Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 5 juli 2017 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Ontwikkelen van een ambitieuze industriële strategie van de EU als strategische prioriteit voor groei, banen en innovatie in Europa (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (aanneming) (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
 5.Voorbereiding van de G20-top van 7 en 8 juli 2017 (debat)
 6.Presentatie van het activiteitenprogramma van het Estlandse voorzitterschap van de Raad (debat)
 7.Welkomstwoord
 8.Stemmingen
  8.1.In Kigali goedgekeurde overeenkomst tot wijziging van het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken (A8-0237/2017 - Kateřina Konečná) (stemming)
  8.2.Protocol inzake vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau bij het Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand (A8-0241/2017 - Adina-Ioana Vălean) (stemming)
  8.3.Sluiting van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba (goedkeuring) (A8-0232/2017 - Elena Valenciano) (stemming)
  8.4.Sluiting van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba (resolutie) (A8-0233/2017 - Elena Valenciano) (stemming)
  8.5.Memorandum van overeenstemming tussen het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht en Eurojust (A8-0215/2017 - Claude Moraes) (stemming)
  8.6.De strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (A8-0230/2017 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar) (stemming)
  8.7.Het rechtskader van de Unie inzake douaneovertredingen en -sancties (A8-0239/2016 - Kaja Kallas) (stemming)
  8.8.Toename van het aantal besmettingen met hiv, tuberculose en HCV in Europa (B8-0436/2017) (stemming)
  8.9.Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2018 (RC-B8-0434/2017, B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017) (stemming)
  8.10.Begroting 2018 - Mandaat voor de trialoog (A8-0249/2017 - Siegfried Mureşan) (stemming)
  8.11.Een Europese strategie voor internationale culturele betrekkingen (A8-0220/2017 - Elmar Brok, Silvia Costa) (stemming)
  8.12.Aanbeveling aan de Raad betreffende de 72e zitting van de Algemene Vergadering van de VN (A8-0216/2017 - Andrey Kovatchev) (stemming)
  8.13.Ontwerpen van een ambitieuze industriële strategie van de EU als strategische prioriteit voor groei, banen en innovatie in Europa (B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017, B8-0449/2017) (stemming)
 9.Stemverklaringen
  9.1.Sluiting van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba (goedkeuring) (A8-0232/2017 - Elena Valenciano)
  9.2.Sluiting van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba (resolutie) (A8-0233/2017 - Elena Valenciano)
  9.3.De strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (A8-0230/2017 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
  9.4.Het rechtskader van de Unie inzake douaneovertredingen en -sancties (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
  9.5.Toename van het aantal besmettingen met hiv, tuberculose en HCV in Europa (B8-0436/2017)
  9.6.Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2018 (RC-B8-0434/2017, B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017)
  9.7.Begroting 2018 - Mandaat voor de trialoog (A8-0249/2017 - Siegfried Mureşan)
  9.8.Een Europese strategie voor internationale culturele betrekkingen (A8-0220/2017 - Elmar Brok, Silvia Costa)
  9.9.Aanbeveling aan de Raad betreffende de 72e zitting van de Algemene Vergadering van de VN (A8-0216/2017 - Andrey Kovatchev)
  9.10.Ontwerpen van een ambitieuze industriële strategie van de EU als strategische prioriteit voor groei, banen en innovatie in Europa (RC-B8-0440/2017, B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017, B8-0449/2017)
 10.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 12.Verslag 2016 over Turkije (debat)
 13.Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) en instelling van de EFDO-garantie en het EFDO-garantiefonds (debat)
 14.Europese duurzaamheidsmaatregelen - Politiek forum op hoog niveau over duurzame ontwikkeling (debat)
 15.Eén vestigingsplaats van het Europees Parlement (debat)
 16.Bevordering van cohesie en ontwikkeling in de ultraperifere gebieden van de EU (debat)
 17.Samenstelling commissies: zie notulen
 18.Recente bosbranden in Portugal en Spanje: EU-responsinstrumenten en -procedures op het gebied van preventie en civiele bescherming (debat)
 19.Mechanismen ter beslechting van geschillen over dubbele belasting in de EU (debat)
 20.Uitspraak van het Hof van Justitie van 16 mei 2017 over het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Singapore (debat)
 21.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 22.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 23.Ingekomen stukken: zie notulen
 24.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 25.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (1188 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (5272 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid