Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Otrdiena, 2017. gada 4. jūlijs - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Padomes Maltas prezidentūras pārskats (debates)
 3.Ienākuma nodokļa informācijas atklāšana, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles (debates)
 4.Cieņas apliecinājums Simone Veil
 5.Priekšsēdētāja paziņojums (sk. protokolu)
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Eiropas Komisijas locekļa iecelšana (balsošana)
  6.2.Pamatnolīgums starp ES un Kosovu par vispārīgiem principiem Kosovas dalībai Savienības programmās (A8-0207/2017 - Ulrike Lunacek) (balsošana)
  6.3.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Spānijas pieteikums EGF/2017/001 ES/Castilla y León ieguves rūpniecība (A8-0248/2017 - Monika Vana) (balsošana)
  6.4.Eiropas standarti 21. gadsimtam (A8-0213/2017 - Marlene Mizzi) (balsošana)
  6.5.Virzība uz Eiropas satvaru attiecībā uz segtajām obligācijām (A8-0235/2017 - Bernd Lucke) (balsošana)
  6.6.Zvejas tūrisma loma zivsaimniecības nozares dažādošanā (A8-0221/2017 - Renata Briano) (balsošana)
  6.7.Noilguma termiņi attiecībā uz satiksmes negadījumiem (A8-0206/2017 - Pavel Svoboda) (balsošana)
  6.8.Kopīgu civilprocesa standartu minimums (A8-0210/2017 - Emil Radev) (balsošana)
  6.9.Makrofinansiālā palīdzība Moldovai (A8-0185/2017 - Sorin Moisă) (balsošana)
  6.10.Ienākuma nodokļa informācijas atklāšana, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) (balsošana)
  6.11.Pagaidu autonomo tirdzniecības pasākumu ieviešana attiecībā uz Ukrainu (A8-0193/2017 - Jarosław Wałęsa) (balsošana)
  6.12.Projekts 2017. finanšu gada vispārējā budžeta grozījumam Nr. 2, ar kuru budžetā iekļauj 2016. finanšu gada pārpalikumu (A8-0229/2017 - Jens Geier) (balsošana)
  6.13.Ilgāks produktu derīguma laiks: priekšrocības patērētājiem un uzņēmumiem (A8-0214/2017 - Pascal Durand) (balsošana)
  6.14.Cilvēktiesību pārkāpumu novēršana saistībā ar kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci, tostarp genocīdu (A8-0222/2017 - Cristian Dan Preda) (balsošana)
  6.15.Privātie drošības uzņēmumi (A8-0191/2017 - Hilde Vautmans) (balsošana)
  6.16.Darba apstākļi un nestabila nodarbinātība (A8-0224/2017 - Neoklis Sylikiotis) (balsošana)
 7.Balsojumu skaidrojumi
  7.1.Eiropas standarti 21. gadsimtam (A8-0213/2017 - Marlene Mizzi)
  7.2.Zvejas tūrisma loma zivsaimniecības nozares dažādošanā (A8-0221/2017 - Renata Briano)
  7.3.Makrofinansiālā palīdzība Moldovai (A8-0185/2017 - Sorin Moisă)
  7.4.Ienākuma nodokļa informācijas atklāšana, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner)
  7.5.Pagaidu autonomo tirdzniecības pasākumu ieviešana attiecībā uz Ukrainu (A8-0193/2017 - Jarosław Wałęsa)
  7.6.Ilgāks produktu derīguma laiks: priekšrocības patērētājiem un uzņēmumiem (A8-0214/2017 - Pascal Durand)
  7.7.Cilvēktiesību pārkāpumu novēršana saistībā ar kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci, tostarp genocīdu (A8-0222/2017 - Cristian Dan Preda)
  7.8.Privātie drošības uzņēmumi (A8-0191/2017 - Hilde Vautmans)
  7.9.Darba apstākļi un nestabila nodarbinātība (A8-0224/2017 - Neoklis Sylikiotis)
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 10.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 11.Komisijas 2018. gada darba programmas sagatavošana (debates)
 12.ES aizsardzības plāns un Eiropas nākotne (debates par aktuāliem jautājumiem)
 13.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 14.Reglamenta interpretācija (sk. protokolu)
 15.Diskusiju dokuments par ES finanšu nākotni līdz 2025. gadam (debates)
 16.2018. gada budžets — pilnvarojums trialogam
 17.Saūda Arābijas ievēlēšana ANO Sieviešu statusa komisijā (debates)
 18.ES un Kubas politiskā dialoga un sadarbības nolīguma noslēgšana (piekrišana) - ES un Kubas politiskā dialoga un sadarbības nolīguma noslēgšana (rezolūcija) (debates)
 19.ES stratēģijas veidošana starptautisko kultūras attiecību jomā (debates)
 20.Ieteikums Padomei par Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 72. sesiju (debates)
 21.Cīņa pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības (debates)
 22.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 23.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (1201 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (5486 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika