Index 
 Anterior 
 Seguinte 
 Texto integral 
Processo : 2017/2699(RSP)
Ciclo de vida em sessão
Ciclos relativos aos documentos :

Textos apresentados :

RC-B8-0434/2017

Debates :

PV 04/07/2017 - 11
CRE 04/07/2017 - 11

Votação :

PV 05/07/2017 - 8.9
CRE 05/07/2017 - 8.9
Declarações de voto

Textos aprovados :


Relato integral dos debates
Quarta-feira, 5 de Julho de 2017 - Estrasburgo Edição revista

9.6. Preparação do Programa de Trabalho da Comissão para 2018 (RC-B8-0434/2017, B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017)
Vídeo das intervenções
 

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások

 
  
MPphoto
 

  Ramón Jáuregui Atondo (S&D). – Señora presidenta, no sé si somos conscientes —aunque no nos escuchen muchos— de que esta mañana se ha producido una situación bastante extraña, porque no se ha aprobado ningún programa de trabajo que el Parlamento le envía a la Comisión.

Esto sí que me parece bastante ridículo, mucho más que lo que dijo ayer el señor Juncker, porque realmente lo que se ha producido es una falta de acuerdo entre los Grupos para que el Parlamento Europeo le envíe a la Comisión su programa de trabajo para el año que viene. Y, desgraciadamente, no hay propuesta del Parlamento. Y por qué, tendríamos que preguntarnos. Porque cada uno hemos votado nuestra propuesta y la propuesta que ha sido presentada por los Grupos PPE, ALDE y ECR no ha prosperado, porque se han recibido diferentes enmiendas de diferentes Grupos. Lo cierto es que lo que se ha puesto de manifiesto es que no hay una mayoría estable en este Parlamento si no se pacta con el Grupo Socialista.

Esto es lo que se ha visto hoy y, desgraciadamente, este Parlamento ha hecho un flaco favor a su propio prestigio sin poder presentar su documento de trabajo. Esta es la realidad.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). – Kedves Képviselőtársaim! Meglepetésre elfogadta, befogadta az Európai Bizottság azt az európai polgári kezdeményezést, amelyet nyolc volt szocialista vagy kommunista ország képviselői indítottak annak érdekében, hogy azt a hatalmas jövedelmi, illetve bérszakadékot, amit a nyugati és keleti országok között tapasztalhatunk, s amely miatt a keleti, illetve a közép-európai tagállamokból hazájukat kénytelenek elhagyni sokan, tragikus helyzeteket eredményezve családokban is és hát különböző munkahelyeken is.

Nos, hiányoltam a Bizottságnak a 2018-as munkaprogramjából, hogy a számos tagállamot érintő jelenséggel elkezdene foglalkozni. Tehát hogy azt mondaná, hogy összeállítok egy komoly szakmai bizottságot, elkezdem feltárni az okokat, a megoldási lehetőséget arra, hogy záruljon ez a hatalmas szakadék a nyugati és keleti bérek, illetőleg jövedelmek között.

 
  
MPphoto
 

  Ivana Maletić (PPE). – Gospođo predsjednice, s velikom je većinom zastupnika odbijena Rezolucija o pripremi programa rada Komisije za 2018. godinu. Ja sam u glasanju bila suzdržana jer je naravno u Rezoluciji jako puno važnih poruka i dijelova. Međutim, izmjenama koje su prošle tijekom glasovanja sadržaj i usmjerenost na ključne aktivnosti izmijenjeni su i zbog toga naravno nismo u potpunosti mogli podržati ovu Rezoluciju.

Ono što je bitno, svi moramo znati da su pred nama ključni izazovi u 2018. godini i da naravno u sljedećem glasovanju o tome moramo voditi računa, da se mora pojačati provedba programa, ubrzati provedba programa jer naši građani očekuju rezultate vidljive barem u 2018. godini za ovu perspektivu.

Isto tako upravljanje krizama postalo je naša svakodnevnica. Zajednički moramo osmisliti i provesti najbolja rješenja i za borbu protiv terorizma i za upravljanje migracijama.

 
  
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D). – Pani predsedajúca, program Komisie považujem za veľmi dôležitý z pohľadu obyvateľov EÚ, preto je veľká škoda, že sme sa nevedeli dohodnúť naprieč politickým spektrom na spoločnom návrhu uznesenia. Z mnohých dobrých návrhov sa do uznesenia nedostali napr. posilnenie stratégie pre oživenie priemyslu, ale ani nástroje na implementovanie klimatickej dohody z Paríža. Pred nami sú aj  ďalšie naliehavé úlohy, ktoré keď nebudeme riešiť hneď, zajtra už môže byť neskoro. Za takúto akútnu úlohu považujem demografiu a starnutie obyvateľstva, nízku pôrodnosť, slabú podporu rodinného života a nevyváženie pracovného a súkromného života. V súčasnosti starí ľudia sa stávajú príťažou a neriešiteľným problémom v mnohých členských štátoch. Preto očakávam od Komisie jednotnú, koordinovanú stratégiu pre riešenie tohto problému. Na druhej strane sú tu mladí ľudia, ktorí právom očakávajú od nás podporu vo vzdelávaní a v uplatnení sa na trhu práce a v dôstojnom živote pri zakladaní si rodiny. Preto aj program Komisie na rok 2018 by mal vytvárať perspektívu pre mladú generáciu v spoločnej Európe.

 
Aviso legal - Política de privacidade