Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2012/0193(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A8-0230/2017

Testi presentati :

A8-0230/2017

Discussioni :

PV 04/07/2017 - 21
CRE 04/07/2017 - 21

Votazioni :

PV 05/07/2017 - 8.6
CRE 05/07/2017 - 8.6
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P8_TA(2017)0299

Resoconto integrale delle discussioni
Mercoledì 5 luglio 2017 - Strasburgo Edizione rivista

9.3. Lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (A8-0230/2017 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
Video degli interventi
 

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D). – Elnök Asszony! Egyetértek a jelentéstevőkkel, hogy az irányelv kiemelkedő jelentőségű, hiszen az első lépést jelenti az európai büntetőjog harmonizációja felé az uniós költségvetés sérelmére elkövetett bűncselekmények esetében. Kifejezetten üdvözlöm, hogy a Parlament létrehozta az Európai Ügyészség, ügyész tevékenységének jogi keretét, meghatározza az ügyész hatásköreit, valamint hogy fontos áttörésre került sor a határokon átnyúló hozzáadottértékadó-csalás területén. Örömmel látom, hogy a tagállamok többsége komolyan veszi a korrupció elleni harcot, és elkötelezettek az uniós forrásokat érintő bűncselekmények felszámolását illetően.

Ugyanakkor sajnálatos módon meg kell jegyezzem, hogy a magyar nem tartozik ebbe a klubba.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Paní předsedající, dnes jsme odsouhlasili ve druhém čtení postoj Rady, a přijali jsme tak směrnici Evropského parlamentu a Rady o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie. Název i proces, který vedl k přijetí směrnice, je důležitý. Proto jsem ho tady takto vyjmenovala. Jedná se totiž o první krok směrem k harmonizaci trestního práva v Evropě v případech, kdy jsou spáchány trestné činy poškozující rozpočet EU. Jde o dlouze vyjednávaný konsenzus mezi všemi aktéry, včetně ministrů spravedlnosti členských států. Směrnice v této věci definuje pravomoci evropského veřejného žalobce a zavádí stíhatelnost přeshraničních podvodů v případech, kdy se jedná o ztrátu nejméně 10 milionů EUR ve dvou či více členských státech. Samozřejmě bude nyní záležet na implementaci, včetně činnosti evropského žalobce, jehož činnost budeme samozřejmě sledovat.

 
  
MPphoto
 

  Ivana Maletić (PPE). – Gospođo predsjednice, države članice uplaćuju sredstva u proračun Europske unije te je zakonito, namjensko i efikasno korištenje tih sredstava od interesa svih država i njihovih građana. Nikako se ne smije dopustiti da prijevare i kriminalne radnje u korištenju sredstava iz proračuna EU-a ostanu neotkrivene ili neprocesuirane.

Novac iz proračuna EU-a koristi se u svim državama članicama i sve moraju pristupati s jednakom pažnjom i u cilju postizanja što veće vrijednosti za svoje građane i cijelu Europsku uniju. Dosta je primjera prijevara u korištenju sredstava EU-a i zato mi je drago što smo današnjim glasovanjem korak bliže donošenju direktive o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima koja znače usklađivanje kaznenog prava u Europi u svim slučajevima prijevara u korištenju sredstava Europskog proračuna.

 
  
MPphoto
 

  Branislav Škripek (ECR). – Pani predsedajúca, daňové a finančné podvody sú skutočnou stigmou spoločnosti. Poukazujú na hrubú neúctu voči občanom a nerešpektovanie boha ako najvyššej autority, ktorý žiada čestnosť. Žiaľ, takéto skúsenosti mám najmä zo svojej vlastnej krajiny, ktorá je už mnoho rokov sužovaná korupciou a finančnými podvodmi gigantických rozmerov aj práve v súčasnosti na politickej scéne. Nie som zástancom prílišného zasahovania Únie do diania v našich štátoch. Je však zrejmé, že ak si štát nedokáže sám pomôcť, ak zlyháva a stráca dôveru u ľudí, ak vláda svojím nehanebným správaním dáva priestor pre extrémistické prúdy, je nutná pomoc zvonku. Slovensko pokladám za modernú, zvrchovanú, úspešnú krajinu, na ktorú sa prilepil parazit korupcie a finančných podvodov, a preto musí byť odstránený stoj čo stoj. Vítam teda a podporujem rokovania o smernici o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie. Verím, že výrazne pomôžu najmä členským štátom s dedičstvom komunistického režimu, kde kradnúť a klamať bolo bežným javom a pretrváva.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). – Am votat acest raport pentru că da, este nevoie de armonizarea dreptului penal. Criminalitatea, evaziunea fiscală este transfrontalieră și este nedrept să avem 28 de modalități de a-i pedepsi pe cei care sărăcesc bugetele naționale, îi sărăcesc, până la urmă, pe cetățenii din Uniunea Europeană. Mai mulți ani, comisiile Parlamentului European au analizat această problemă și, chiar și așa, a durat foarte mult. De aceea, cred că, prin votarea acestui raport, trebuie să își preia responsabilitatea atât guvernele naționale, cât și Comisia pentru monitorizarea aplicării acestui raport și a armonizării dreptului penal. Nu cred că e suficient să aprobăm noi, aici, este o responsabilitate partajată, trebuie să responsabilizăm și parlamentele naționale și guvernele naționale, dar Comisia trebuie să aibă grijă să facă o monitorizare a modului de aplicare și să urmărim rezultatele concrete, dacă se diminuează sau nu criminalitatea, evaziunea fiscală și dacă pedepsele sunt aplicate corect.

 
Note legali - Informativa sulla privacy