Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Úterý, 4. července 2017 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Hodnocení maltského předsednictví Rady (rozprava)
 3.Zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček (rozprava)
 4.Pocta Simone Veilové
 5.Sdělení předsednictví: viz zápis
 6.Hlasování
  6.1.Jmenování členky Evropské komise (hlasování)
  6.2.Rámcová dohoda mezi Evropskou unií a Kosovem o obecných zásadách účasti Kosova na programech Unie (A8-0207/2017 - Ulrike Lunacek) (hlasování)
  6.3.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/001 ES/Castilla y León těžba (A8-0248/2017 - Monika Vana) (hlasování)
  6.4.Evropské normy pro 21. století (A8-0213/2017 - Marlene Mizzi) (hlasování)
  6.5.Směrem k celoevropskému rámci pro kryté dluhopisy (A8-0235/2017 - Bernd Lucke) (hlasování)
  6.6.Úloha cestovního ruchu spjatého s rybolovem v diverzifikaci odvětví rybolovu (A8-0221/2017 - Renata Briano) (hlasování)
  6.7.Promlčecí lhůty u dopravních nehod (A8-0206/2017 - Pavel Svoboda) (hlasování)
  6.8.Společné minimální normy pro občanskoprávní řízení (A8-0210/2017 - Emil Radev) (hlasování)
  6.9.Makrofinanční pomoc Moldavské republice (A8-0185/2017 - Sorin Moisă) (hlasování)
  6.10.Zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) (hlasování)
  6.11.Zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu (A8-0193/2017 - Jarosław Wałęsa) (hlasování)
  6.12.Návrh opravného rozpočtu č. 2 k souhrnnému rozpočtu na rok 2017: zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2016 (A8-0229/2017 - Jens Geier) (hlasování)
  6.13.Delší životnost výrobků: přínosy pro spotřebitele a společnosti (A8-0214/2017 - Pascal Durand) (hlasování)
  6.14.Řešení případů porušování lidských práv v kontextu válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, včetně genocidy (A8-0222/2017 - Cristian Dan Preda) (hlasování)
  6.15.Soukromé bezpečnostní agentury (A8-0191/2017 - Hilde Vautmans) (hlasování)
  6.16.Pracovní podmínky a nejisté zaměstnání (A8-0224/2017 - Neoklis Sylikiotis) (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
  7.1.Evropské normy pro 21. století (A8-0213/2017 - Marlene Mizzi)
  7.2.Úloha cestovního ruchu spjatého s rybolovem v diverzifikaci odvětví rybolovu (A8-0221/2017 - Renata Briano)
  7.3.Makrofinanční pomoc Moldavské republice (A8-0185/2017 - Sorin Moisă)
  7.4.Zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner)
  7.5.Zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu (A8-0193/2017 - Jarosław Wałęsa)
  7.6.Delší životnost výrobků: přínosy pro spotřebitele a společnosti (A8-0214/2017 - Pascal Durand)
  7.7.Řešení případů porušování lidských práv v kontextu válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, včetně genocidy (A8-0222/2017 - Cristian Dan Preda)
  7.8.Soukromé bezpečnostní agentury (A8-0191/2017 - Hilde Vautmans)
  7.9.Pracovní podmínky a nejisté zaměstnání (A8-0224/2017 - Neoklis Sylikiotis)
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 9.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 10.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 11.Příprava pracovního programu Komise na rok 2018 (rozprava)
 12.Obranný plán EU a budoucnost Evropy (rozprava na aktuální téma)
 13.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 14.Výklady jednacího řádu: viz zápis
 15.Diskusní dokument o budoucnosti financí EU do roku 2025 (rozprava)
 16.Rozpočet na rok 2018 – mandát pro třístranná jednání (rozprava)
 17.Zvolení Saúdské Arábie členem Komise OSN pro postavení žen (rozprava)
 18.Uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a Kubou (souhlas) - Uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a Kubou (usnesení) (rozprava)
 19.Směrem ke strategii EU pro mezinárodní kulturní vztahy (rozprava)
 20.Doporučení Radě k 72. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů (rozprava)
 21.Boj vedený trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (rozprava)
 22.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 23.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (1201 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (5486 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí