Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Marţi, 4 iulie 2017 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Bilanțul Președinției malteze a Consiliului (dezbatere)
 3.Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit (dezbatere)
 4.Omagiu pentru Simone Veil
 5.Comunicarea Președinției : consultaţi procesul-verbal
 6.Votare
  6.1.Numirea unui membru al Comisiei Europene (vot)
  6.2.Acord-cadru între Uniunea Europeană și Kosovo privind principiile generale ale participării Kosovo la programele Uniunii (A8-0207/2017 - Ulrike Lunacek) (vot)
  6.3.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining (A8-0248/2017 - Monika Vana) (vot)
  6.4.Standardele europene pentru secolul 21 (A8-0213/2017 - Marlene Mizzi) (vot)
  6.5.Către un cadru paneuropean pentru obligațiunile garantate (A8-0235/2017 - Bernd Lucke) (vot)
  6.6.Rolul turismului legat de pescuit în diversificarea activităților de pescuit (A8-0221/2017 - Renata Briano) (vot)
  6.7.Termene de prescripție aplicabile accidentelor rutiere (A8-0206/2017 - Pavel Svoboda) (vot)
  6.8.Standarde minime comune privind procedura civilă (A8-0210/2017 - Emil Radev) (vot)
  6.9.Asistență macrofinanciară în favoarea Republicii Moldova (A8-0185/2017 - Sorin Moisă) (vot)
  6.10.Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) (vot)
  6.11.Introducerea de măsuri comerciale autonome temporare pentru Ucraina (A8-0193/2017 - Jarosław Wałęsa) (vot)
  6.12.Proiectul de buget rectificativ nr. 2 la bugetul general 2017 de înregistrare a excedentului aferent exercițiului financiar 2016 (A8-0229/2017 - Jens Geier) (vot)
  6.13.Un ciclu de viață mai lung al produselor: beneficii pentru consumatori și întreprinderi (A8-0214/2017 - Pascal Durand) (vot)
  6.14.Abordarea încălcărilor drepturilor omului în contextul crimelor de război și al crimelor împotriva umanității, inclusiv genocidul (A8-0222/2017 - Cristian Dan Preda) (vot)
  6.15.Societățile de securitate private (A8-0191/2017 - Hilde Vautmans) (vot)
  6.16.Condiţiile de muncă şi locurile de muncă precare (A8-0224/2017 - Neoklis Sylikiotis) (vot)
 7.Explicații privind votul
  7.1.Standardele europene pentru secolul 21 (A8-0213/2017 - Marlene Mizzi)
  7.2.Rolul turismului legat de pescuit în diversificarea activităților de pescuit (A8-0221/2017 - Renata Briano)
  7.3.Asistență macrofinanciară în favoarea Republicii Moldova (A8-0185/2017 - Sorin Moisă)
  7.4.Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner)
  7.5.Introducerea de măsuri comerciale autonome temporare pentru Ucraina (A8-0193/2017 - Jarosław Wałęsa)
  7.6.Un ciclu de viață mai lung al produselor: beneficii pentru consumatori și întreprinderi (A8-0214/2017 - Pascal Durand)
  7.7.Abordarea încălcărilor drepturilor omului în contextul crimelor de război și al crimelor împotriva umanității, inclusiv genocidul (A8-0222/2017 - Cristian Dan Preda)
  7.8.Societățile de securitate private (A8-0191/2017 - Hilde Vautmans)
  7.9.Condiţiile de muncă şi locurile de muncă precare (A8-0224/2017 - Neoklis Sylikiotis)
 8.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 9.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 10.Componența comisiilor și delegațiilor: consultaţi procesul-verbal
 11.Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2018 (dezbatere)
 12.Planul de apărare al Uniunii Europene și viitorul Europei (dezbatere pe o temă de actualitate)
 13.Acte delegate (articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 14.Interpretarea Regulamentului de procedură: consultaţi procesul-verbal
 15.Document de dezbatere privind viitorul finanțelor UE până în 2025 (dezbatere)
 16.Bugetul pe 2018 - mandatul pentru trilog
 17.Alegerea Arabiei Saudite ca membru al Comisiei ONU pentru statutul femeilor (dezbatere)
 18.Încheierea Acordului de dialog politic și de cooperare dintre UE și Cuba (aprobare) - Încheierea Acordului de dialog politic și de cooperare dintre UE și Cuba (rezoluție) (dezbatere)
 19.Către o strategie a UE pentru relațiile culturale internaționale (dezbatere)
 20.Recomandare adresată Consiliului privind cea de-a 72-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (dezbatere)
 21.Combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal (dezbatere)
 22.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 23.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (1201 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (5486 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate