Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανασκόπηση της μαλτέζικης Προεδρίας (συζήτηση)
 3.Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (συζήτηση)
 4.Φόρος τιμής στη Simone Veil
 5.Ανακοίνωση της Προεδρίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Διορισμός μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ψηφοφορία)
  6.2.Συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της ΕΕ και του Κοσσυφοπεδίου σχετικά με τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου σε προγράμματα της Ένωσης (A8-0207/2017 - Ulrike Lunacek) (ψηφοφορία)
  6.3.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/001 ES/Castilla y León - εξόρυξη (A8-0248/2017 - Monika Vana) (ψηφοφορία)
  6.4.Ευρωπαϊκά πρότυπα για τον 21ο αιώνα (A8-0213/2017 - Marlene Mizzi) (ψηφοφορία)
  6.5.Προς ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο για τα καλυμμένα ομόλογα (A8-0235/2017 - Bernd Lucke) (ψηφοφορία)
  6.6.Ο ρόλος του αλιευτικού τουρισμού στη διαφοροποίηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων (A8-0221/2017 - Renata Briano) (ψηφοφορία)
  6.7.Προθεσμίες παραγραφής σε περίπτωση τροχαίων ατυχημάτων (A8-0206/2017 - Pavel Svoboda) (ψηφοφορία)
  6.8.Κοινά ελάχιστα πρότυπα του αστικού δικονομικού δικαίου (A8-0210/2017 - Emil Radev) (ψηφοφορία)
  6.9.Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Δημοκρατία της Μολδαβίας (A8-0185/2017 - Sorin Moisă) (ψηφοφορία)
  6.10.Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) (ψηφοφορία)
  6.11.Εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Ουκρανία (A8-0193/2017 - Jarosław Wałęsa) (ψηφοφορία)
  6.12.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του Γενικού Προϋπολογισμού 2017: Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2016 (A8-0229/2017 - Jens Geier) (ψηφοφορία)
  6.13.Επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των προϊόντων: οφέλη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις (A8-0214/2017 - Pascal Durand) (ψηφοφορία)
  6.14.Αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας (A8-0222/2017 - Cristian Dan Preda) (ψηφοφορία)
  6.15.Ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας (A8-0191/2017 - Hilde Vautmans) (ψηφοφορία)
  6.16.Συνθήκες εργασίας και επισφαλής απασχόληση (A8-0224/2017 - Neoklis Sylikiotis) (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
  7.1.Ευρωπαϊκά πρότυπα για τον 21ο αιώνα (A8-0213/2017 - Marlene Mizzi)
  7.2.Ο ρόλος του αλιευτικού τουρισμού στη διαφοροποίηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων (A8-0221/2017 - Renata Briano)
  7.3.Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Δημοκρατία της Μολδαβίας (A8-0185/2017 - Sorin Moisă)
  7.4.Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner)
  7.5.Εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Ουκρανία (A8-0193/2017 - Jarosław Wałęsa)
  7.6.Επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των προϊόντων: οφέλη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις (A8-0214/2017 - Pascal Durand)
  7.7.Αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας (A8-0222/2017 - Cristian Dan Preda)
  7.8.Ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας (A8-0191/2017 - Hilde Vautmans)
  7.9.Συνθήκες εργασίας και επισφαλής απασχόληση (A8-0224/2017 - Neoklis Sylikiotis)
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Προετοιμασία του Προγράμματος Εργασίας της Επιτροπής για το 2018 (συζήτηση)
 12.Σχέδιο άμυνας της ΕΕ και το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
 13.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Ερμηνείες του Κανονισμού: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ έως το 2025 (συζήτηση)
 16.Προϋπολογισμός 2018 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο
 17.Η εκλογή της Σαουδικής Αραβίας ως μέλους της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη θέση των γυναικών (συζήτηση)
 18.Σύναψη της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας ΕΕ-Κούβας (Έγκριση) - Σύναψη της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας ΕΕ-Κούβας (Ψήφισμα) (συζήτηση)
 19.Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις (συζήτηση)
 20.Σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την 72η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (συζήτηση)
 21.Καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (συζήτηση)
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1201 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (5486 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου