Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 4. júla 2017 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Bilancia maltského predsedníctva Rady (rozprava)
 3.Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami (rozprava)
 4.Pocta Simone Veilovej
 5.Oznámenie predsedníctva: pozri zápisnicu
 6.Hlasovanie
  6.1.Vymenovanie členky Európskej komisie (hlasovanie)
  6.2.Rámcová dohoda medzi EÚ a Kosovom o všeobecných zásadách účasti Kosova na programoch Únie (A8-0207/2017 - Ulrike Lunacek) (hlasovanie)
  6.3.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: EGF/2017/001 ES/Castilla y León – ťažba (A8-0248/2017 - Monika Vana) (hlasovanie)
  6.4.Európske normy pre 21. storočie (A8-0213/2017 - Marlene Mizzi) (hlasovanie)
  6.5.Smerom k celoeurópskemu rámcu pre kryté dlhopisy (A8-0235/2017 - Bernd Lucke) (hlasovanie)
  6.6.Úloha cestovného ruchu súvisiaceho s rybolovom pri diverzifikácii rybného hospodárstva (A8-0221/2017 - Renata Briano) (hlasovanie)
  6.7.Premlčacie lehoty pri dopravných nehodách (A8-0206/2017 - Pavel Svoboda) (hlasovanie)
  6.8.Spoločné minimálne normy týkajúce sa civilných konaní (A8-0210/2017 - Emil Radev) (hlasovanie)
  6.9.Makrofinančná pomoc Moldavsku (A8-0185/2017 - Sorin Moisă) (hlasovanie)
  6.10.Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) (hlasovanie)
  6.11.Zavedenie dočasných autonómnych obchodných opatrení pre Ukrajinu (A8-0193/2017 - Jarosław Wałęsa) (hlasovanie)
  6.12.Návrh opravného rozpočtu č. 2 k všeobecnému rozpočtu na rok 2017 – pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2016 (A8-0229/2017 - Jens Geier) (hlasovanie)
  6.13.Dlhšia životnosť výrobkov: výhody pre spotrebiteľov a spoločnosti (A8-0214/2017 - Pascal Durand) (hlasovanie)
  6.14.Riešenie porušení ľudských práv v súvislosti s vojnovými zločinmi a zločinmi proti ľudskosti vrátane genocídy (A8-0222/2017 - Cristian Dan Preda) (hlasovanie)
  6.15.Súkromné bezpečnostné spoločnosti (A8-0191/2017 - Hilde Vautmans) (hlasovanie)
  6.16.Pracovné podmienky a neisté pracovné miesta (A8-0224/2017 - Neoklis Sylikiotis) (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
  7.1.Európske normy pre 21. storočie (A8-0213/2017 - Marlene Mizzi)
  7.2.Úloha cestovného ruchu súvisiaceho s rybolovom pri diverzifikácii rybného hospodárstva (A8-0221/2017 - Renata Briano)
  7.3.Makrofinančná pomoc Moldavsku (A8-0185/2017 - Sorin Moisă)
  7.4.Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner)
  7.5.Zavedenie dočasných autonómnych obchodných opatrení pre Ukrajinu (A8-0193/2017 - Jarosław Wałęsa)
  7.6.Dlhšia životnosť výrobkov: výhody pre spotrebiteľov a spoločnosti (A8-0214/2017 - Pascal Durand)
  7.7.Riešenie porušení ľudských práv v súvislosti s vojnovými zločinmi a zločinmi proti ľudskosti vrátane genocídy (A8-0222/2017 - Cristian Dan Preda)
  7.8.Súkromné bezpečnostné spoločnosti (A8-0191/2017 - Hilde Vautmans)
  7.9.Pracovné podmienky a neisté pracovné miesta (A8-0224/2017 - Neoklis Sylikiotis)
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 10.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 11.Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 (rozprava)
 12.Plán obrany EÚ a budúcnosť Európy (tematická rozprava)
 13.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 14.Výklad rokovacieho poriadku: pozri zápisnicu
 15.Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ do roku 2025 (rozprava)
 16.Rozpočet na rok 2018 – mandát na trialóg
 17.Zvolenie Saudskej Arábie za člena Komisie OSN pre postavenie žien (rozprava)
 18.Uzavretie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a Kubou (súhlas) - Uzavretie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a Kubou (uznesenie) (rozprava)
 19.Stratégia EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy (rozprava)
 20.Odporúčanie pre Radu k 72. zasadnutiu Valného zhromaždenia OSN (rozprava)
 21.Boj proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva (rozprava)
 22.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 23.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (1201 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (5486 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia