Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 4 lipca 2017 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Podsumowanie maltańskiej prezydencji Rady (debata)
 3.Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (debata)
 4.Uroczystość w hołdzie Simone Veil
 5.Komunikat Przewodniczącego: Patrz protokól
 6.Głosowanie
  6.1.Nominacja członka Komisji Europejskiej (głosowanie)
  6.2.Umowa ramowa między Unią Europejską a Kosowem dotycząca ogólnych zasad uczestnictwa Kosowa w programach unijnych (A8-0207/2017 - Ulrike Lunacek) (głosowanie)
  6.3.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: EGF/2017/001 ES Castilla y León mining (A8-0248/2017 - Monika Vana) (głosowanie)
  6.4.Normy europejskie dla XXI wieku (A8-0213/2017 - Marlene Mizzi) (głosowanie)
  6.5.W kierunku ogólnoeuropejskich ram dotyczących obligacji zabezpieczonych (A8-0235/2017 - Bernd Lucke) (głosowanie)
  6.6.Rola turystyki związanej z rybołówstwem w dywersyfikacji rybołówstwa (A8-0221/2017 - Renata Briano) (głosowanie)
  6.7.Terminy przedawnienia odnoszące się do wypadków drogowych (A8-0206/2017 - Pavel Svoboda) (głosowanie)
  6.8.Wspólne minimalne normy w postępowaniu cywilnym (A8-0210/2017 - Emil Radev) (głosowanie)
  6.9.Udzielenie pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii (A8-0185/2017 - Sorin Moisă) (głosowanie)
  6.10.Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) (głosowanie)
  6.11.Wprowadzenie w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych (A8-0193/2017 - Jarosław Wałęsa) (głosowanie)
  6.12.Projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na 2017 r.: zapisanie nadwyżki za rok budżetowy 2016 (A8-0229/2017 - Jens Geier) (głosowanie)
  6.13.Dłuższy cykl życia produktów: korzyści dla konsumentów i przedsiębiorstw (A8-0214/2017 - Pascal Durand) (głosowanie)
  6.14.Reakcja na naruszenia praw człowieka w kontekście zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, w tym ludobójstwa (A8-0222/2017 - Cristian Dan Preda) (głosowanie)
  6.15.Prywatne firmy ochroniarskie (A8-0191/2017 - Hilde Vautmans) (głosowanie)
  6.16.Warunki pracy i niepewność zatrudnienia (A8-0224/2017 - Neoklis Sylikiotis) (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  7.1.Normy europejskie dla XXI wieku (A8-0213/2017 - Marlene Mizzi)
  7.2.Rola turystyki związanej z rybołówstwem w dywersyfikacji rybołówstwa (A8-0221/2017 - Renata Briano)
  7.3.Udzielenie pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii (A8-0185/2017 - Sorin Moisă)
  7.4.Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner)
  7.5.Wprowadzenie w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych (A8-0193/2017 - Jarosław Wałęsa)
  7.6.Dłuższy cykl życia produktów: korzyści dla konsumentów i przedsiębiorstw (A8-0214/2017 - Pascal Durand)
  7.7.Reakcja na naruszenia praw człowieka w kontekście zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, w tym ludobójstwa (A8-0222/2017 - Cristian Dan Preda)
  7.8.Prywatne firmy ochroniarskie (A8-0191/2017 - Hilde Vautmans)
  7.9.Warunki pracy i niepewność zatrudnienia (A8-0224/2017 - Neoklis Sylikiotis)
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 9.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 10.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 11.Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2018 (debata)
 12.Plan obrony UE i przyszłość Europy (debata na aktualny temat)
 13.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 14.Wykładnia Regulaminu: Patrz protokól
 15.Dokument analityczny na temat przyszłości finansów UE do 2025 r. (debata)
 16.Budżet na 2018 r. – Mandat do rozmów trójstronnych
 17.Wybór Arabii Saudyjskiej na członka Komisji ds. Statusu Kobiet ONZ (debata)
 18.Zawarcie Umowy o dialogu politycznym i współpracy UE-Kuba (zalecenie) - Zawarcie Umowy o dialogu politycznym i współpracy UE-Kuba (rezolucja) (debata)
 19.W stronę strategii UE w dziedzinie międzynarodowych stosunków kulturalnych (debata)
 20.Zalecenie dla Rady w sprawie 72. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (debata)
 21.Zwalczanie nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego (debata)
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 23.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1201 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (5486 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności