Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 5 lipca 2017 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 3.Opracowanie ambitnej strategii przemysłowej UE jako strategicznego priorytetu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 4.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu): Patrz protokól
 5.Przygotowania do szczytu państw G20 w dniach 7 i 8 lipca 2017 r. (debata)
 6.Pezentacja programu prac estońskiej prezydencji Rady (debata)
 7.Powitanie
 8.Głosowanie
  8.1.Porozumienie przyjęte w Kigali dotyczące poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (A8-0237/2017 - Kateřina Konečná) (głosowanie)
  8.2.Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości, którego celem jest przeciwdziałanie zakwaszeniu, eutrofizacji i powstawaniu ozonu w warstwie przyziemnej (A8-0241/2017 - Adina-Ioana Vălean) (głosowanie)
  8.3.Zawarcie Umowy o dialogu politycznym i współpracy UE-Kuba (zalecenie) (A8-0232/2017 - Elena Valenciano) (głosowanie)
  8.4.Zawarcie Umowy o dialogu politycznym i współpracy UE-Kuba (rezolucja) (A8-0233/2017 - Elena Valenciano) (głosowanie)
  8.5.Protokół ustaleń między Europejską Agencją ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości a Eurojustem (A8-0215/2017 - Claude Moraes) (głosowanie)
  8.6.Zwalczanie nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego (A8-0230/2017 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar) (głosowanie)
  8.7.Unijne ramy prawne dotyczące naruszeń przepisów prawa celnego oraz sankcji (A8-0239/2016 - Kaja Kallas) (głosowanie)
  8.8.Wzrost zachorowań w Europie na HIV/AIDS, gruźlicę i wirusowe zapalenie wątroby typu C (B8-0436/2017) (głosowanie)
  8.9.Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2018 (RC-B8-0434/2017, B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017) (głosowanie)
  8.10.Budżet na 2018 r. – Mandat do rozmów trójstronnych (A8-0249/2017 - Siegfried Mureşan) (głosowanie)
  8.11.W stronę strategii UE w dziedzinie międzynarodowych stosunków kulturalnych (A8-0220/2017 - Elmar Brok, Silvia Costa) (głosowanie)
  8.12.Zalecenie dla Rady w sprawie 72. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (A8-0216/2017 - Andrey Kovatchev) (głosowanie)
  8.13.Opracowanie ambitnej strategii przemysłowej UE jako strategicznego priorytetu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie (B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017, B8-0449/2017) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  9.1.Zawarcie Umowy o dialogu politycznym i współpracy UE-Kuba (zalecenie) (A8-0232/2017 - Elena Valenciano)
  9.2.Zawarcie Umowy o dialogu politycznym i współpracy UE-Kuba (rezolucja) (A8-0233/2017 - Elena Valenciano)
  9.3.Zwalczanie nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego (A8-0230/2017 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
  9.4.Unijne ramy prawne dotyczące naruszeń przepisów prawa celnego oraz sankcji (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
  9.5.Wzrost zachorowań w Europie na HIV/AIDS, gruźlicę i wirusowe zapalenie wątroby typu C (B8-0436/2017)
  9.6.Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2018 (RC-B8-0434/2017, B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017)
  9.7.Budżet na 2018 r. – Mandat do rozmów trójstronnych (A8-0249/2017 - Siegfried Mureşan)
  9.8.W stronę strategii UE w dziedzinie międzynarodowych stosunków kulturalnych (A8-0220/2017 - Elmar Brok, Silvia Costa)
  9.9.Zalecenie dla Rady w sprawie 72. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (A8-0216/2017 - Andrey Kovatchev)
  9.10.Opracowanie ambitnej strategii przemysłowej UE jako strategicznego priorytetu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie (RC-B8-0440/2017, B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017, B8-0449/2017)
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 11.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 12.Sprawozdanie za 2016 r. dotyczące Turcji (debata)
 13.Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) oraz ustanowienie gwarancji EFZR i funduszu gwarancyjnego EFZR (debata)
 14.Działania UE na rzecz zrównoważonego rozwoju - Forum Polityczne Wysokiego Szczebla ds. Zrównoważonego Rozwoju (debata)
 15.Jedna siedziba Parlamentu Europejskiego (debata)
 16.Wspieranie spójności i rozwoju w regionach najbardziej oddalonych UE (debata)
 17.Skład komisji: Patrz protokól
 18.Niedawne pożary lasów w Portugalii i w Hiszpanii: (debata)
 19.Mechanizmy rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w UE (debata)
 20.Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie umowy o wolnym handlu między UE a Singapurem (debata)
 21.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 22.Przesunięcie środków: patrz protokół
 23.Składanie dokumentów: patrz protokół
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 25.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (1188 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (5272 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności