Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 4. juli 2017 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Status over det maltesiske formandskab for Rådet (forhandling)
 3.Offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer (forhandling)
 4.Mindehøjtidelighed for Simone Veil
 5.Meddelelse fra formanden: se protokollen
 6.Afstemningstid
  6.1.Udvælgelse af et medlem af Europa-Kommissionen (afstemning)
  6.2.Rammeaftale mellem EU og Kosovo om de generelle principper for Kosovos deltagelse i EU-programmer (A8-0207/2017 - Ulrike Lunacek) (afstemning)
  6.3.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - EGF/2017/001 ES/Castilla y León minedrift (A8-0248/2017 - Monika Vana) (afstemning)
  6.4.Europæiske standarder (A8-0213/2017 - Marlene Mizzi) (afstemning)
  6.5.På vej til en paneuropæisk ramme for særligt dækkede obligationer (A8-0235/2017 - Bernd Lucke) (afstemning)
  6.6.Den fiskerirelaterede turismes rolle i diversificeringen af fiskeriet (A8-0221/2017 - Renata Briano) (afstemning)
  6.7.Forældelsesfrister for trafikulykker (A8-0206/2017 - Pavel Svoboda) (afstemning)
  6.8.Fælles minimumsstandarder for den civile retspleje i EU (A8-0210/2017 - Emil Radev) (afstemning)
  6.9.Makrofinansiel bistand til Republikken Moldova (A8-0185/2017 - Sorin Moisă) (afstemning)
  6.10.Offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) (afstemning)
  6.11.Indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger til fordel for Ukraine (A8-0193/2017 - Jarosław Wałęsa) (afstemning)
  6.12.Forslag til ændringsbudget nr. 2 til det almindelige budget for 2017: opførelse af overskuddet fra regnskabsåret 2016 (A8-0229/2017 - Jens Geier) (afstemning)
  6.13.Længere levetid for produkter: fordele for forbrugere og virksomheder (A8-0214/2017 - Pascal Durand) (afstemning)
  6.14.Bekæmpelse af overtrædelser af menneskerettighederne i forbindelse med krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, herunder folkedrab (A8-0222/2017 - Cristian Dan Preda) (afstemning)
  6.15.Private sikkerhedsfirmaer (A8-0191/2017 - Hilde Vautmans) (afstemning)
  6.16.Arbejdsvilkår og usikker ansættelse (A8-0224/2017 - Neoklis Sylikiotis) (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
  7.1.Europæiske standarder (A8-0213/2017 - Marlene Mizzi)
  7.2.Den fiskerirelaterede turismes rolle i diversificeringen af fiskeriet (A8-0221/2017 - Renata Briano)
  7.3.Makrofinansiel bistand til Republikken Moldova (A8-0185/2017 - Sorin Moisă)
  7.4.Offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner)
  7.5.Indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger til fordel for Ukraine (A8-0193/2017 - Jarosław Wałęsa)
  7.6.Længere levetid for produkter: fordele for forbrugere og virksomheder (A8-0214/2017 - Pascal Durand)
  7.7.Bekæmpelse af overtrædelser af menneskerettighederne i forbindelse med krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, herunder folkedrab (A8-0222/2017 - Cristian Dan Preda)
  7.8.Private sikkerhedsfirmaer (A8-0191/2017 - Hilde Vautmans)
  7.9.Arbejdsvilkår og usikker ansættelse (A8-0224/2017 - Neoklis Sylikiotis)
 8.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 10.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 11.Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2018 (forhandling)
 12.EU's forsvarsplan og Europas fremtid (debat om et aktuelt spørgsmål)
 13.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 14.Fortolkning af forretningsordenen: se protokollen
 15.Debatoplæg om fremtiden for EU's finanser frem til 2025 (forhandling)
 16.Budget 2018 – Mandat for trepartsmødet (forhandling)
 17.Valg af Saudi-Arabien til medlem af UNCSW (forhandling)
 18.Indgåelse af en aftale om politisk dialog og samarbejde mellem EU og Cuba (henstilling) - Indgåelse af en aftale om politisk dialog og samarbejde mellem EU og Cuba (beslutning) (forhandling)
 19.En EU-strategi for internationale kulturelle forbindelser (forhandling)
 20.Henstilling til Rådet om den 72. samling i De Forenede Nationers Generalforsamling (forhandling)
 21.Strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (forhandling)
 22.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 23.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (1201 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (5486 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik