Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 4 juli 2017 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Verslag over het Maltese voorzitterschap van de Raad (debat)
 3.Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren (debat)
 4.Hommage aan Simone Veil
 5.Mededeling van de Voorzitter: zie notulen
 6.Stemmingen
  6.1.Benoeming van een lid van de Europese Commissie (stemming)
  6.2.Kaderovereenkomst tussen de EU en Kosovo inzake de algemene beginselen voor de deelname van Kosovo aan EU-programma's (A8-0207/2017 - Ulrike Lunacek) (stemming)
  6.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/001 ES/Castilla y León winning van delfstoffen (A8-0248/2017 - Monika Vana) (stemming)
  6.4.Europese normen voor de 21e eeuw (A8-0213/2017 - Marlene Mizzi) (stemming)
  6.5.Naar een pan-Europees kader voor gedekte obligaties (A8-0235/2017 - Bernd Lucke) (stemming)
  6.6.De rol van visserijgerelateerd toerisme in de diversificatie van de visserij (A8-0221/2017 - Renata Briano) (stemming)
  6.7.Verjaringstermijnen bij verkeersongevallen (A8-0206/2017 - Pavel Svoboda) (stemming)
  6.8.Gemeenschappelijke minimumnormen voor burgerlijk procesrecht (A8-0210/2017 - Emil Radev) (stemming)
  6.9.Macrofinanciële bijstand aan Moldavië (A8-0185/2017 - Sorin Moisă) (stemming)
  6.10.Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) (stemming)
  6.11.Invoering van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne (A8-0193/2017 - Jarosław Wałęsa) (stemming)
  6.12.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting 2017 om het overschot van het begrotingsjaar 2016 erin op te nemen (A8-0229/2017 - Jens Geier) (stemming)
  6.13.Een langere levensduur voor producten: voordelen voor consumenten en bedrijven (A8-0214/2017 - Pascal Durand) (stemming)
  6.14.De bestrijding van mensenrechtenschendingen in de context van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, met inbegrip van genocide (A8-0222/2017 - Cristian Dan Preda) (stemming)
  6.15.Particuliere beveiligingsondernemingen (A8-0191/2017 - Hilde Vautmans) (stemming)
  6.16.Arbeidsomstandigheden en onzeker werk (A8-0224/2017 - Neoklis Sylikiotis) (stemming)
 7.Stemverklaringen
  7.1.Europese normen voor de 21e eeuw (A8-0213/2017 - Marlene Mizzi)
  7.2.De rol van visserijgerelateerd toerisme in de diversificatie van de visserij (A8-0221/2017 - Renata Briano)
  7.3.Macrofinanciële bijstand aan Moldavië (A8-0185/2017 - Sorin Moisă)
  7.4.Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner)
  7.5.Invoering van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne (A8-0193/2017 - Jarosław Wałęsa)
  7.6.Een langere levensduur voor producten: voordelen voor consumenten en bedrijven (A8-0214/2017 - Pascal Durand)
  7.7.De bestrijding van mensenrechtenschendingen in de context van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, met inbegrip van genocide (A8-0222/2017 - Cristian Dan Preda)
  7.8.Particuliere beveiligingsondernemingen (A8-0191/2017 - Hilde Vautmans)
  7.9.Arbeidsomstandigheden en onzeker werk (A8-0224/2017 - Neoklis Sylikiotis)
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 10.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 11.Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2018 (debat)
 12.EU-defensieplan en de toekomst van Europa (actualiteitendebat)
 13.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 14.Interpretaties van het Reglement: zie notulen
 15.Discussienota over de toekomst van de EU-financiën tegen 2025 (debat)
 16.Begroting 2018 - Mandaat voor de trialoog
 17.Verkiezing van Saoedi-Arabië als lid van de Commissie van de VN inzake de positie van de vrouw (debat)
 18.Sluiting van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba (goedkeuring) - Sluiting van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba (resolutie) (debat)
 19.Een Europese strategie voor internationale culturele betrekkingen (debat)
 20.Aanbeveling aan de Raad betreffende de 72e zitting van de Algemene Vergadering van de VN (debat)
 21.De strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (debat)
 22.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 23.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (1201 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (5486 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid