Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 5. juli 2017 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Udvikling af en ambitiøs EU-industristrategi som strategisk prioritet for vækst, beskæftigelse og innovation i Europa (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Forhandlinger før Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (artikel 69c): se protokollen
 5.Forberedelse af G20-topmødet den 7. og 8. juli 2017 (forhandling)
 6.Præsentation af det estiske formandskabs aktivitetsprogram (forhandling)
 7.Velkomstord
 8.Afstemningstid
  8.1.Kigaliændringen af Montrealprotokollen om stoffer, der nedbryder ozon (A8-0237/2017 - Kateřina Konečná) (afstemning)
  8.2.Konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående reduktion af forsuring, eutrofiering og ozon ved jordoverfladen (A8-0241/2017 - Adina-Ioana Vălean) (afstemning)
  8.3.Indgåelse af en aftale om politisk dialog og samarbejde mellem EU og Cuba (henstilling) (A8-0232/2017 - Elena Valenciano) (afstemning)
  8.4.Indgåelse af en aftale om politisk dialog og samarbejde mellem EU og Cuba (beslutning) (A8-0233/2017 - Elena Valenciano) (afstemning)
  8.5.Aftalememorandum mellem Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed og Eurojust (A8-0215/2017 - Claude Moraes) (afstemning)
  8.6.Strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (A8-0230/2017 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar) (afstemning)
  8.7.Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner (A8-0239/2016 - Kaja Kallas) (afstemning)
  8.8.Øget forekomst af epidemier af hiv, tuberkulose og hepatitis C-virus (HCV) (B8-0436/2017) (afstemning)
  8.9.Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2018 (RC-B8-0434/2017, B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017) (afstemning)
  8.10.Budget 2018 – Mandat for trepartsmødet (A8-0249/2017 - Siegfried Mureşan) (afstemning)
  8.11.En EU-strategi for internationale kulturelle forbindelser (A8-0220/2017 - Elmar Brok, Silvia Costa) (afstemning)
  8.12.Henstilling til Rådet om den 72. samling i De Forenede Nationers Generalforsamling (A8-0216/2017 - Andrey Kovatchev) (afstemning)
  8.13.Udvikling af en ambitiøs EU-industristrategi som strategisk prioritet for vækst, beskæftigelse og innovation i Europa (B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017, B8-0449/2017) (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
  9.1.Indgåelse af en aftale om politisk dialog og samarbejde mellem EU og Cuba (henstilling) (A8-0232/2017 - Elena Valenciano)
  9.2.Indgåelse af en aftale om politisk dialog og samarbejde mellem EU og Cuba (beslutning) (A8-0233/2017 - Elena Valenciano)
  9.3.Strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (A8-0230/2017 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
  9.4.Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
  9.5.Øget forekomst af epidemier af hiv, tuberkulose og hepatitis C-virus (HCV) (B8-0436/2017)
  9.6.Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2018 (RC-B8-0434/2017, B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017)
  9.7.Budget 2018 – Mandat for trepartsmødet (A8-0249/2017 - Siegfried Mureşan)
  9.8.En EU-strategi for internationale kulturelle forbindelser (A8-0220/2017 - Elmar Brok, Silvia Costa)
  9.9.Henstilling til Rådet om den 72. samling i De Forenede Nationers Generalforsamling (A8-0216/2017 - Andrey Kovatchev)
  9.10.Udvikling af en ambitiøs EU-industristrategi som strategisk prioritet for vækst, beskæftigelse og innovation i Europa (RC-B8-0440/2017, B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017, B8-0449/2017)
 10.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 11.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 12.2016-rapporten om Tyrkiet (forhandling)
 13.Den europæiske fond for bæredygtig udvikling (EFSD) og oprettelse af en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond (forhandling)
 14.En europæisk indsat for bæredygtighed - Politisk Forum på Højt Niveau vedrørende Bæredygtig Udvikling (forhandling)
 15.Et enkelt hjemsted for Europa-Parlamentet (forhandling)
 16.Fremme af samhørighed og udvikling i regionerne i EU's yderste periferi: anvendelse af artikel 349 i TEUF (forhandling)
 17.Udvalgenes sammensætning: se protokollen
 18.De seneste skovbrande i Portugal og Spanien: EU's beredskabsinstrumenter og procedurer til forebyggelse og beskyttelse af civilbefolkningen (forhandling)
 19.Mekanismer til bilæggelse af tvister om dobbeltbeskatning i EU (forhandling)
 20.Domstolens dom af 16. maj 2017 om frihandelsaftalen mellem EU og Singapore (forhandling)
 21.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 22.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 23.Modtagne dokumenter: se protokollen
 24.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 25.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (1188 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (5272 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik