Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 5. heinäkuuta 2017 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Kunnianhimoisen EU:n teollisuusstrategian kehittäminen strategisesti ensisijaisena painopistealana kasvulle, työllisyydelle ja innovoinnille Euroopassa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 4.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (hyväksyminen) (työjärjestyksen 69 c artikla): ks. pöytäkirja
 5.7. ja 8. heinäkuuta 2017 pidettävän G20-huippukokouksen valmistelu (keskustelu)
 6.Viron puheenjohtajakauden toimintaohjelman esittely (keskustelu)
 7.Tervetulotoivotukset
 8.Äänestykset
  8.1.Otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muuttamista koskeva Kigalissa hyväksytty sopimus (A8-0237/2017 - Kateřina Konečná) (äänestys)
  8.2.Yleissopimus valtiosta toiseen tapahtuvasta ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisesta happamoitumisen, rehevöitymisen ja alailmakehän otsonin vähentämiseksi (A8-0241/2017 - Adina-Ioana Vălean) (äänestys)
  8.3.Poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan EU:n ja Kuuban välisen sopimuksen tekeminen (hyväksyntä) (A8-0232/2017 - Elena Valenciano) (äänestys)
  8.4.Poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan EU:n ja Kuuban välisen sopimuksen tekeminen (päätöslauselma) (A8-0233/2017 - Elena Valenciano) (äänestys)
  8.5.Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston ja Eurojustin välinen yhteisymmärryspöytäkirja (A8-0215/2017 - Claude Moraes) (äänestys)
  8.6.Unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunta rikosoikeudellisin keinoin (A8-0230/2017 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar) (äänestys)
  8.7.Tullirikkomuksia ja -seuraamuksia koskeva unionin oikeudellinen kehys (A8-0239/2016 - Kaja Kallas) (äänestys)
  8.8.Euroopassa lisääntyvät hiv-, tuberkuloosi- ja hepatiitti B- ja C-virustartuntaepidemiat (B8-0436/2017) (äänestys)
  8.9.Komission vuoden 2018 työohjelman valmistelu (RC-B8-0434/2017, B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017) (äänestys)
  8.10.Talousarvio 2018 - trilogin neuvotteluvaltuudet (A8-0249/2017 - Siegfried Mureşan) (äänestys)
  8.11.Tavoitteena kansainvälisiä kulttuurisuhteita koskeva EU:n strategia (A8-0220/2017 - Elmar Brok, Silvia Costa) (äänestys)
  8.12.Suositus neuvostolle YK:n yleiskokouksen 72. istunnosta (A8-0216/2017 - Andrey Kovatchev) (äänestys)
  8.13.Kunnianhimoisen EU:n teollisuusstrategian kehittäminen strategisesti ensisijaista kasvulle, työllisyydelle ja innovoinnille Euroopassa (B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017, B8-0449/2017) (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
  9.1.Poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan EU:n ja Kuuban välisen sopimuksen tekeminen (hyväksyntä) (A8-0232/2017 - Elena Valenciano)
  9.2.Poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan EU:n ja Kuuban välisen sopimuksen tekeminen (päätöslauselma) (A8-0233/2017 - Elena Valenciano)
  9.3.Unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunta rikosoikeudellisin keinoin (A8-0230/2017 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
  9.4.Tullirikkomuksia ja -seuraamuksia koskeva unionin oikeudellinen kehys (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
  9.5.Euroopassa lisääntyvät hiv-, tuberkuloosi- ja hepatiitti B- ja C-virustartuntaepidemiat (B8-0436/2017)
  9.6.Komission vuoden 2018 työohjelman valmistelu (RC-B8-0434/2017, B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017)
  9.7.Talousarvio 2018 - trilogin neuvotteluvaltuudet (A8-0249/2017 - Siegfried Mureşan)
  9.8.Tavoitteena kansainvälisiä kulttuurisuhteita koskeva EU:n strategia (A8-0220/2017 - Elmar Brok, Silvia Costa)
  9.9.Suositus neuvostolle YK:n yleiskokouksen 72. istunnosta (A8-0216/2017 - Andrey Kovatchev)
  9.10.Kunnianhimoisen EU:n teollisuusstrategian kehittäminen strategisesti ensisijaista kasvulle, työllisyydelle ja innovoinnille Euroopassa (RC-B8-0440/2017, B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017, B8-0449/2017)
 10.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 12.Turkkia koskeva vuoden 2016 kertomus (keskustelu)
 13.Euroopan kestävän kehityksen rahasto (EKKR) sekä EKKR:n takuun ja EKKR:n takuurahaston perustaminen (keskustelu)
 14.Kestävyyttä edistävät EU:n toimet - Kestävän kehityksen korkean tason poliittinen foorumi (keskustelu)
 15.Euroopan parlamentin yksi toimipaikka (keskustelu)
 16.Yhteenkuuluvuuden ja kehityksen edistäminen EU:n syrjäisimmillä alueilla (keskustelu)
 17.Valiokuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 18.Portugalin ja Espanjan viimeaikaiset metsäpalot: ennaltaehkäisyyn ja väestönsuojeluun tarkoitetut EU:n välineet ja menettelyt (keskustelu)
 19.Kaksinkertaisen verotuksen riitojenratkaisumekanismit EU:ssa (keskustelu)
 20.Euroopan unionin tuomioistuimen 16. toukokuuta 2017 antama päätös EU:n ja Singaporen välisestä vapaakauppasopimuksesta (keskustelu)
 21.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 22.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 23.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 24.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 25.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1188 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (5272 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö