Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Rapporti verbatim tad-dibattiti
L-Erbgħa, 5 ta' Lulju 2017 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u l-istat tad-dritt (tħabbir ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa): ara l-minuti
 3.Il-bini ta' strateġija industrijali ambizzjuża tal-UE bħala prijorità strateġika għat-tkabbir, l-impjiegi u l-innovazzjoni fl-Ewropa (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa): ara l-Minuti
 4.Negozjati Interistituzzjonali (approvazzjoni) ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)): ara l-Minuti
 5.Tħejjija għas-Summit tal-G20 tas-7 u t-8 ta' Lulju 2017 (dibattitu)
 6.Preżentazzjoni tal-prijoritajiet tal-Presidenza Estonjana tal-Kunsill (dibattitu)
 7.Merħba
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  8.1.Ftehim biex jiġi emendat il-Protokoll ta’ Montreal dwar sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu, adottat f’Kigali (A8-0237/2017 - Kateřina Konečná) (votazzjoni)
  8.2.It-Tniġġis Transkonfini tal-Arja Fuq Distanza Twila sabiex jitnaqqsu l-aċidifikazzjoni, l-ewtrofikazzjoni u l-ożonu troposferiku (A8-0241/2017 - Adina-Ioana Vălean) (votazzjoni)
  8.3.Il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Djalogu Politiku u ta' Kooperazzjoni UE-Kuba (Approvazzjoni) (A8-0232/2017 - Elena Valenciano) (votazzjoni)
  8.4.Il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Djalogu Politiku u ta' Kooperazzjoni UE-Kuba (Riżoluzzjoni) (A8-0233/2017 - Elena Valenciano) (votazzjoni)
  8.5.Memorandum ta' Qbil bejn l-Aġenzija Ewropea għat-tmexxija operattiva tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja u l-Eurojust (A8-0215/2017 - Claude Moraes) (votazzjoni)
  8.6.Ġlieda kontra l-frodi li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali (A8-0230/2017 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar) (votazzjoni)
  8.7.Il-qafas ġuridiku tal-Unjoni għal ksur doganali u sanzjonijiet (A8-0239/2016 - Kaja Kallas) (votazzjoni)
  8.8.HIV/AIDs, Tuberkulożi u Epatite C (B8-0436/2017) (votazzjoni)
  8.9.Tħejjija tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2018 (RC-B8-0434/2017, B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017) (votazzjoni)
  8.10.Baġit 2018 - Mandat għat-Trilogu (A8-0249/2017 - Siegfried Mureşan) (votazzjoni)
  8.11.Lejn strateġija tal-UE għar-relazzjonijiet kulturali internazzjonali (A8-0220/2017 - Elmar Brok, Silvia Costa) (votazzjoni)
  8.12.Rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar it-72 Sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti (A8-0216/2017 - Andrey Kovatchev) (votazzjoni)
  8.13.Il-bini ta' strateġija industrijali ambizzjuża tal-UE bħala prijorità strateġika għat-tkabbir, l-impjiegi u l-innovazzjoni fl-Ewropa (B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017, B8-0449/2017) (votazzjoni)
 9.Spegazzjonijiet tal-vot
  9.1.Il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Djalogu Politiku u ta' Kooperazzjoni UE-Kuba (Approvazzjoni) (A8-0232/2017 - Elena Valenciano)
  9.2.Il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Djalogu Politiku u ta' Kooperazzjoni UE-Kuba (Riżoluzzjoni) (A8-0233/2017 - Elena Valenciano)
  9.3.Ġlieda kontra l-frodi li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali (A8-0230/2017 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
  9.4.Il-qafas ġuridiku tal-Unjoni għal ksur doganali u sanzjonijiet (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
  9.5.HIV/AIDs, Tuberkulożi u Epatite C (B8-0436/2017)
  9.6.Tħejjija tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2018 (RC-B8-0434/2017, B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017)
  9.7.Baġit 2018 - Mandat għat-Trilogu (A8-0249/2017 - Siegfried Mureşan)
  9.8.Lejn strateġija tal-UE għar-relazzjonijiet kulturali internazzjonali (A8-0220/2017 - Elmar Brok, Silvia Costa)
  9.9.Rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar it-72 Sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti (A8-0216/2017 - Andrey Kovatchev)
  9.10.Il-bini ta' strateġija industrijali ambizzjuża tal-UE bħala prijorità strateġika għat-tkabbir, l-impjiegi u l-innovazzjoni fl-Ewropa (RC-B8-0440/2017, B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017, B8-0449/2017)
 10.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel: ara l-Minuti
 12.Rapport tal-2016 dwar it-Turkija (dibattitu)
 13.Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli (EFSD) u t-twaqqif tal-Garanzija tal-EFSD u tal-Fond ta' Garanzija tal-EFSD (dibattitu)
 14.Azzjoni tal-UE għas-sostenibbiltà - Forum Politiku ta' Livell Għoli dwar l-Iżvilupp Sostenibbli (dibattitu)
 15.Sede Unika tal-Parlament Ewropew (dibattitu)
 16.Il-promozzjoni tal-koeżjoni u l-iżvilupp fir-Reġjuni Ultraperiferiċi tal-UE: l-implimentazzjoni tal-Artikolu 349 TFUE (dibattitu)
 17.Kompożizzjoni tal-kumitati: ara l-Minuti
 18.In-nirien fil-foresti riċenti fil-Portugall u fi Spanja: L-istrumenti ta' rispons tal-UE u l-proċeduri dwar il-prevenzjoni u l-protezzjoni ċivili (dibattitu)
 19.Mekkaniżmi għas-Soluzzjoni tat-Tilwim dwar it-Tassazzjoni Doppja fl-Unjoni Ewropea (dibattitu)
 20.Deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-16 ta' Mejju 2017 dwar l-FTA bejn l-UE u Singapore (dibattitu)
 21.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 22.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet: ara l-Minuti
 23.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 24.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 25.Għeluq tas-seduta
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (1188 kb)
 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (5272 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza