Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 4. heinäkuuta 2017 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Maltan puheenjohtajakauden tarkastelu (keskustelu)
 3.Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen (keskustelu)
 4.Simone Veilin muistotilaisuus
 5.Puhemiehen ilmoitus: ks. pöytäkirja
 6.Äänestykset
  6.1.Komission jäsenen nimittäminen (äänestys)
  6.2.Puitesopimuksen tekeminen EU:n ja Kosovon välillä yleisistä periaatteista Kosovon osallistumiselle unionin ohjelmiin (A8-0207/2017 - Ulrike Lunacek) (äänestys)
  6.3.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/001 ES/Castilla y León kaivosteollisuus (A8-0248/2017 - Monika Vana) (äänestys)
  6.4.Eurooppalainen standardointi 2000-luvulla (A8-0213/2017 - Marlene Mizzi) (äänestys)
  6.5.Katettuja joukkolainoja koskevan Euroopan laajuisen kehyksen luominen (A8-0235/2017 - Bernd Lucke) (äänestys)
  6.6.Kalastusmatkailun rooli kalastuselinkeinon monipuolistamisessa (A8-0221/2017 - Renata Briano) (äänestys)
  6.7.Liikennevahinkojen vanhentumisajat (A8-0206/2017 - Pavel Svoboda) (äänestys)
  6.8.Siviilioikeudellisia menettelyjä koskevat yhteiset vähimmäisvaatimukset (A8-0210/2017 - Emil Radev) (äänestys)
  6.9.Makrotaloudellinen rahoitusapu Moldovalle (A8-0185/2017 - Sorin Moisă) (äänestys)
  6.10.Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) (äänestys)
  6.11.Ukrainaa koskevien väliaikaisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden käyttöönotto (A8-0193/2017 - Jarosław Wałęsa) (äänestys)
  6.12.Esitys lisätalousarvioksi nro 2 varainhoitovuoden 2017 yleiseen talousarvioon: varainhoitovuoden 2016 ylijäämän ottaminen talousarvioon (A8-0229/2017 - Jens Geier) (äänestys)
  6.13.Tuotteiden käyttöiän pidentäminen: kuluttajien ja yritysten saama hyöty (A8-0214/2017 - Pascal Durand) (äänestys)
  6.14.Puuttuminen ihmisoikeusloukkauksiin sotarikosten ja ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten, kuten joukkotuhonnan, yhteydessä (A8-0222/2017 - Cristian Dan Preda) (äänestys)
  6.15.Yksityiset turvallisuusalan yritykset (A8-0191/2017 - Hilde Vautmans) (äänestys)
  6.16.Työolot ja epävarmat työsuhteet (A8-0224/2017 - Neoklis Sylikiotis) (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
  7.1.Eurooppalainen standardointi 2000-luvulla (A8-0213/2017 - Marlene Mizzi)
  7.2.Kalastusmatkailun rooli kalastuselinkeinon monipuolistamisessa (A8-0221/2017 - Renata Briano)
  7.3.Makrotaloudellinen rahoitusapu Moldovalle (A8-0185/2017 - Sorin Moisă)
  7.4.Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner)
  7.5.Ukrainaa koskevien väliaikaisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden käyttöönotto (A8-0193/2017 - Jarosław Wałęsa)
  7.6.Tuotteiden käyttöiän pidentäminen: kuluttajien ja yritysten saama hyöty (A8-0214/2017 - Pascal Durand)
  7.7.Puuttuminen ihmisoikeusloukkauksiin sotarikosten ja ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten, kuten joukkotuhonnan, yhteydessä (A8-0222/2017 - Cristian Dan Preda)
  7.8.Yksityiset turvallisuusalan yritykset (A8-0191/2017 - Hilde Vautmans)
  7.9.Työolot ja epävarmat työsuhteet (A8-0224/2017 - Neoklis Sylikiotis)
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 10.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 11.Komission vuoden 2018 työohjelman valmistelu (keskustelu)
 12.EU:n puolustussuunnitelma ja Euroopan tulevaisuus (ajankohtainen keskustelu)
 13.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 14.Työjärjestyksen tulkinnat: ks. pöytäkirja
 15.Pohdinta-asiakirja EU:n rahoituksen tulevaisuudesta vuoteen 2025 saakka (keskustelu)
 16.Talousarvio 2018 - trilogin neuvotteluvaltuudet
 17.Saudi-Arabian valinta naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan jäseneksi (keskustelu)
 18.Poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan EU:n ja Kuuban välisen sopimuksen tekeminen (hyväksyntä) - Poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan EU:n ja Kuuban välisen sopimuksen tekeminen (päätöslauselma) (keskustelu)
 19.Tavoitteena kansainvälisiä kulttuurisuhteita koskeva EU:n strategia (keskustelu)
 20.Suositus neuvostolle YK:n yleiskokouksen 72. istunnosta (keskustelu)
 21.Unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunta rikosoikeudellisin keinoin (keskustelu)
 22.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 23.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1201 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (5486 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö