Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Antradienis, 2017 m. liepos 4 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Maltos pirmininkavimo Tarybai apžvalga (diskusijos)
 3.Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas (diskusijos)
 4.Simone Veil atminties pagerbimas
 5.Pirmininko pranešimas (žr. protokola)
 6.Balsuoti skirtas laikas
  6.1.Europos Komisijos nario skyrimas (balsavimas)
  6.2.Europos Sąjungos ir Kosovo bendrasis susitarimas, kuriuo nustatomi Kosovo dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai (A8-0207/2017 - Ulrike Lunacek) (balsavimas)
  6.3.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas pagal Ispanijos paraišką „EGF/2017/001 ES/Castilla y León kasyba“ (A8-0248/2017 - Monika Vana) (balsavimas)
  6.4.XXI amžiaus Europos standartai (A8-0213/2017 - Marlene Mizzi) (balsavimas)
  6.5.Veiksmai Europos padengtųjų obligacijų sistemai sukurti (A8-0235/2017 - Bernd Lucke) (balsavimas)
  6.6.Su žuvininkyste susijusio turizmo vaidmuo įvairinant žuvininkystę (A8-0221/2017 - Renata Briano) (balsavimas)
  6.7.Eismo įvykių senaties terminai (A8-0206/2017 - Pavel Svoboda) (balsavimas)
  6.8.Civilinio proceso bendri būtiniausi standartai (A8-0210/2017 - Emil Radev) (balsavimas)
  6.9.Makrofinansinė parama Moldovos Respublikai (A8-0185/2017 - Sorin Moisă) (balsavimas)
  6.10.Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) (balsavimas)
  6.11.Laikinųjų autonominių prekybos priemonių Ukrainai nustatymas (A8-0193/2017 - Jarosław Wałęsa) (balsavimas)
  6.12.2017 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas, kuriuo įtraukiamas 2016 finansiniais metais susidaręs perteklius (A8-0229/2017 - Jens Geier) (balsavimas)
  6.13.Ilgesnė produktų naudojimo trukmė: nauda vartotojams ir įmonėms (A8-0214/2017 - Pascal Durand) (balsavimas)
  6.14.Kova su žmogaus teisių pažeidimais karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, įskaitant genocidą, kontekste (A8-0222/2017 - Cristian Dan Preda) (balsavimas)
  6.15.Privačios apsaugos bendrovės (A8-0191/2017 - Hilde Vautmans) (balsavimas)
  6.16.Darbo sąlygos ir mažų garantijų darbas (A8-0224/2017 - Neoklis Sylikiotis) (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
  7.1.XXI amžiaus Europos standartai (A8-0213/2017 - Marlene Mizzi)
  7.2.Su žuvininkyste susijusio turizmo vaidmuo įvairinant žuvininkystę (A8-0221/2017 - Renata Briano)
  7.3.Makrofinansinė parama Moldovos Respublikai (A8-0185/2017 - Sorin Moisă)
  7.4.Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner)
  7.5.Laikinųjų autonominių prekybos priemonių Ukrainai nustatymas (A8-0193/2017 - Jarosław Wałęsa)
  7.6.Ilgesnė produktų naudojimo trukmė: nauda vartotojams ir įmonėms (A8-0214/2017 - Pascal Durand)
  7.7.Kova su žmogaus teisių pažeidimais karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, įskaitant genocidą, kontekste (A8-0222/2017 - Cristian Dan Preda)
  7.8.Privačios apsaugos bendrovės (A8-0191/2017 - Hilde Vautmans)
  7.9.Darbo sąlygos ir mažų garantijų darbas (A8-0224/2017 - Neoklis Sylikiotis)
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 10.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokola)
 11.Komisijos 2018 m. darbo programos rengimas (diskusijos)
 12.ES gynybos planas ir Europos ateitis (diskusija aktualia tema)
 13.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokola)
 14.Darbo tvarkos taisyklių išaiškinimai (žr. protokola)
 15.Svarstymų dokumentas dėl ES finansų ateities iki 2025 m. (diskusijos)
 16.2018 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu
 17.Saudo Arabijos išrinkimas JT Moterų padėties komisijos nare (diskusijos)
 18.Europos Sąjungos ir Kubos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymas (pritarimas) - Europos Sąjungos ir Kubos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymas (rezoliucija) (diskusijos)
 19.ES tarptautinių kultūrinių ryšių strategijos kūrimas (diskusijos)
 20.Rekomendacijos Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 72-osios sesijos (diskusijos)
 21.Baudžiamosios teisės priemonės kovai su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu (diskusijos)
 22.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 23.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (1201 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (5486 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika