bessere Zukunft führen kann.

Aber dann frage ich mich, liebe Kolleginnen und Kollegen: Warum ist das so schwer? Warum können wir nicht ein gemeinsames Papier verabschieden, wo jedem Arbeitnehmer und jeder Arbeitnehmerin ein Recht auf angemessene Arbeit, auf Schutz, auf sozialen Schutz innerhalb der Beschäftigung, aber auch im privaten Leben gewährt wird? Warum können wir den Kindern Europas nicht sagen, ihr müsst nicht in Armut aufwachsen? Und das, Frau Kollegin in 't Veld, ist der Unterschied: Wir sind mit Ihnen der Auffassung, dass die Menschen ihre Freiheit leben wollen, dass sie ihr eigenes Leben gestalten wollen. Aber wir glauben auch, dass sie das umso besser können, wenn sie keine Angst um das Tägliche haben müssen, keine Angst vor den Widrigkeiten des Alltages haben müssen.

Also warum können wir nicht ein gemeinsames Papier produzieren, indem wir der Kommission eine Leitlinie dafür bieten? Das ist mein Appell! Ich verstehe es nicht, ich würde gerne haben, dass auch die anderen Fraktionen auf der Höhe der Zeit sind und uns helfen, das durchzusetzen.

 
  
MPphoto
 

  Richard Sulík (ECR). – Herr Präsident, schönen guten Tag, Herr Timmermans! Meine Bekannte hier im Europäischen Parlament hat neulich geklagt, dass sie jetzt viel weniger Arbeit hat – sie ist Übersetzerin –, und das ist eine direkte Folge dessen, dass die Kommission jetzt viel weniger Legislativvorschläge einreicht. Das finde ich sehr lobenswert.

Das ist auch deswegen gut, weil die Kommission jetzt Zeit hat, sich dem größten Problem der Europäischen Union zu widmen – das sind die Migranten. Zuerst kamen die über Ungarn, dann über den Westbalkan, dann über die Türkei, jetzt kommen sie über Libyen. In der Zwischenzeit sind die Rettungsorganisationen die größten Schlepper, weil sie die Migranten 20 Kilometer vor der libyschen Küste aufgreifen und alle nach Italien transportieren. Das ist Ihnen wohl bekannt.

Es wäre wohl an der Zeit, Teile des Genfer Abkommens zu überdenken, damit das Individualasylrecht nicht missbraucht werden kann für Massenmigration. Dafür war das nie gedacht. Auf jeden Fall ist die Lösung nicht, die Migranten über Europa zu verteilen, sondern sie zu stoppen.

Und was ich nicht verstehe, ist: Frankreich wird für eine Defizitüberschreitung nicht bestraft, Ungarn und Polen werden bestraft.

 
  
MPphoto
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL). – Senhor Presidente, dívida, euro, banca, três eixos fundamentais de ação e rutura necessária com os constrangimentos da União Europeia. A resposta à dívida exige o início e apoia os processos de renegociação da dívida pública, nos seus prazos, montantes e juros, a par do anulamento da sua componente ilegítima garantindo que o serviço da dívida seja compatível com o desenvolvimento social e económico de cada país.

Romper com o garrote que é o euro, instrumento político de concentração e controlo económico, que impôs uma brutal dinâmica de divergência na zona euro, exige a criação de programas de apoio àqueles países que considerem que a sua permanência no euro se tornou insustentável e insuportável prevendo a adequada compensação pelas perdas provocadas no quadro de uma saída negociada da moeda única.

Rejeitar a união bancária significa libertar os países da estratégia de concentração, centralização e alienação da banca nacional para o estrangeiro como caminho necessário para retomar o controlo público e democrático do sistema bancário. Nenhum povo está condenado a ficar amarrado a estes ou outros constrangimentos da União Europeia contrários aos seus interesses e soberania e será da vontade dos povos e da sua luta que se construirá a alternativa ao futuro de empobrecimento e exploração que se adivinha em qualquer um dos vossos cenários. Será essa luta a abrir caminho a uma outra Europa de paz e de cooperação, de progresso e de justiça social, de Estados livres e soberanos e iguais em direitos.

 
  
MPphoto
 

  Kristina Winberg (EFDD). – Herr talman! Man brukar säga att man ska lösa orsakerna till ett problem, inte bara behandla symptomen. Jag vill påstå att det finns enklare lösningar på migrationskrisen, vilket är den kris vi borde tala om hela tiden i denna kammare.

Den kris som skapas av en alltför generös invandringspolitik i framför allt länder som Sverige, med en i och för sig välmenande tanke, men som i praktiken är katastrofalt kontraproduktiv för en demokratisk stats välbefinnande.

Dessutom orsakas krisen av den enorma befolkningsökning som sker utanför Europa samt dessa områdens och länders dysfunktionella karaktär som resulterar i stor arbetslöshet och mycket dystra framtidsutsikter.

I Italien strömmar det in företrädesvis ekonomiska migranter just nu. Vissa dagar kommer det tusentals. Lösningen är inte att ordna en tvingande omfördelning från Italien till resten av Europa. Det är som att ösa vatten ur båten men inte täppa igen hålet i båten, om jag tillåts använda en sådan liknelse i dessa sammanhang.

Kommissionen och några inrikesministrar presenterade en lösning härom dagen där man bland annat ska hjälpa Libyens kustbevakning att bättre patrullera sin kust. Vi vill även hjälpa Libyen att säkra deras enormt långa södra gräns. Vilka som ska göra detta sägs inte.

Det låter som om man ska bygga en ny statsapparat i Libyen, vilket blir en stor utmaning. Jag har en enklare lösning. Ge tillbaka asyllagstiftningen till varje land. Ge Italien rätt att sätta tak på antalet som söker asyl. Besluta om en paus i asylansökningarna, eller varför inte rätten att säga nej till de båtar från olika organisationer som just nu i princip transporterar migranter nästan hela vägen från Libyens kust till Italien.

Jag är medveten om invändningar mot asylrätt och annan folkrätt, men detta måste gå att ordna.

 
  
MPphoto
 

  Krišjānis Kariņš (PPE). – Priekšsēdētāja kungs, kolēģi, komisāra kungs! Es šodien runāšu par industriju un par darba vietām. Mēs zinām, ka Eiropā mums ir mērķis —palielināt industrijas īpatsvaru IKP līdz divdesmit procentiem. Skan skaisti! Runa ir par darba vietām. Bet jāuzdod jautājums, kāpēc Eiropā mums industrijā nav tik daudz to darbvietu, kāpēc mēs neattīstāmies?

Un te jāatceras, ka Eiropas industrija konkurē pasaules tirgū, konkurē ar Ameriku, ar Ķīnu, ar Japānu, ar citām ekonomikām. Un visai industrijai, visai rūpniecībai, lai tā būtu konkurētspējīga, ir svarīgas izejvielu cenas. Cenas! Īpaši enerģijas, īpaši elektrības. Jo zemākas elektrības cenas, jo konkurētspējīgāka ir Eiropas industrija.

Timmermana kungs, es jūs kā Komisijas pārstāvi aicinu īpaši pievērst uzmanību astoņpadsmitajā gadā tam, ka šī tā saucamā ziemas enerģijas pakotne, kas faktiski veicinātu to caur likumu, lai attīstītu elektrības tirgu, patiesi iet uz priekšu gan caur Parlamentu, gan caur Padomi, lai mēs varētu nonākt pie jauna likuma Eiropā, kas veicinās konkurenci elektrības tirgū, kas pazeminās cenas, kas padarīs mūsu industriju konkurētspējīgāku, lai mēs varētu sasniegt šo divdesmit procentu mērķi.

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D). – Spoštovani, danes govorimo o tem, kako bi Komisija delovala bolj učinkovito. Da, kakovostna socialna agenda, ki gre iz roke v roko s premišljenimi gospodarskimi ukrepi, je predpogoj za zmanjšanje brezposelnosti. Da, trajnostni razvoj bomo dosegli le, če bomo skupaj odgovorili na izzive klimatskih sprememb in globalizacije, in da, Unija bo vodilna globalna sila, če bomo govorili z enim glasom.

A vendar Komisija ne bo dosegla absolutno ničesar brez doslednega spoštovanja vrednot. In slovenski državljani so na dobri poti, da zgubijo zaupanje v Komisijo. Potem ko je ta Komisija botrovala dogovoru o arbitraži med Slovenijo in Hrvaško in sodelovala pri odločitvi, da je to del hrvaškega pristopnega paketa, je sedaj neodločna.

Zakaj se, spoštovani Timmermans, ne zavzamete glasno, da gre preprosto za spoštovanje mednarodnega in evropskega prava? Za spoštovanje uglednih mednarodnih sodnikov, o meji med državama, ki je bila sprejeta pred nekaj dnevi. In tega nas je lahko pravzaprav najbolj strah, državljanov, ko bodo začutili, da Komisija namesto v interesu vseh državljanov Evropske unije dela zgolj v interesu nekaterih držav ali posameznikov ali skupin. Takrat bo prepozno za kakršen koli delovni program in pa kakovostne politike. Hvala lepa.

 
  
MPphoto
 

  David Casa (PPE). – Sur President, iva, l-ikbar sfida għalina fis-snin li ġejjin, jiġifieri l-abbiltà li nsibu bilanċ bejn it-tkabbir ekonomiku u sostenibbli - u allura qed nistaqsu kif se nindirizzaw dan?

Hu essenzjali li l-ħaddiema jkunu kapaċi jaddattaw irwieħhom u jsibu impjieg li jkun paragunabbli mal-kwalifiċi tagħhom u jkunu kapaċi jittrasferixxu l-ħiliet tagħhom bejn negozju u ieħor, u bejn industrija u oħra. It-taħriġ u t-tagħlim huwa neċessarju sabiex nassiguraw li t-tkabbir fl-impjiegi jkun imqabbel mal-provvista tax-xogħol, u dan jgħodd mhux biss għal dawk il-ħaddiema ta’ età avvanzata iżda wkoll għal dawk li jkunu daħlu fid-dinja tax-xogħol għall-ewwel darba.

Irridu ninvestu fil-ħaddiema sabiex inkunu nistgħu nħaddmu potenzjal sħiħ tas-suq diġitali u forom ġodda ta’ xogħol. Il-pajjiżi Membri għandhom jiġu inkoraġġuti sabiex jinvestu fi programmi ta’ tagħlim ta’ matul il-ħajja għall-ħaddiema kollha f’kull qasam. Irridu wkoll nanalizzaw is-swieq tax-xogħol sabiex insibu l-bilanċ ġust bejn it-taħriġ vokazzjonali u dak universitarju, sabiex b’hekk nissodaw il-ħolqa bejn id-domanda u l-provvista tas-suq tax-xogħol.

It-trawwim u l-istimular tal-intraprenditorija huwa kruċjali, ukoll f’termini nassiguraw it-tkabbir u s-salvagwardjar fi ħdan swieq tax-xogħol diversi. It-tieni ħaġa hija li l-intreprenditorija ma tgħoddx biss għal dawk li jkunu qegħdin ifittxu l-impjieg, imma għal dawk li jkunu qegħdin joħolquhom ukoll.

 
  
MPphoto
 

  Jeppe Kofod (S&D). – Hr. formand! Hr. førstenæstformand Timmermans! Kommissionens arbejdsprogram skal sætte ind der, hvor Europas borgere kæmper med virkelige problemer og bekymringer i dagligdagen. I 2018 skal EU sætte en fælles bund under selskabsskatten, stoppe og straffe skattely og international skatteunddragelse, skabe nye job og værne om de job, der allerede findes: Vi skal kort sagt have en solidaritetspagt i Europa. Fra 2001 til 2016 er selskabsskatten i EU-medlemslandene faldet fra 30 % til 22 % i snit. Det er et ræs mod bunden mellem Europas lande, ikke på at skabe vækst, men på at stjæle væksten fra hinanden. Det er dybt godnat! Det er ikke et Europa, der arbejder sammen, men et Europa, der snyder sig selv for milliarder af skattekroner. Det skal stoppes nu! Derfor har vi brug for en fælles bund under selskabsskatten og en fælles konsolideret selskabsskattebase. Men ikke nok med det: For de selskaber, der tjener mest, koster skattefusk hver borger i EU 15 000 kroner i tabt velfærd hvert år på grund af skattely, skatteunddragelse, aggressiv skatteplanlægning. Derfor skal vi have en fælles europæisk sortliste over skattely med hårde, automatiske og kontante sanktioner for både skattelylande og de virksomheder og rige privatborgere, der benytter sig af dem. Endelig bør EU’s opgaveliste for 2018 skabe nye job og beskytte eksisterende. Vi socialdemokrater vil aldrig acceptere et fællesmarked, hvor arbejdere tvinges til at underbyde hinanden på dårlige arbejdsvilkår og på lønvilkår, man ikke kan leve af. Derfor har vi brug for en solidaritetspagt, og det bør vi arbejde på i 2018.

 
  
MPphoto
 

  Peter Liese (PPE). – Herr Präsident, Herr Vizepräsident der Kommission, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte das Thema Gesundheit ansprechen. Es ist ein Thema, das nach Maßgabe der Verträge – zumindest in bestimmten Bereichen – von der Europäischen Union bearbeitet werden soll, und trotzdem haben wir seit Amtsantritt der Kommission Juncker-Timmermanns keinen einzigen Gesetzgebungsvorschlag bekommen, an dem wir hier im Plenum arbeiten. Es gibt Vorschläge, die noch von der alten Kommission kommen, aber nichts Neues. Es ist ja nicht so, als ob wir keine Aufgaben hätten. Wir werden dringend von Patientenverbänden, von der Industrie gebeten, dass man im Bereich der Technologiefolgenabschätzung im Gesundheitswesen etwas tun muss.

Wir brauchen Anreize, und zwar sehr konkret – nicht nur in einem Aktionsplan, sondern in Gesetzgebung –, um die Antibiotikaresistenzen zu bekämpfen, um neue innovative Medikamente auf den Markt zu bringen. Ich glaube, das Parlament hat in den letzten Jahren immer wieder Vorschläge gemacht, auch in der jetzt vorliegenden Entschließung der EVP mit anderen Fraktionen. Ich bitte die Kommission, das wirklich aufzugreifen und nicht immer nur Pläne zu machen, sondern auch konkrete Gesetzgebungsvorschläge zu machen. Wir wollen nicht alles regeln, aber in bestimmten Bereichen ist es eben notwendig.

Wenn man die Bürgerinnen und Bürger am Geburtstag oder zum Neujahr fragt: Was wünschst du dir am meisten? Dann kommt nicht: stabile Institutionen, Wirtschaftswachstum oder Ähnliches, sondern dann kommt Gesundheit. Deswegen müssen wir auch unseren Teil der Verantwortung in diesem Bereich tragen.

 
  
MPphoto
 

  Kathleen Van Brempt (S&D). – Zoals al wel vaker, weer eens met mijn collega aan de overkant, Peter Liese. En daarom dat wij vanuit deze fracties ontgoocheld zijn dat er geen brede gemeenschappelijke progressief vooruitstrevende visie ontwikkeld wordt. Bijvoorbeeld over de opwarming van het klimaat en de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst van Parijs. Daar zou u het toch allemaal over eens moeten zijn? Het zou toch een centrale plaats moeten innemen in onze actie en de actie van de Commissie?

Dat vereist in eerste instantie, mijnheer de vicevoorzitter van de Commissie, dat er een tandje wordt bijgestoken. Want de initiatieven die de Commissie genomen heeft en die verdienstelijk zijn, op het vlak van schone energie bijvoorbeeld, zijn genomen vóór de tenuitvoerlegging en de beoordeling van de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst van Parijs. Dat betekent dat we ambitieuzer moeten zijn dan die voorstellen en dat we de Overeenkomst van Parijs ook echt moeten omzetten in wat we hier doen, bijvoorbeeld door sneller te komen met initiatieven rond de CO2-uitstoot van auto's, en dat we dat ook zeer ambitieus moeten doen.

Daaraan gekoppeld zou ik ook aandacht willen vragen voor de conclusies van onze onderzoekscommissie EMIS, die heel ambitieuze doelstellingen en nieuwe initiatieven naar voren heeft geschoven met betrekking tot de Euro 7-norm. Want een andere problematiek, mijnheer Liese, is de gezondheid en de kwaliteit van onze lucht: we hebben de sjoemelsoftware gehad, en nu merken we dat consumenten in de hele Europese Unie filters uit hun auto halen waardoor een moderne Euro 6-auto vandaag de dag méér uitstoot dan een Euro 3 of Euro 4! Dus ik zou heel graag willen dat het werkprogramma van de Commissie dat soort initiatieven – klimaat, duurzaamheid, schone lucht – bovenaan de politieke agenda zet.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Brunon Wenta (PPE). – Panie Komisarzu! Z perspektywy Komisji Rozwoju DEVE chcielibyśmy jako grupa EPL wskazać na potrzebę podkreślenia w nowym programie prac Komisji tematyki związanej z rozwiązywaniem głównych przyczyn migracji poprzez wzmocnienie polityki rozwojowej i wielopoziomowej współpracy z Afryką. Europejski Konsensus na rzecz Rozwoju oraz monitorowanie zmian instytucjonalnych i politycznych są niezbędnymi narzędziami skutecznego wdrożenia Agendy 2030 i globalnych celów rozwojowych ONZ. Współpraca z sektorem prywatnym to istotny element realizacji tych celów, a mobilizowanie prywatnych funduszy ma zasadnicze znaczenie przy rozwiązywaniu głównych przyczyn nielegalnej migracji. Aby jednak monitorować wdrażanie instrumentów takich jak Fundusz Powierniczy na rzecz Afryki czy nowy Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju i regularnie oceniać ich skuteczność, niezbędny jest konkretny mechanizm sprawozdawczości oraz odpowiedni nadzór parlamentarny.

Promowanie demokracji, dobrych rządów i poszanowanie praw człowieka jest kluczowe dla budowania bezpieczeństwa w krajach partnerskich. Dlatego też przy działaniach na rzecz pokoju i stabilności należy brać pod uwagę zaktualizowane kryteria oficjalnej pomocy rozwojowej w tym zakresie. Nowe ramy współpracy z krajami AKP, których negocjacje mają rozpocząć się w 2018 r., powinny kłaść nacisk na dialog polityczny, współpracę na rzecz rozwoju i wymianę handlową. Należy także wzmocnić regionalizację i dostosować model współpracy do danego obszaru.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer (S&D). – Herr Präsident! Die Europäische Union befindet sich allen Unkenrufen zum Trotz in einer Phase, die Anlass zu vorsichtigem Optimismus geben könnte. In einer solchen Situation wäre es wichtig, dass die proeuropäischen Kräfte mit einer richtungweisenden klaren und einheitlichen Botschaft auftreten. Diese Chance haben wir verpasst, leider gibt es keine gemeinsame Entschließung. Schuldzuweisungen dafür bringen uns auch nicht weiter.

Aus Sicht der Sozialdemokraten müsste das Arbeitsprogramm der Kommission vor allem auf die Probleme der sozial Benachteiligten und der Zukurzgekommenen eingehen. Europa wird nur dann die Menschen begeistern, wenn auch die breite Masse Vorteile sieht und nicht das berechtigte Gefühl vorherrscht, dass die Ungleichheit kontinuierlich zunimmt. Wir brauchen also die viel beschworene soziale Säule. Ohne sie wird das europäische Haus irgendwann zusammenkrachen. Man kann nicht ein bisschen sozial sein. Das muss ein Versprechen für alle sein – innerhalb der Mitgliedstaaten genauso wie zwischen den Mitgliedstaaten.

Viele Menschen sind heute verunsichert. Sicherheit zu geben, ist Aufgabe verantwortungsvoller Politik. Sicherheit gibt es aber nur, wenn soziale Sicherheit damit einhergeht, und die gibt es nur, wenn wir bereit sind, gewisse Dinge zu regeln und nicht nur dem Markt zu überlassen. Soziale Sicherheit und Wohlfahrt setzen aber auch voraus, dass alle ihren Verpflichtungen nachkommen. Dazu gehören Steuergerechtigkeit und die Eindämmung der Steuervermeidung. Diese Klarheiten brauchen wir, und unsere Änderungsanträge versuchen, diese herzustellen.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lange (S&D). – Herr Präsident, Herr Kommissar! Es ist völlig klar, dass das nächste Jahr ein ganz entscheidendes sein wird, und da kommt es eben darauf an, das Wichtige besser zu machen und das vielleicht Unwichtigere sein zu lassen. Wenn man den Katalog des Wichtigen anguckt, da gehört natürlich die gerechte Gestaltung der Globalisierung dazu. Und Sie haben – wie ich finde – ein ganz gutes Papier dazu vorgelegt, aber das muss man dann auch umsetzen. Ich glaube, fünf Elemente gehören da entscheidend dazu. Menschen wollen z. B. wissen, wo ihre Textilien, die sie tragen, herkommen und dass damit kein Sozial- und Umweltdumping verbunden ist.

Also muss eine verbindliche Sorgfaltspflicht für Unternehmen auf den Tisch. Wir wollen auch sicherstellen, dass Arbeitnehmerrechte eingeklagt werden können, wenn sie missachtet werden. Deswegen brauchen wir einen Vorschlag für eine verbindliche Regelung von Arbeitnehmerrechten in internationalen Verträgen. Wir wollen sicherstellen, dass das internationale Governancesystem erhalten bleibt, dass wir aktiv wirklich international regelbasiert vorangehen können. Wir müssen sicherstellen, dass wir viel mehr Transparenz in unseren internationalen Verhandlungen bekommen, damit die Menschen wieder mehr Zutrauen in die Leistungsfähigkeit der Europäischen Union bekommen. Wir müssen auch sicherstellen – und das ist in Ihrem Papier ja auch angedeutet –, dass zwischen der externen und der internen Dimension der Globalisierung ein Zusammenhang hergestellt wird.

Es darf nicht sein, dass nur einige von der Globalisierung profitieren. Wir müssen sicherstellen, dass alle davon profitieren, dass die interne Gleichheit und Gerechtigkeit genauso hergestellt wird.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, Monsieur le vice-président, il vous reste deux ans pour cette Commission de la dernière chance. Aussi, écoutez ce que le groupe socialiste a à vous dire.

Je ne sais pas si notre résolution sera adoptée. Je l’espère, mais, quel que soit son sort, les messages que nous vous faisons passer aujourd’hui dans ce débat constituent la feuille de route essentielle. En effet, si nous n’écoutons que les conservateurs, vous ne retrouverez pas la confiance des Français, parce que vous ne lutterez pas comme vous le devez, en engageant la Commission, avec toutes les institutions européennes derrière votre pouvoir d’initiative, pour lutter contre les inégalités à l’intérieur des États membres et entre les États membres.

Vous ne rétablirez pas la réalité de la démocratie, ce qui signifie que l’Union économique et monétaire ne pourra pas se développer sur la base d’un budget qui ne concernerait que les conciliabules entre des gouvernements. Nous avons besoin aussi – comme ma collègue Kathleen Van Brempt l’a dit – d’utiliser l’énergie, la dynamique, le vecteur et le moteur que représente le résultat de la conférence de Paris pour modifier, changer et transformer le modèle économique de la zone euro et de l’Union européenne. C’est cela qui nous permettra de réconcilier les citoyens avec l’Europe, avec la Commission européenne et son programme de travail.

À vous de jouer, vous avez toutes les cartes en main!

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez (S&D). – Señor presidente, una Europa valiente que no se esconde, que apuesta por la dimensión social, por los derechos de la clase trabajadora y no permite salarios que abocan a la pobreza; una Europa solidaria, que se enfrenta al reto de la inmigración y los refugiados, con políticas comunes que no entierran la dignidad de las personas; una Europa abierta, igualitaria entre hombres y mujeres, sostenible, y que emprende y es capaz de afrontar los retos de la globalización. Esa es nuestra apuesta, la de los socialistas europeos, que no renunciamos a un proyecto político diferente que devuelva la confianza a las personas.

Lamentablemente, la derecha de este Parlamento considera que podemos permitirnos que todo siga igual, que podemos dar la espalda a los problemas de los ciudadanos. Estamos a tiempo. No dejemos que sea demasiado tarde. No convirtamos a Europa en un problema. Hagamos de Europa una solución.

 
  
MPphoto
 

  Mercedes Bresso (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Vicepresidente, il dibattito è un po' confuso, perché in realtà l'anno prossimo sarà l'anno del dibattito e, speriamo, delle realizzazioni sul futuro dell'Europa, su cui avete presentato molti documenti.

Noi rimpiangiamo di non essere riusciti come Parlamento ad avere una risoluzione comune su questo pacchetto sul futuro dell'Europa, ma vogliamo ricordarle che abbiamo approvato tre relazioni che affrontano l'insieme delle grandi questioni che voi, nei vostri documenti, avete iniziato a trasformare in proposte.

Vorrei ricordarle che quelli restano i nostri pilastri, ma vorrei anche ricordarle che, per il futuro, siamo di fronte a un problema importante, ossia che in molte materie sulle quali fate proposte importanti – una per tutte, la difesa comune – il ruolo del Parlamento è molto limitato negli attuali trattati. È chiaro che, in termini di modifica dei trattati, si potrà intervenire, ma è chiaro anche che sarebbe opportuno proporre dei sistemi interistituzionali per affrontare questa questione. Lo ricordo anche per quanto riguarda il futuro dell'Unione monetaria.

 
  
  

Elnökváltás: GÁLL-PELCZ ILDIKÓ
alelnök

 
  
 

„Catch the eye” eljárás

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Paní předsedající, jak slyšíte, tak Evropský parlament má velké ambice pro rok 2018. Myslím, že všichni voláme po jasných prioritách. Já osobně bych opravdu očekávala důraz na zvládání migrační krize, a to jak uvnitř Evropské unie, tak vně Evropské unie, to znamená v ohniscích, kde tato krize vzniká, ať už je to Blízký východ, Afrika. To je myslím priorita pro konec roku 2017 a celý rok 2018.

Tento rok bude vyhlášen také evropským rokem kulturního dědictví. Já věřím, že to bude úspěšný rok z tohoto pohledu a připomeneme občanům, na jakých společných základech byla Evropská unie postavena. Myslím, že v době, kdy budou právě probíhat tvrdá jednání o brexitu, bude tato připomínka velmi potřebná. Chtěla bych ještě upozornit na dvě iniciativy.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, riponiamo molta fiducia nel 2018. Innanzitutto la dimensione sociale dell'integrazione europea non può essere ridotta alla libera circolazione. Una seria riforma deve puntare a migliorare le condizioni di lavoro, ridurre la povertà e le disuguaglianze sociali, accelerare la convergenza delle prestazioni economiche e dei livelli di reddito tra i paesi e rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale.

Dobbiamo essere più ambiziosi nel settore ambientale e della sanità, innanzitutto in materia di interferenti endocrini e resistenza agli antibiotici. In agricoltura non è più rinviabile una proposta quadro legislativa per contrastare le pratiche commerciali scorrette nella catena alimentare e prevedere misure di sostegno per gli agricoltori nei casi di concorrenza sleale. Occorre che siano garantiti modi sicuri e legali per entrare in Europa per coloro che cercano protezione internazionale e per i richiedenti asilo. Occorre intensificare l'impegno per una riforma del sistema di Dublino, che stabilisca e attui una reale politica comune europea in materia di asilo.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). – Gospođo predsjednice, jedna od glavnih zadaća Komisije u narednom razdoblju trebala bi biti stvaranje preduvjeta za maksimaliziranje koristi od jedinstvenog tržišta za sve države članice.

Zato nimalo ne pomaže ni najava francuskog predsjednika Macrona o „Europi koja štiti”. I to je put u pogrešnom smjeru i moglo bi nas koštati milijarde eura stranih investicija i donijeti novu nepotrebnu regulaciju na jedinstveno tržište koja će otežati poslovanje gospodarskim subjektima iz manjih i slabije razvijenih članica.

Za Macrona kažu da je zadužio Europsku uniju svojom pobjedom nad populizmom. No, to mu ne daje pravo da i sam bude ekonomski populist i da kontaminira europsko jedinstveno tržište protekcionizmom koji je ostavština nekih bivših vremena.

 
  
MPphoto
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL). – Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι, δυστυχώς, τα εκατομμύρια των ανέργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα εκατομμύρια όσων έχουν επισφαλή εργασία, αν μας ακούν –γιατί αμφιβάλλω– όσοι μας ακούν, είτε μας ακούν με θυμηδία είτε τουλάχιστον κοιτάζουν προς την πλευρά μας με έναν τρόπο που δείχνει ότι δεν μας κατανοούν και δεν μας πιστεύουν. Δεύτερον, θα ήθελα να αναφερθώ στο περιβάλλον και να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να έχει μια καθαρότατη θέση, μια ενοποιημένη θέση, απέναντι στη νέα πολιτική που θέλει να επιβάλει ο κύριος Trump.

Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στο δημόσιο χρέος της Ελλάδας, που έπρεπε να αποτελεί σημείο συζήτησης, γιατί πιστεύω ότι χωρίς πραγματική υποχώρηση σ’ αυτό το θέμα δεν μπορεί η χώρα να εξέλθει από τον φαύλο κύκλο των μνημονίων, και στο γεγονός ότι ο λαός αυτός υποφέρει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, οκτώ ίσως στη σειρά μέχρι σήμερα.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). – Madam President, Members of the Commission do not usually give us any answers, but I would like to ask Vice-President Timmermans to kindly make an exception.

Vice-President Timmermans, speaking about the preparation of the Commission’s Work Programme in 2018, don’t you think that it would be high time to address the issue of the major wage and income gap between Central and Eastern European – that is to say ‘new’ Member States and old Member States in the west – that causes enormous internal migration from our Central and Eastern European countries to western countries?

As you very well know, we have a lack of a medical doctors, nurses and even waiters and tourist personnel. We are in trouble. What is the attitude of the Commission towards this? I am glad that you accepted the initiative of eight Central and Eastern European countries towards the so—called wage union, but what is going to happen next?

 
  
MPphoto
 

  Krzysztof Hetman (PPE). – Pani Przewodnicząca! Rok 2018 będzie niezwykle ważny dla prac nad nowym budżetem unijnym po 2020 roku. Z całą pewnością będzie to jeden z dominujących tematów. Zgodnie z zapowiedzią Komisji przedstawienia założeń nowej perspektywy budżetowej możemy spodziewać się w połowie przyszłego roku. Już teraz wszyscy wiemy, że głównie z powodu Brexitu nowy budżet będzie mniejszy od obecnego. Negocjacje nie będą więc należały do łatwych. Z jednej strony budżet musi brać pod uwagę pojawiające się nowe wyzwania, chociażby w obszarze bezpieczeństwa, z drugiej jednak powinien on pozostać przede wszystkim budżetem inwestycyjnym. Polityka spójności to główna polityka inwestycyjna Unii, o udowodnionych rezultatach i znaczącej wartości dodanej, dlatego też jej udział w nowym budżecie po 2020 roku powinien pozostać na takim samym jak obecnie poziomie. Ponadto ważne jest, aby prace rozpoczęły się terminowo i aby nowy budżet, a co za tym później idzie, konkretne polityki zostały przyjęte bez opóźnień.

 
  
MPphoto
 

  Virginie Rozière (S&D). – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, j’ai bien écouté votre discours. Dans votre introduction, vous parlez, entre autres choses, de votre volonté d’œuvrer pour les petites et moyennes entreprises européennes. Or, ce Parlement, depuis maintenant bientôt deux ans, vous demande une mesure simple, au bénéfice des PME européennes justement. Cette mesure, c’est l’extension des indications géographiques pour les produits non agricoles. C’est la garantie de maintenir l’emploi dans les territoires fragiles, de maintenir des savoir-faire, et c’est la garantie de mieux protéger les consommateurs, avec une véritable traçabilité sur les produits artisanaux fabriqués dans nos campagnes, partout en Europe.

Ce n’est pas une préoccupation locale. Nous avons vu des entreprises qui viennent d’Espagne, du Royaume-Uni et de République tchèque qui nous demandent cette protection. C’est une mesure simple qui montre que l’Union européenne peut agir au bénéfice des citoyens et des PME européennes.

Cela fait bientôt deux ans que ce Parlement vous a demandé une proposition législative pour garantir cette protection. Je vous demande donc de ne plus attendre et de mettre cette proposition sur la table le plus rapidement possible.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κυρία Πρόεδρε, κύριε Timmermans, θα επικεντρωθώ στο προσφυγικό, διότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που ταλανίζει την Ευρώπη, κυρίως την Ελλάδα, την Ιταλία και απ’ ό,τι βλέπω και την Ισπανία και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σοβαρά. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει με τη διαδικασία μετεγκατάστασης, διότι από την Ελλάδα έπρεπε να έχουν γίνει 66.400 μετεγκαταστάσεις και έχουν γίνει μόνο 12.700, δηλαδή το πρόγραμμα έχει εκτελεστεί περίπου στο 15%. Ταυτόχρονα όμως, στα τέλη Σεπτεμβρίου τελειώνει η διαδικασία μετεγκατάστασης. Τι θα γίνει; Θα επεκταθεί το πρόγραμμα; Θα έχουμε μια διαδικασία πραγματικής αλληλεγγύης απέναντι στην Ελλάδα και την Ιταλία, που υποφέρουν αυτήν τη στιγμή από τις τεράστιες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές;

Πρέπει να πάρουμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα, διότι αυτήν τη στιγμή η κατάσταση και στα νησιά του Αιγαίου είναι αφόρητη. Δεν αντέχουν άλλο τα νησιά του Αιγαίου πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες. Θέλω μια τοποθέτηση στο θέμα αυτό κύριε Αντιπρόεδρε.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE). – Jako przewodniczący komisji mam dwa pytania. Pierwsze: kiedy Komisja zamierza przedstawić wniosek legislacyjny dotyczący nieuczciwych praktyk handlowych? Komisarz Hogan ogłosił, że zamierza przeprowadzić ocenę wpływu w odniesieniu do tej kwestii. W związku z powyższym stwierdziliśmy, że w 2017 r. nie zostanie przyjęty wniosek legislacyjny. W takim przypadku, kiedy w 2018 r. taki wniosek mógłby być ostatecznie przyjęty? Jakie byłyby ramy czasowe procedury legislacyjnej?

Od pierwszego stycznia 2021 roku powinna wejść w życie nowa reforma WPR. Jednak wiele ostatnich wydarzeń wskazuje na to, że przyjęcie wniosków legislacyjnych w sprawie reformy WPR (płatności bezpośrednie, wspólna organizacja rynku, rozwój obszarów wiejskich, przepisy horyzontalne) może zostać znacznie opóźnione, szczególnie ze względu na występujące zazwyczaj opóźnienia w przedstawianiu wniosków dotyczących nowych wieloletnich ram finansowych. Opóźnione wnioski legislacyjne dotyczące WPR zostaną zapewne przedstawione w 2018 r., czyli trudniej będzie przewidzieć ukończenie procedury legislacyjnej przed końcem kadencji Parlamentu w 2019 r.

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D). – Elnök Asszony, a mai vita során hallott szolidaritás szó a közös európai politikai cselekvés fő irányelve. Rámutatnék azonban ennek egy, fenntartható jövőt tekintve meghatározó elemére. A vidéki, a falusi lakossággal való szolidaritásra. Nem tartható tovább, hogy az Európai Unió legtöbb tagállamában a falusi lakosság életkörülmények, esélyek, a korszerű infrastruktúrához való hozzájutás tekintetében tartós diszkrimináció tárgya legyen. Ezzel szoros összefüggésben az sem tartható, hogy – bár képes rá – Európa nem élelmezi megfelelően valamennyi polgárát. Csak az Eurostat adatai szerint Európa lakosságának egyötöde alultáplált. Az előremutató elképzelések, projekttervek rendelkezésre állnak, a közös agrárpolitika, a költségvetés és más érintett közösségi politikák tekintetében – pl. ilyen az „okos falvak” projekt. Most a Bizottság hatékony, proaktív cselekvése a kulcs a továbblépéshez.

 
  
 

(A „catch the eye” eljárás vége.)

 
  
MPphoto
 

  Frans Timmermans, First Vice-President of the Commission. – Madam President, yes at some point in this debate I had the impression this was turning into Commissioners’ question time rather than the debate on preparing the Commission work programme. But I have to say that my role in this debate is to listen very carefully to you and take note, and that what you have said is then duly reflected in the preparation of our work programme when we come back.

I hope for some understanding of the fact that I am not going to go into individual questions which, by the way, sometimes have nothing to do with the Commission work programme.

What I see in the contributions of your Members, Madam President, is a great ambition to tackle the huge problems Europe is facing. Migration: very clearly, we are tackling today what is an unacceptable situation in Italy, and European solidarity is warranted. And urgently warranted, because the Italian people have shown an incredible level of humanitarian outreach to people in need, but they cannot be left alone in solving this problem. And that is when Europe needs to act. The same applies to the situation on the Greek islands. It is a lot better than a year or a year and a half ago, but still far from being solved, and we need European approaches to solve those problems.

Many Members mentioned the issue of inequalities in Europe. At every level, the crises we have faced over the past couple of years have increased inequalities. And, if I understood this House correctly, fighting these inequalities is something Members see, broadly across this Chamber, as one of the priorities for next year.

We are talking not just about inequalities within the Member States and between social groups and because so many people were left behind in the crisis, but also about inequalities between Member States. The whole idea of European integration and the structural funds and all the influence we have is to create convergence between Member States.

Ms Morvai, you draw attention to big wage differences between Member States which have a disruptive effect. If you can create economic convergence, wage divergences will decrease. And we need to use the opportunity in the coming years to use the instruments we have already put in place: the digital single market; the energy union – extremely important – perfecting the internal market – still a lot to do – creating a fairer tax system, helping Member States to do that and also making sure that multinationals pay taxes – these are all steps that we need to take in the next couple of years.

I fully understand the depth of the challenge, but where I would like to caution you a bit is not to be too gloomy about where we are. Unemployment is decreasing, and sometimes even quite rapidly. There are more jobs in Europe than ever before. Youth unemployment remains too high, but there are also elements of hope. Economic growth is increasing in every single Member State.

A year ago, a prominent politician in the country I know best said there would be a patriotic spring in Europe this year. He said this because he thought there would be a wave of ultra-nationalism breaking up our European cooperation and the European Union. What have we seen? Indeed, a patriotic spring!

A European patriotic spring, because after the election in the United States the rest of the world is looking to Europe to make sure the Paris Agreement will stand, and to take the lead in making sure the Paris Agreement will stand. After the election in the United States, other parts of the world are looking to Europe to create free and, above all, fair trade agreements so that we maintain the values and economic growth that we stand for.

Europeans have come together. European leaders have met in Bratislava and in Rome to say that they want to chart the future of Europe together and not be left alone or think that they can find solutions individually.

This is the background against which we will formulate next year’s programme. Yes, the challenges are daunting. Yes, we still have a lot of problems, but things are looking better than a year ago, better than two years ago. We have things to build on, we have opportunities to create a dynamic at the European level that will make Europe the global leader in many of the main issues the world is facing today and tomorrow. I hope we can reflect this in the Commission’s work programme for next year.

 
  
MPphoto
 

  Elnök asszony. – Hét állásfoglalásra irányuló indítványt juttattak el hozzám, melyet az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdésével összhangban nyújtottak be.

A vitát lezárom.

A szavazásra 2017. július 5-én, szerdán kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (162. cikk)

 
  
MPphoto
 
 

  Krystyna Łybacka (S&D), na piśmie. – Zwracam uwagę na dwie istotne kwestie, które powinny być uwzględnione w programie prac Komisji na 2018 rok. Po pierwsze, konieczność wzmocnienia dofinasowania programu Erasmus+. Potrzebujemy co najmniej podwojenia budżetu na ten program, aby zapewnić jego efektywne funkcjonowanie oraz utrzymać jego atrakcyjność. W pełni popieram w tym kontekście propozycję niektórych państw członkowskich, aby zwiększyć nawet dziesięciokrotnie finansowanie programu, w celu ułatwienia udziału w nim społecznie i ekonomicznie defaworyzowanych studentów, kadr i studentów o specjalnych potrzebach oraz osób z regionów oddalonych. Druga kwestia to prawa obywateli. Jako sprawozdawca opinii Komisji Kultury i Edukacji w sprawie wzmocnienia praw obywateli apeluję do Komisji o kontynowanie działań, które przyczyniają się do promowania wśród obywateli UE wiedzy o przysługujących im prawach oraz do zapewnienia, by prawa te były jednolicie przestrzegane w całej UE. Zwracam także uwagę na znaczenie wysokiej jakości kształcenia włączającego w celu zagwarantowania równych praw obywateli, zachęcania ich do aktywnego obywatelstwa oraz udziału w życiu demokratycznym UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Момчил Неков (S&D), в писмена форма. – Европа постепенно се възстановява от икономическата криза. Въпреки това, европейските граждани все още не усещат осезаемо подобрение на стандарта на живот. Сякаш политиците остават глухи за техните притеснения. Очаквам Европейската комисия, в своята работна програма за 2018 г., да предложи конкретни действия в няколко ключови области.

Първо, адекватен отговор на високата безработица, и особено младежката такава, която продължава да бъде висока в редица държави членки, в това число и в България. Призовавам Комисията да осигури стабилно финансиране за Инициативата за младежка заетост до 2020 г. Второ, нужна е работеща стратегия за цифровизацията, която да взема предвид не само нуждите на бизнеса, но и тези на гражданите. В ЕС 40% от работниците не разполагат с умения в областта на цифровите технологии. В България само 31% притежават основни дигитални умения.

Ще очаквам от новия комисар Мария Габриел да предложи конкретни мерки за развитие на дигиталните умения, за да могат всички европейски граждани да се възползват максимално от предимствата на единния цифров пазар. Трето, силен европейски стълб на социалните права. Време е Комисията да предложи законодателство, което да гарантира достойни условия на труд за всички. Достъп до социална закрила трябва да се осигури и за новите форми на заетост, свързани с цифровизацията.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου