Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 5. července 2017 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 3.Vypracování ambiciózní průmyslové strategie EU jako strategická priorita pro růst, zaměstnanost a inovace v Evropě (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 4.Jednání před prvním čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu): viz zápis
 5.Příprava summitu skupiny G20 ve dnech 7. a 8. července 2017 (rozprava)
 6.Představení priorit estonského předsednictví Rady (rozprava)
 7.Přivítání
 8.Hlasování
  8.1.Kigalská změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (A8-0237/2017 - Kateřina Konečná) (hlasování)
  8.2.Dálkové znečišťování ovzduší přecházející hranice států a omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu (A8-0241/2017 - Adina-Ioana Vălean) (hlasování)
  8.3.Uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a Kubou (souhlas) (A8-0232/2017 - Elena Valenciano) (hlasování)
  8.4.Uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a Kubou (usnesení) (A8-0233/2017 - Elena Valenciano) (hlasování)
  8.5.Memorandum o porozumění mezi Evropskou agenturou pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva a Eurojustem (A8-0215/2017 - Claude Moraes) (hlasování)
  8.6.Boj vedený trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (A8-0230/2017 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar) (hlasování)
  8.7.Právní rámec Unie pro porušování celních předpisů a sankce (A8-0239/2016 - Kaja Kallas) (hlasování)
  8.8.Sílící epidemie HIV, tuberkulózy a hepatitidy typu C v Evropě (B8-0436/2017) (hlasování)
  8.9.Příprava pracovního programu Komise na rok 2018 (RC-B8-0434/2017, B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017) (hlasování)
  8.10.Rozpočet na rok 2018 – mandát pro třístranná jednání (A8-0249/2017 - Siegfried Mureşan) (hlasování)
  8.11.Směrem ke strategii EU pro mezinárodní kulturní vztahy (A8-0220/2017 - Elmar Brok, Silvia Costa) (hlasování)
  8.12.Doporučení Radě k 72. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů (A8-0216/2017 - Andrey Kovatchev) (hlasování)
  8.13.Vypracování ambiciózní průmyslové strategie EU jako strategická priorita pro růst, zaměstnanost a inovace v Evropě (B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017, B8-0449/2017) (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
  9.1.Uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a Kubou (souhlas) (A8-0232/2017 - Elena Valenciano)
  9.2.Uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a Kubou (usnesení) (A8-0233/2017 - Elena Valenciano)
  9.3.Boj vedený trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (A8-0230/2017 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
  9.4.Právní rámec Unie pro porušování celních předpisů a sankce (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
  9.5.Sílící epidemie HIV, tuberkulózy a hepatitidy typu C v Evropě (B8-0436/2017)
  9.6.Příprava pracovního programu Komise na rok 2018 (RC-B8-0434/2017, B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017)
  9.7.Rozpočet na rok 2018 – mandát pro třístranná jednání (A8-0249/2017 - Siegfried Mureşan)
  9.8.Směrem ke strategii EU pro mezinárodní kulturní vztahy (A8-0220/2017 - Elmar Brok, Silvia Costa)
  9.9.Doporučení Radě k 72. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů (A8-0216/2017 - Andrey Kovatchev)
  9.10.Vypracování ambiciózní průmyslové strategie EU jako strategická priorita pro růst, zaměstnanost a inovace v Evropě (RC-B8-0440/2017, B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017, B8-0449/2017)
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání: viz zápis
 12.Zpráva o Turecku za rok 2016 (rozprava)
 13.Evropský fond pro udržitelný rozvoj (EFSD) a zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD (rozprava)
 14.Úsilí EU v oblasti udržitelnosti - Politické fórum na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji (rozprava)
 15.Jediné sídlo Evropského parlamentu (rozprava)
 16.Podpora soudržnosti a rozvoje v nejvzdálenějších regionech EU (rozprava)
 17.Členství ve výborech: viz zápis
 18.Nedávné lesní požáry v Portugalsku a Španělsku: nástroje reakce EU a postupy zaměřené na prevenci a civilní ochranu (rozprava)
 19.Mechanismy řešení sporů týkajících se dvojího zdanění v Evropské unii (rozprava)
 20.Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 16. května 2017 ve věci dohody o volném obchodu mezi EU a Singapurem (rozprava)
 21.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 22.Převod prostředků: viz zápis
 23.Předložení dokumentů: viz zápis
 24.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 25.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (1188 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (5272 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí