Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 4 juli 2017 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Sammanfattning av det maltesiska rådsordförandeskapet (debatt)
 3.Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer (debatt)
 4.Hyllning av Simone Veil
 5.Meddelande från talmannen: se protokollet
 6.Omröstning
  6.1.Utnämning av en ledamot av Europeiska kommissionen (omröstning)
  6.2.Ramavtal mellan EU och Kosovo om de allmänna principerna för Kosovos deltagande i unionsprogram (A8-0207/2017 - Ulrike Lunacek) (omröstning)
  6.3.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Ansökan EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining (A8-0248/2017 - Monika Vana) (omröstning)
  6.4.Europeiska standarder för 2000-talet (A8-0213/2017 - Marlene Mizzi) (omröstning)
  6.5.En EU-omfattande ram för säkerställda obligationer (A8-0235/2017 - Bernd Lucke) (omröstning)
  6.6.Den fiskerirelaterade turismens roll för diversifieringen av fisket (A8-0221/2017 - Renata Briano) (omröstning)
  6.7.Preskriptionstider för trafikolyckor (A8-0206/2017 - Pavel Svoboda) (omröstning)
  6.8.Gemensamma miniminormer för civilrättsliga förfaranden (A8-0210/2017 - Emil Radev) (omröstning)
  6.9.Makroekonomiskt stöd till Moldavien (A8-0185/2017 - Sorin Moisă) (omröstning)
  6.10.Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) (omröstning)
  6.11.Införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina (A8-0193/2017 - Jarosław Wałęsa) (omröstning)
  6.12.Förslag till ändringsbudget nr 2 till 2017 års allmänna budget: Införande av överskottet från budgetåret 2016 (A8-0229/2017 - Jens Geier) (omröstning)
  6.13.Längre livstid för produkter: fördelar för konsumenter och företag (A8-0214/2017 - Pascal Durand) (omröstning)
  6.14.Bekämpande av människorättskränkningar mot bakgrund av krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten, däribland folkmord (A8-0222/2017 - Cristian Dan Preda) (omröstning)
  6.15.Privata säkerhetsföretag (A8-0191/2017 - Hilde Vautmans) (omröstning)
  6.16.Arbetsvillkor och osäkra anställningar (A8-0224/2017 - Neoklis Sylikiotis) (omröstning)
 7.Röstförklaringar
  7.1.Europeiska standarder för 2000-talet (A8-0213/2017 - Marlene Mizzi)
  7.2.Den fiskerirelaterade turismens roll för diversifieringen av fisket (A8-0221/2017 - Renata Briano)
  7.3.Makroekonomiskt stöd till Moldavien (A8-0185/2017 - Sorin Moisă)
  7.4.Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner)
  7.5.Införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina (A8-0193/2017 - Jarosław Wałęsa)
  7.6.Längre livstid för produkter: fördelar för konsumenter och företag (A8-0214/2017 - Pascal Durand)
  7.7.Bekämpande av människorättskränkningar mot bakgrund av krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten, däribland folkmord (A8-0222/2017 - Cristian Dan Preda)
  7.8.Privata säkerhetsföretag (A8-0191/2017 - Hilde Vautmans)
  7.9.Arbetsvillkor och osäkra anställningar (A8-0224/2017 - Neoklis Sylikiotis)
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 10.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 11.Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2018 (debatt)
 12.EU:s försvarsplan och Europas framtid (debatt om en aktuell fråga)
 13.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 14.Tolkning av arbetsordningen: se protokollet
 15.Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser fram till 2025 (debatt)
 16.Budgeten för 2018 – mandat för trepartsmötet
 17.Valet av Saudiarabien som medlem i FN:s kvinnokommission (UNCSW) (debatt)
 18.Ingående av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba (samtycke) - Ingående av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba (resolution) (debatt)
 19.En EU-strategi för internationella kulturella förbindelser (debatt)
 20.Rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 72:a session (debatt)
 21.Bekämpning via straffrätten av bedrägerier som riktar sig mot unionens finansiella intressen (debatt)
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 23.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (1201 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (5486 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy