Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Rasprave
Srijeda, 5. srpnja 2017. - StrasbourgRevidirano izdanje
 1.Sastav odbora
 2.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija): vidi zapisnik
 3.Razvoj ambiciozne industrijske strategije EU-a kao strateškog prioriteta za rast, zapošljavanje i inovacije u Europi (podneseni prijedlozi rezolucija): vidi zapisnik
 4.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (odobrenje) (članak 69.c Poslovnika): vidi zapisnik
 5.Priprema za sastanak skupine G20 7. i 8. srpnja 2017. (rasprava)
 6.Predstavljanje programa aktivnosti estonskoga predsjedništva (rasprava)
 7.Dobrodošlica
 8.Glasovanje
  8.1.Sporazum o izmjeni Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj donesen u Kigaliju (A8-0237/2017 - Kateřina Konečná) (glasovanje)
  8.2.Konvencija o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka radi suzbijanja zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona (A8-0241/2017 - Adina-Ioana Vălean) (glasovanje)
  8.3.Sklapanje Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između EU-a i Kube (pristanak) (A8-0232/2017 - Elena Valenciano) (glasovanje)
  8.4.Sklapanje Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između EU-a i Kube (rezolucija) (A8-0233/2017 - Elena Valenciano) (glasovanje)
  8.5.Memorandum o razumijevanju između Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim IT sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde i Eurojusta (A8-0215/2017 - Claude Moraes) (glasovanje)
  8.6.Suzbijanje prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (A8-0230/2017 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar) (glasovanje)
  8.7.Pravni okvir Unije za carinske prekršaje i sankcije (A8-0239/2016 - Kaja Kallas) (glasovanje)
  8.8.Epidemije HIV-a, tuberkuloze i hepatitisa C u porastu su u Europi (B8-0436/2017) (glasovanje)
  8.9.Priprema programa rada Komisije za 2018. (RC-B8-0434/2017, B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017) (glasovanje)
  8.10.Proračun za 2018. – mandat za trijalog (A8-0249/2017 - Siegfried Mureşan) (glasovanje)
  8.11.Ususret Strategiji EU-a za međunarodne kulturne odnose (A8-0220/2017 - Elmar Brok, Silvia Costa) (glasovanje)
  8.12.Preporuka Vijeću o 72. zasjedanju Opće skupštine UN-a (A8-0216/2017 - Andrey Kovatchev) (glasovanje)
  8.13.Razvoj ambiciozne industrijske strategije EU-a kao strateškog prioriteta za rast, zapošljavanje i inovacije u Europi (B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017, B8-0449/2017) (glasovanje)
 9.Obrazloženja glasovanja
  9.1.Sklapanje Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između EU-a i Kube (pristanak) (A8-0232/2017 - Elena Valenciano)
  9.2.Sklapanje Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između EU-a i Kube (rezolucija) (A8-0233/2017 - Elena Valenciano)
  9.3.Suzbijanje prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (A8-0230/2017 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
  9.4.Pravni okvir Unije za carinske prekršaje i sankcije (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
  9.5.Epidemije HIV-a, tuberkuloze i hepatitisa C u porastu su u Europi (B8-0436/2017)
  9.6.Priprema programa rada Komisije za 2018. (RC-B8-0434/2017, B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017)
  9.7.Proračun za 2018. – mandat za trijalog (A8-0249/2017 - Siegfried Mureşan)
  9.8.Ususret Strategiji EU-a za međunarodne kulturne odnose (A8-0220/2017 - Elmar Brok, Silvia Costa)
  9.9.Preporuka Vijeću o 72. zasjedanju Opće skupštine UN-a (A8-0216/2017 - Andrey Kovatchev)
  9.10.Razvoj ambiciozne industrijske strategije EU-a kao strateškog prioriteta za rast, zapošljavanje i inovacije u Europi (RC-B8-0440/2017, B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017, B8-0449/2017)
 10.Izmjene danih glasova i namjere glasača: vidi zapisnik
 11.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice: vedi zapisnik
 12.Izvješće o Turskoj za 2016. (rasprava)
 13.Europski fond za održivi razvoj (EFOR) i uspostavljanje jamstva EFOR-a i Jamstvenog fonda EFOR-a (rasprava)
 14.Mjere EU-a za održivost - Politički forum na visokoj razini o održivom razvoju (rasprava)
 15.Jedinstveno sjedište Europskog parlamenta (rasprava)
 16.Promicanje kohezije i razvoja u najudaljenijim regijama EU-a (rasprava)
 17.Sastav odbora: vidi zapisnik
 18.Nedavni šumski požari u Portugalu i Španjolskoj: Instrumenti EU-a za reagiranje i postupci za sprečavanje i civilnu zaštitu (rasprava)
 19.Mehanizmi rješavanja sporova povezanih s dvostrukim oporezivanjem u EU-u (rasprava)
 20.Presuda Suda Europske unije od 16. svibnja 2017. o Sporazumu o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura (rasprava)
 21.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika): vidi zapisnik
 22.Prijenos odobrenih sredstava: vidjeti zapisnik
 23.Podnošenje dokumenata: vidjeti zapisnik
 24.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice: vidi zapisnik
 25.Zatvaranje dnevne sjednice
Rasprave
Revidirano izdanje (1188 kb)
 
Rasprave
Revidirano izdanje (5272 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti